Työnhakijat

Oikeudet

Jäsenvaltion alueelta työtä etsivällä on oikeus oleskella kyseisessä maassa kuusi kuukautta. Aikaa voidaan pidentää, jos työnhakija osoittaa edelleen hakevansa töitä ja että työpaikan löytyminen on mahdollista. (1)

Alkuperäjäsenvaltio maksaa työttömyyskorvausta toiseen jäsenvaltioon työtä etsimään tulleelle henkilölle enintään kolmen kuukauden ajan, jos tietyt ehdot täyttyvät (ks.”Työttömyyskorvaukset”).

Työhaussa on mahdollista käyttää julkisia työvoimapalveluja, joiden olisi annettava sama apu kuin kyseisen jäsenvaltion työtä hakeville kansalaisille.

(1) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 26.2.1991 asiassa C-292/89 Antonissen.