Työntekijät (oleskeluajan pidennys)

Oikeudet

Oleskeluluvan voimassaolon päätyttyä siihen voi hakea pidennystä.

Tarpeellista tietoa

Työntekijää voidaan pyytää toimittamaan todisteet työnteosta. Jos oleskelulupa uusitaan ensimmäistä kertaa ja jos työntekijästä riippumattomasta syystä johtuvaa työttömyyttä on kestänyt yli 12 kuukautta, uusitun oleskeluluvan kesto voidaan rajoittaa vuoteen. Muussa tapauksessa se uusitaan viideksi vuodeksi. Jos oleskelulupaa ei haeta, työntekijälle voidaan määrätä seuraamuksia, mutta häntä ei voida vangita tai karkottaa (asiat ”Sagulo” 8/77 ja ”Pieck” 157/79).

Menettely

Oleskeluluvan myöntämisestä ja uusimisesta ei peritä maksua.