Erilaisia tilanteita ajokortin kanssa

ajokorttiMonet tilanteet ovat mahdollisia:

1) Henkilöllä on jo jossain jäsenvaltiossa myönnetty ajokortti
Henkilön ei tarvitse enää vaihtaa ajokorttia, jos hän asuu vakinaisesti (1) jossain muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa ajokortti on hänelle myönnetty. Ajokortin voi kuitenkin halutessaan vaihtaa.

2) Henkilöllä on jo jossain jäsenvaltiossa myönnetty ajokortti, jonka voimassaoloaika päättyy
Ajokortti on uusittava, ja uusintapyyntö on esitettävä asiasta vastaavalle viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa henkilö asuu vakinaisesti (1).

3) Henkilöllä on jo jossain jäsenvaltiossa myönnetty ajokortti, mutta hän haluaa lisätä siihen uuden ajoneuvoluokan
Henkilön on esitettävä pyyntö asiasta vastaavalle viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hän asuu vakinaisesti (1). Alkuperäinen ajokortti on vaihdettava, jos siihen lisätään uusi ajoneuvoluokka.

4) Henkilöllä on jo jossain jäsenvaltiossa myönnetty ajokortti, mutta ajokortti katoaa tai se varastetaan
Henkilön on pyydettävä uusi ajokortti asiasta vastaavalta viranomaiselta siinä jäsenvaltiossa, jossa henkilö asuu vakinaisesti (1). Asuinvaltion viranomaiselle on toimitettava todistus, jonka antaa sen jäsenvaltion viranomainen, jossa kadonnut tai varastettu ajokortti on myönnetty. Henkilö ei voi pyytää uutta samanlaista ajokorttia, jos hän on muuttanut vakinaisen asuinpaikkansa jäsenvaltiosta toiseen.

5) Henkilöllä on jossain Euroopan unionin ulkopuolisessa valtiossa myönnetty ajokortti
Jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta tunnustaa vastavuoroisesti unionin ulkopuolisessa valtiossa myönnettyä ajokorttia edes silloin, kun yksi unionin jäsenvaltio niin tekee. Näin ollen on suositeltavaa, että henkilö ottaa yhteyttä asiasta vastaavaan viranomaiseen ja tiedustelee, onko kyseinen ajokortti voimassa. Viranomainen neuvoo mahdollisissa jatkotoimissa.

6) Henkilöllä on kansainvälinen ajokortti
Kansainvälinen ajokortti on voimassa Euroopan unionin sisällä vain, jos henkilö esittää samalla unionin jäsenvaltiossa myönnetyn ja voimassa olevan kansallisen ajokortin. Kansainvälisellä ajokortilla on käyttöä Euroopan unionin alueen ulkopuolella ajettaessa.

7) Henkilöllä ei ole ajokorttia, mutta hän haluaa hankkia ajokortin
Henkilön on täytettävä seuraavat edellytykset:

  • Henkilön on asuttava vakinaisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hän hakee ajokorttia.
  • Henkilön on läpäistävä teoriakoe (jossa testataan liikennesääntöjen tuntemusta) ja käytännön ajokoe (jossa testataan ajotaitoja).
  • Henkilön on läpäistävä lääkärintarkastus (fyysisen ja henkisen ajokyvyn arviointi), jossa tarkastetaan näkö, kuulo, liikuntarajoitukset, sydän- ja verisuonisairaudet, munuaissairaudet, hermostoperäiset sairaudet, diabetes, alkoholin käyttö, huumeiden ja lääkkeiden käyttö sekä psyykkiset häiriöt.
  • Henkilön on täytettävä halutulle ajoneuvoluokalle asetetut ikävaatimukset.
  • Henkilö voi olla vain yhden jossain jäsenvaltiossa myönnetyn ajokortin haltija, vaikka ajokortti olisi otettu pois tai peruttu määräajaksi.

(1) Vakinaisella asuinpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö asuu tavanomaisesti eli vähintään 185 päivää kalenterivuodessa henkilökohtaisten tai ammatillisten siteiden vuoksi. Jos henkilön ammatilliset siteet ja henkilökohtaiset siteet ovat eri paikoissa, hänen vakituisena asuinpaikkanaan pidetään sitä paikkaa, jossa hänen henkilökohtaiset siteensä ovat, jos hän palaa sinne säännöllisesti.