Työntekijän perheenjäsenet

Oikeudet

Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen kansalaisuuden omaavan työntekijän perheenjäsenillä on samat oleskeluoikeudet kuin työntekijällä itsellään (riippumatta siitä, ovatko perheenjäsenet EU:n tai ETA:n kansalaisia).

Seuraavilla perheenjäsenillä on oikeus oleskella työntekijän luona:

  • työntekijän aviopuolisolla ja heidän jälkeläisillään, jotka ovat alle 21-vuotiaita tai huollettavia;
  • työntekijän ja hänen aviopuolisonsa huollettavina olevilla sukulaisilla ylenevässä polvessa.

Työntekijän huollettavana olevien tai tämän kanssa samaan kotitalouteen alkuperämaassa kuuluneiden perheenjäsenten maahantulo tehdään mahdolliseksi.

EU:n tai ETA:n kansalaisuuden omaavan työntekijän puoliso ja lapset voivat toimia palkattuina työntekijöinä ilman työlupaa ja kansallisuudestaan riippumatta.

Hyödyllisiä tietoja

Oleskeluluvan saamiseksi on esitettävä:

  • voimassaoleva henkilöllisyystodistus tai passi (kolmansien maiden kansalaisilta voidaan vaatia viisumi) ;
  • JA alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama todistus, joka osoittaa sukulaisuussuhteen työntekijään nähden ;
  • TAI alkuperämaan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä todistus, joka osoittaa perheenjäsenen olevan työntekijän huollettavana tai sen, että perheenjäsen on kuulunut samaan kotitalouteen alkuperämaassa.

Menettely

Vaaditut muodollisuudet: ei ole.

Viiteasiakirjat

  • Asetus (ETY) N:o 1612/68, EYVL L 257, 19.10.1968
  • Direktiivi 68/360/ETY, EYVL L 257, 19.10.1968
  • Direktiivi 73/148/ETY, EYVL L 172, 28.6.1973