Mainostaminen internetissä

ämä artikkeli on osa yrittäjille kohdistettua artikkelisarjaa, jonka tarkoituksena on antaa yrittäjille käytännön vinkkejä yritystoiminnasta, sekä tuoda esille Espanjassa yrittämisen erityispiirteitä. Tällä kertaa käsittelen mainontaa internetissä ja mitä seikkoja siinä kannattaa ottaa huomioon.

Mainonta internetissä

Mainonnan tarkoitus internetissä on usein samantyyppinen kuin millä tahansa mainonnalla, eli pääasiassa yrityksen ja sen tuotteiden yleisen tunnettuuden lisäämisen ohella yrittäjä haluaa saada aikaiseksi myös konkreettista lisäkauppaa. Mainonta on siis investointi, josta yrityksen on saatava tuottoa.

Mainonta internetissä poikkeaa muista tiedotusvälineistä edukseen muutamissa oleellisissa asioissa:

 • Mainonnan teho on mitattavissa luotettavasti
 • Mainonnan tarkka kohdistaminen sinne, missä ostajat liikkuvat
 • Mahdollisuus testata helposti erilaisia mainoksia ja valita niistä tehokkain
 • Mainoksen ja siihen liittyvien yksityiskohtien helppo muuttaminen vaikka kesken kampanjan
 • Mainontaa voidaan käyttää asiakas- tai muiden rekistereiden tehokkaaseen kasvattamiseen
 • Internet -mainonnan avulla on helppo kerätä yrityksen tuotteesta tai palvelusta kiinnostuneita asiakkaita, joille on helppo lähettää lisätietoa jälkikäteen
 • Internet -mainonta on nopein tapa tavoittaa haluttu kohderyhmä
 • Ostajat etsivät internetistä tietoa ennen ostopäätöksen tekoa, joten internetillä on tärkeä merkitys myös perinteisen kaupanteon vauhdittajana
 • Internetin suosion kasvu jatkuu kiihtyvällä tahdilla
 • Yhä useammalle asiakkaalle internet on käytännössä ainoa kanava, minkä kautta yritysten tuotteet ja palvelut etsitään ja valitaan
 • Internet -julkaisuissa on helppo selvittää lukijoita erityisesti kiinnostavat aihepiirit ja sitä kautta kohdistaa mainonta tehokkaimpaan paikkaan

Maailma on muuttunut

Internet on alan trendien ja kansainvälisten tutkimuskeskusten mukaan erityisesti viime vuosina muuttanut asiakkaiden ostokäyttäytymistä oleellisesti. Tänä päivänä suurimpaan osaan kuluttajakaupasta vaikuttaa internetistä hankittu etukäteistieto ja hintavertailut. Myös internetissä julkaistujen käyttäjäkokemusten merkitys on kasvanut ostopäätöksiä tehtäessä.

Miten valitsen oikean internet -median?

 • Aivan ensimmäiseksi, kannattaa mainostaa ja olla esillä siellä, missä yrityksesi tuotteiden ja palveluiden potentiaaliset ostajat ja muut päätöksentekijät liikkuvat
 • Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, kuinka laaja lukijakunta sivustolla oikeasti on ja kuinka luotettavilla mittareilla lukijamäärä on mitattu ja ilmoitettu
 • Nykyään on helppoa julkaista upeat nettisivut muutamassa tunnissa. Usein uudet sivustoyrittäjät kuitenkin ”unohtavat” mainospaikkoja myydessään kertoa sivustonsa todellisesta lukijamäärästä, eli sen media-arvosta ja siitä, mitä vastinetta mainostaja oikeasti saa rahoilleen – vai saako mitään?
 • Epäselvissä tapauksissa verkkojulkaisun mediatiedot kannattaa pyytää kirjallisina. Mikäli sivusto ei ole halukas esittämään lukijatilastojaan, eli media-arvoaan, ei mainostilan ostajalla ole käytännössä minkäänlaista faktatietoa siitä, mitä vastinetta se saa rahalleen
 • Mainostajan kannattaa selvittää myös mainoksia tarjoavan nettimedian taustat ja vastuuhenkilöt, sekä varmistaa että kyse on lainmukaisesta toiminnasta, eikä pelkistä suurista puheista, tyhjän myymisestä ja niihin liittyvästä perusteettomasta rahankeruusta ilman todellista vastinetta mainoseuroille. Olen vuosien varrella todennut tämän asian huomioon ottamisen olevan erityisen tärkeää Aurinkorannikolla, jonne myös hämäräyrittäjyys tuntuu aika ajoin rantautuvan
 • Yrittäjän kannattaa edellyttää mainostilan myyjiltä pelkkien puheiden sijaan konkreettisia tunnuslukuja ja tehdä mediavalintansa faktatietoihin perustuen
 • Mainontaa ostavan yrittäjän kannattaa selvittää, pystyykö verkkojulkaisu tarjoamaan jotain erityistä asiantuntemusta internet -liiketoiminnassa

Mistä asioista internet -median mainosarvo muodostuu?

 • Aivan ensimmäiseksi on tärkeä valita sellainen verkkojulkaisu, jota lukee ja käyttää yrityksesi tuotteiden ja palveluiden potentiaaliset ostajat. Pääsääntöisesti tiettyyn aihepiiriin erikoistuneet sivustot ovat mainostajan kannalta parhaita valintoja, koska sivuston lukijat ovat aihepiirin mukaisten tuotteiden ja palveluiden potentiaalisia ostajia
 • Sivuston lukijoiden todellinen määrä ja aktiivisuus on toinen ydinkysymyksistä. Tähän liittyy myös lukijoiden sivustolla viettämä aika ja luettujen sivujen määrä
 • Sensijaan puheilla ”hiteistä” ei ole käytännössä mitään tekemistä sivuston media-arvon kannalta. ”Hitillä” tarkoitetaan sivun latautumisen yhteydessä selaimeen latautuvien elementtien (kuvat, ikonit yms) yhteenlaskettua määrää. Yksi nopea sivulla piipahtaminen aikaansaa helposti kymmeniä hittejä. Siitä on helppo laskea, että jo muutaman ihmisen muutaman minuutin ”klikkailu” aikaansaa tuhansia hittejä. Tuontyyppisillä terminologialla kikkailuilla esiin tuodut numerot saadaan helposti kuulostamaan upeilta, mutta niillä ei ole mitään tekemistä verkkojulkaisun todellisen media-arvon kanssa.

Yhteenveto

 • Valitse mainoskanavaksi sellainen luotettava verkkojulkaisu, jonka lukijat ovat yrityksesi potentiaalisia tuotteiden tai palveluiden käyttäjiä tai päätöksentekijöitä
 • Edellytä verkkojulkaisulta selkeää mediakorttia, josta ilmenee mainostamisen hinnat ja muut ehdot
 • Kiinnitä erityistä huomiota verkkojulkaisun todelliseen lukijamäärään, sekä käyntien yhteydessä luettujen sivujen määrään. Ole kriittinen myös siinä, mihin julkaistut tilastot perustuvat ja mikä taho niiden paikkansapitävyydestä vastaa
 • Suunnittele mainoskampanjasi yhdessä verkkojulkaisun asiantuntijoiden kanssa ja pidä erityistä huolta siitä, että myös asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon. Näin mainoskampanjasi menestyy
 • Muista esittää mahdolliset erityistoiveesi