Työntekijät (oleskeluaika yli 3 kuukautta ja alle 1 vuosi)

Oikeudet

Vastaanottavassa jäsenvaltiossa voi työskennellä heti saapumisesta lähtien ilman työlupaa.

Jos työn kesto on yli kolme kuukautta, on haettava oleskelulupaa. Jos työn kesto on alle vuoden, oleskelulupa voidaan myöntää määräajaksi, joka vastaa työsuhteen kestoa.

Jos oleskelulupaa ei haeta, työntekijälle voidaan määrätä seuraamuksia, mutta häntä ei voida vangita tai karkottaa (asiat ”Sagulo” 8/77 ja ”Pieck” 157/79).

Työnteon voi kuitenkin aloittaa ennen oleskeluluvan hakemista.

Tarpeellista tietoa

Jos vastaanottavassa jäsenvaltiossa aikoo oleskella yli kolme kuukautta, oleskelulupaa olisi yleensä haettava saapumista seuraavien kolmen kuukauden kuluessa.

Menettely

Oleskelulupahakemusta tehtäessä on esitettävä voimassa oleva henkilötodistus tai passi, kolme passikuvaa sekä työnantajan antama vahvistus työhön ottamisesta tai työsopimus.

Työntekijän ei tarvitse esittää todistusta taloudellisesta tilanteestaan.