Itsenäiset ammatinharjoittajat, palveluntarjoajat tai palvelunsaajat

Itsenäinen ammatinharjoittaja tai palveluntarjoaja

Freelance-työntekijällä (esim. muusikko, kääntäjä, tietokoneohjelmoija, taiteilija) on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti toisessa EU-maassa kolme kuukautta saapumispäivästä lukien. Freelance-työntekijää ja hänen huollettavinaan olevia perheenjäseniä (puolisoa ja lapsia) eivät koske mitkään erityisvaatimukset; heidän on vain esitettävä voimassa oleva passi tai henkilökortti pyydettäessä.

Jotkin jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaatia ilmoittautumaan paikalliselle poliisiasemalle tietyn määräajan kuluessa, koska tätä direktiivin 73/148/ETY 4 artiklan mukaista säännöstä sovelletaan edelleen. Ennen lähtöä asia kannattaa selvittää ottamalla yhteys paikallisviranomaisiin (konsulaatin tai suurlähetystön kautta).

Oleskeltuaan yhtämittaisesti kolme kuukautta samassa EU-maassa (muussa kuin kotimaassa) freelance-työntekijä ja hänen perheenjäsenensä voivat hakea oleskelulupaa, joka on voimassa niin kauan kuin itsenäinen ammatinharjoittaminen kyseisessä jäsenvaltiossa jatkuu.

Palvelunsaaja

Jos matkustaa turistina tai oleskelee jossakin EU:n jäsenvaltiossa palvelun saamista varten (esim. sairaalahoito) ja jos oleskelu kestää alle kolme kuukautta samassa maassa, palvelunsaaja ja hänen perheenjäsenensä tarvitsevat vain voimassa olevan passin tai henkilökortin (jonka on myöntänyt kotijäsenvaltio).

Jotkin jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaatia ilmoittautumaan paikalliselle poliisiasemalle tietyn määräajan kuluessa, koska tätä direktiivin 73/148/ETY 4 artiklan mukaista säännöstä sovelletaan edelleen. Ennen lähtöä asia kannattaa selvittää ottamalla yhteys paikallisviranomaisiin (konsulaatin tai suurlähetystön kautta).

Oleskeltuaan yhtämittaisesti kolme kuukautta samassa EU-maassa (muussa kuin kotimaassa) palvelunsaaja ja hänen perheenjäsenensä voivat hakea oleskelulupaa, joka on voimassa niin kauan kuin ”palvelunsaajana oleminen jatkuu” kyseisessä jäsenvaltiossa (eli esimerkiksi turistimatkan tai sairaalassaolon ajan).