Asuminen ja eläminen

Opiskelumahdollisuudet

Espanjassa on paikallisten peruskoulujen ja yliopistojen lisäksi lukuisia opiskelumahdollisuuksia. Ympäri Espanjaa löytyy kansainvälisiä, muun muassa englannin-, suomen-, ruotsin- ja norjankielisiä peruskouluja. Korkeimmilla asteilla vaihto-opiskelu on hyvin yleistä ja suuntana Espanja antaa oivan mahdollisuuden tutustua Espanjan koulujärjestelmään, kulttuuriin ja kieleen. Suomenkielistä ...

Lue lisää »

Muussa asemassa

Oikeudet Euroopan unionin kansalainen voi matkustaa mihin tahansa jäsenvaltioon ja oleskella siellä kolme kuukautta ilman muodollisuuksia, kun hänellä on mukanaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus tai passi. Euroopan unionin kansalaisella, jolla ei ole oleskeluoikeutta muiden yhteisön oikeuden säännösten nojalla, on oikeus oleskella ...

Lue lisää »

Itsenäiset ammatinharjoittajat, palveluntarjoajat tai palvelunsaajat

Itsenäinen ammatinharjoittaja tai palveluntarjoaja Freelance-työntekijällä (esim. muusikko, kääntäjä, tietokoneohjelmoija, taiteilija) on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti toisessa EU-maassa kolme kuukautta saapumispäivästä lukien. Freelance-työntekijää ja hänen huollettavinaan olevia perheenjäseniä (puolisoa ja lapsia) eivät koske mitkään erityisvaatimukset; heidän on vain esitettävä voimassa ...

Lue lisää »

Eläkeläisenä

Oikeudet Eläkkeensaaja, joka on unionin kansalainen, voi mennä mihin tahansa jäsenvaltioon esittämällä voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen tai passin ja asua siellä kolme kuukautta ilman muodollisuuksia. Eläkkeensaajalla, joka on tehnyt jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa palkkatyötä tai toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana, on oikeus asua ...

Lue lisää »

Opiskelijana

Oikeudet Euroopan unionin kansalaiset voivat siirtyä toiseen jäsenvaltioon, kun heillä on mukanaan voimassa oleva henkilötodistus tai passi, ja he voivat oleskella siellä ilman muodollisuuksia kolmen kuukauden ajan. Opiskelijalla, jolla ei ole muuta yhteisön lainsäädäntöön perustuvaa oleskeluoikeutta, on oikeus oleskella toisessa ...

Lue lisää »

Työntekijän perheenjäsenet

Oikeudet Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen kansalaisuuden omaavan työntekijän perheenjäsenillä on samat oleskeluoikeudet kuin työntekijällä itsellään (riippumatta siitä, ovatko perheenjäsenet EU:n tai ETA:n kansalaisia). Seuraavilla perheenjäsenillä on oikeus oleskella työntekijän luona: työntekijän aviopuolisolla ja heidän jälkeläisillään, jotka ovat alle 21-vuotiaita ...

Lue lisää »

Työnhakijat

Oikeudet Jäsenvaltion alueelta työtä etsivällä on oikeus oleskella kyseisessä maassa kuusi kuukautta. Aikaa voidaan pidentää, jos työnhakija osoittaa edelleen hakevansa töitä ja että työpaikan löytyminen on mahdollista. (1) Alkuperäjäsenvaltio maksaa työttömyyskorvausta toiseen jäsenvaltioon työtä etsimään tulleelle henkilölle enintään kolmen kuukauden ajan, ...

Lue lisää »

Työntekijät (pysyvä oleskelulupa)

Oikeudet Henkilöllä on oikeus pysyvään oleskeluun sen jäsenvaltion alueella, jossa hän on työskennellyt, mikäli toinen seuraavista ehdoista täyttyy: työnteon lopettanut henkilö on saavuttanut kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen eläkeiän, työskennellyt jäsenvaltiossa edeltävien 12 kuukauden ajan ja asunut siellä yhtäjaksoisesti yli kolmen ...

Lue lisää »

Työntekijät (oleskeluajan pidennys)

Oikeudet Oleskeluluvan voimassaolon päätyttyä siihen voi hakea pidennystä. Tarpeellista tietoa Työntekijää voidaan pyytää toimittamaan todisteet työnteosta. Jos oleskelulupa uusitaan ensimmäistä kertaa ja jos työntekijästä riippumattomasta syystä johtuvaa työttömyyttä on kestänyt yli 12 kuukautta, uusitun oleskeluluvan kesto voidaan rajoittaa vuoteen. Muussa ...

Lue lisää »

Työntekijät (oleskeluaika yli yksi vuosi)

Oikeudet Vastaanottavassa jäsenvaltiossa voi työskennellä heti saapumisesta lähtien ilman työlupaa. Jos työn kesto on yli kolme kuukautta, on haettava oleskelulupaa. Jos oleskelulupaa ei haeta, työntekijälle voidaan määrätä seuraamuksia, mutta häntä ei voida vangita tai karkottaa (asiat ”Sagulo” 8/77 ja ”Pieck” ...

Lue lisää »