Työnhaku

Euroopan työnvälitysverkosto (EURES)

Toisesta jäsenvaltiosta työtä etsivä voi kääntyä julkisten työnvälityspalveluiden puoleen sekä kotimaassaan että siinä maassa, jossa haluaa työskennellä. Työnvälityspalvelut muodostavat verkoston, jota kutsutaan nimellä EURES (Euroopan työnvälitysverkosto), ja suurimmassa osassa työnvälitystoimistoja on Eures-neuvojiksi kutsuttuja asiantuntevia työntekijöitä.

Eures-neuvojat voivat antaa neuvoja ja apua sekä yrityksille, jotka etsivät henkilökuntaa muista jäsenvaltioista, että työnhakijoille, jotka etsivät työtä jostakin muusta jäsenvaltiosta. Eures-neuvojilla on pysyvät yhteydet muissa jäsenvaltioissa toimiviin Eures-palveluihin, ja heillä on lisäksi jatkuvasti käytössään on kaksi tietokantaa. Ensimmäisen tietokannan kautta välitetään työpaikkatarjouksia kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista sekä Norjasta ja Islannista, ja toisesta tietokannasta saa yksityiskohtaista tietoa elin- ja työskentelyolosuhteista verkostoon kuuluvissa 17 maassa. Viimeksi mainitun tietokannan avulla on myös mahdollista tutustua alueellisiin työmarkkinanäkymiin kaikkialla Euroopassa. Työnhakija saa halutessaan lisätietoja Eures-verkoston toiminnasta omasta kotimaastaan.