Työntekijät (oleskeluaika yli yksi vuosi)

Oikeudet

Vastaanottavassa jäsenvaltiossa voi työskennellä heti saapumisesta lähtien ilman työlupaa.

Jos työn kesto on yli kolme kuukautta, on haettava oleskelulupaa. Jos oleskelulupaa ei haeta, työntekijälle voidaan määrätä seuraamuksia, mutta häntä ei voida vangita tai karkottaa (asiat ”Sagulo” 8/77 ja ”Pieck” 157/79).

Työnteon voi kuitenkin aloittaa ennen oleskeluluvan hakemista.

Oleskeluluvan on oltava voimassa vähintään viisi vuotta, ja se voidaan uusia. Oleskelulupaa ei voi peruuttaa työntekijältä pelkästään siitä syystä, että hän tilapäisen työkyvyttömyyden vuoksi (sairaus, tapaturma) ei enää ole työssä tai että hän itsestään riippumattomasta syystä on työttömänä (toimivaltaisen työvoimatoimiston todistus).

Tarpeellista tietoa

Jos vastaanottavassa jäsenvaltiossa aikoo oleskella yli kolme kuukautta, oleskelulupaa olisi yleensä haettava saapumista seuraavien kolmen kuukauden kuluessa.

Menettely

Oleskelulupahakemusta tehtäessä on esitettävä voimassa oleva henkilötodistus tai passi sekä työnantajan antama vahvistus työhön ottamisesta tai työsopimus.

Työntekijän ei tarvitse esittää todistusta taloudellisesta tilanteestaan.