Auton tuonti Suomesta Espanjaan

vuokraus

 

Oheiset tiedot on poimittu kansainvälisen autojärjestön FIA:n Espanjaa koskevasta tietopankista. Espanjaa koskevia tietoja päivittävät sekä FIA että  espanjalaiset autojärjestöt RACE ja RACC.

Autoliitto ei vastaa tietojen oikeellisuudesta tai virheistä, jos tieto on muuttunut.

 

Ulkomaalaisen ajoneuvon viennissä Espanjaan on kolme erilaista tarkastelutapaa:

1  Ajoneuvo viedään Espanjaan tilapäisesti turistimitarkoituksissa
(henkilön asuinpaikka pysyy Suomessa, ulkomaalainen oleskelee Espanjassa alle 183 vrk 12 kk:n ajanjakson aikana, auto pysyy Suomen kilvissä ja suomalaisvakuutuksessa)

2  Ajoneuvo viedään pysyvästi Espanjaan
(auto on Espanjassa yli 6 kk, auto rekisteröitävä Espanjaan, maksettava Espanjan liikenneverot ja otettava espanjalainen liikennevakuutus)

3  Toinen koti tai kakkosasunto Espanjassa
(asuinpaikka Espanjassa, eli ulkomaalainen oleskelee maassa yli 183 vrk 12 kk ajanjakson aikana, auto rekisteröitävä Espanjaan, maksettava Espanjan liikenneverot ja otettava espanjalainen liikennevakuutus)

1  Ajoneuvon väliaikainen maahantuonti

Kaikki alla olevat tiedot on poimittu autojärjestöjen kansainvälisen kattojärjestön FIAn tietopankista, johon FIA/Espanjan autojärjestöt ovat päivittäneet tietoja vuosina 2012 ja 2014. Autoliitto ei vastaa tietojen oikeellisuudesta tai virheistä, jos tieto on muuttunut.
Tilapäisen maahantuonnin edellytykset

Espanjaan tulevilla matkailijoilla (myös ammattinsa vuoksi tai kaupallisissa tarkoituksissa liikkuvilla) on oikeus tuoda maahan ajoneuvo Espanjan tilapäistä maahantuontia koskevien ehtojen mukaisesti. Sen sijaan henkilöillä, jotka tekevät työtä Espanjassa tai ansaitsevat maassa rahaa jollain muulla tavalla, ei ole tilapäisen maahantuonnin oikeutta.
Matkailijat, jotka kelpuutetaan tilapäistuonnin ehtojen mukaisiksi henkilöiksi, saavat tuoda maahan mopedin, moottoripyörän, henkilöauton, matkailuauton, matkailuvaunun, perävaunun, kilpa-auton tai alle 5,5 metrin pituisen huviveneen.

Tilapäisen oleskelun enimmäiskesto ajoneuvolle

Maantieliikenteessä käytettävän ajoneuvon saa tuoda turistina tulleitta ja maksuitta enintään 6 kuukauden ajaksi (kuuden kuukauden jakso voi olla joko 6 peräkkäistä kuukautta tai mitkä tahansa 6 irrallista kuukautta 12 kuukauden ajanjakson aikana).

Tämä määräys perustuu EU:n direktiiviin, jota kutsutaan nimellä ”muuttoautodirektiivi”.  Direktiivin tunnus on 2009/55/EY. Direktiivin mukaan: ” ”pysyvällä asuinpaikalla” tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö asuu pysyvästi eli vähintään 185 päivää kalenterivuodessa henkilökohtaisten ja ammatillisten siteidensä vuoksi, tai jos on kyse henkilöstä, jolla ei ole ammatillisia siteitä, henkilön ja tämän asuinpaikan välisten tiiviiden henkilökohtaisten siteiden vuoksi”.

Perussääntö on, että ajoneuvo pitää rekisteröidä siihen maahan, jossa sen haltijalla on pysyvä asuinpaikka.

Ajoneuvon tilapäinen käyttö Espanjassa

Tilapäistuonnin ehtojen mukaisesti maahan tuotua ajoneuvoa saa käyttää Espanjassa myös ajoneuvon omistajan aviopuoliso, vanhemmat tai lapset sillä ehdolla, että heillä ei ole asuinpaikkaa Espanjassa.

Mikäli tilapäistuontiehtojen mukaista ajoneuvoa käyttää joku muu kuin ajoneuvon omistaja tai edellä mainittu muu henkilö, täytyy ajoneuvon kuljettajan täyttää Espanjan tilapäistuontiehtojen vaatimukset ja hänellä on oltava valtakirja omistajalta.

2  Ajoneuvon pysyvä maahantuonti Espanjaan

Tuontilupa

Mikäli ajoneuvo tuodaan pysyvästi Espanjaan EU:n ulkopuolisesta maasta, täytyy maahan tultaessa hakea Espanjan tulliviranomaisilta lupaa saada käyttää ajoneuvoa ensimmäisen 6 kuukauden ajan. Kun maahan tuodaan toisessa EU-valtioissa rekisteröity auto, ei tuontilupaa tarvita.

Maahantuontiverot

a ) Arvonlisävero

Pysyvästi maahantuotavista ajoneuvoista peritään 21 %:n suuruinen ALV (espanjaksi IVA – Impuesto sobre el Valor Añadido),  paitsi polkupyöristä, mopedeista, moottoripyöristä, alle 50 ccm kolmipyöräisistä ajoneuvoista ja alle 9 metrin pituisista veneistä, joiden ALV on 10 %. ALV:n laskentaperusteena on ajoneuvon c.i.f.-arvo lisättynä tuontimaksuilla.

Jos ajoneuvo on jo ollut  pysyvästi rekisteröitynä (ei siis vienti-, siirto- tai tullikilvissä vaan normaaleissa kilvissä) ulkomailla, ajoneuvon verotusarvoa laskettaessa otetaan pohjaksi ajoneuvon hinta uutena, mutta  arvoa alennetaan ajoneuvon iän perusteella seuraavasti:

Ajoneuvo ollut käytössä:                                     Verotusarvon alennus:

Alle 1 vuosi                                                         0 %

Yli 1 vuosi mutta alle 2 vuotta                           20 %

Yli  2 vuotta mutta alle 3 vuotta                        30 %

Yli 3 vuotta mutta alle 4 vuotta                         40 %

Yli 4 vuotta mutta alle 5 vuotta                         45 %

Yli 5 vuotta mutta alle 6 vuotta                         50 %

Yli 6 vuotta mutta alle 7 vuotta                         55 %

Yli 7 vuotta mutta alle 8 vuotta                         60 %

Yli 8 vuotta mutta alle 9 vuotta                         65 %

Yli 9 vuotta mutta alle 10 vuotta                       70 %

Yli 10 vuotta                                                       75 %

 

b) Erityisvero tietyille ajoneuvoille
(”Impuesto especial sobre determinados medios de transporte”)

– Alle 74 kW moottoripyörille, joiden CO2-päästöt ovat alle 100 g/km

– Muille ajoneuvoille, joiden CO2-päästöt ovat alle 120 g/km                    0 %

 

– Moottoripyörille 74 kW tai enemmän ja CO2-päästöt 100 – 119 g/km

– Muille ajoneuvoille, joiden CO2-päästöt ovat 120 – 159 g/km                  4,75 %

 

– Moottoripyörille 74 kW tai enemmän ja CO2-päästöt 120 – 139 g/km

– Muille ajoneuvoille, joiden CO2-päästöt ovat 160 – 199 g/km                    9,75 %

 

– Nelipyöräiset quad-ajoneuvot

– Moottoripyörille 74 kW tai enemmän ja CO2-päästöt 140 g/km tai enemmän

– Muille ajoneuvoille, joiden CO2-päästöt ovat 200 g/km tai enemmän      14,75 %

 

Ajoneuvon pysyvä maahantuonti toisesta EU-valtiosta

a) Uuden ajoneuvon vienti

Manner-Espanjaan ja Baleaarien saarille:
Arvonlisävero + Tiettyjen ajoneuvojen erikoisvero (ks yllä)

Kanariansaarille:
Kanariansaarten saarivero IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) + Tiettyjen ajoneuvojen erikoisvero (ks yllä)

Ceutaan ja Melillaan:
tuotantooon, palveluihin ja maahantuontiin liittyvä erikoisvero  (10 %)

b) Käytetyn ajoneuvon maahantuonti

Manner-Espanjaan ja Baleaarien saarille:
Arvonlisävero (ei peritä, mikäli ALV on maksettu jo alkuperämaassa) + Tiettyjen ajoneuvojen erikoisvero (ks yllä)

Kanariansaarille:
Kanariansaarten saarivero IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) + Tiettyjen ajoneuvojen erikoisvero (ks yllä)

Ceutaan ja Melillaan:
tuotantooon, palveluihin ja maahantuontiin liittyvä erikoisvero  (10 %)

Jos Espanjaan viedään uusi tai käytetty ajoneuvo muusta kuin EU-maasta, pitää edellä mainittujen maksujen lisäksi maksaa tuontitullia (ei kuitenkaan Ceutaan tai Melillaan vietäessä).

Arvonlisäveroperiaatteista autojen suhteen EU-valtioissa

Arvonlisävero on EU:ssa yhtenäinen vero, vaikka ALV-prosentit vaihtelevat eri EU-maissa.

Toisesta EU-maasta ostettujen uusien autojen arvonlisävero maksetaan siinä maassa, jossa auto rekisteröidään eli siinä maassa, jossa on pysyvä asuinpaikka. Uudella autolla tarkoitetaan autoa, jolla on ajettu alle 6 000 km tai joka on alle kuusi kuukautta vanha. Tämä arvonlisäveroperiaate pätee myös muihin uusiin kulkuneuvoihin, esimerkiksi veneisiin tai ilma-aluksiin.

Yksityishenkilöltä ostetuista käytetyistä autoista ja muista käytetyistä ajoneuvoista arvonlisäveron on maksanut jo alkuperäinen ostaja ostomaassa. Tästä syystä arvonlisäveroa ei pidä maksaa yksityishenkilöltä ostetusta käytetystä autosta, ei ostomaassa eikä rekisteröintimaassa. Käytetyllä autolla tarkoitetaan autoa, joka on yli kuusi kuukautta vanha ja jolla on ajettu yli 6 000 km.

Muut maksut

Tullauksen yhteydessä on maksettava seuraavat maksut:

 • Maksu tullitodistuksesta
 • Huolitsijan tai tulliagentin kulut

Mikäli ajoneuvo tullataan laivasatamassa, voi tulle vielä muita kuluja.

Ajoneuvon rekisteröinti Espanjassa

Kun Espanjassa halutaan (tai pitää) rekisteröidä moottoriajoneuvo, perävaunu tai yli 750 kilon painoinen puoliperävaunu, pitää tehdä hakemus paikalliselle liikennevirastolle (Jefatura de Trafico) siinä provinssissa, jossa ajoneuvon rekisteröijällä on asuinpaikka.

Jos rekisteröitävä ajoneuvo on uusi Espanjasta ostettu moottoriajoneuvo, pitää esittää seuraavat asiapaperit:

 • Todistus liikenneveron suorittamisesta (”impuesto de circulación”). Todistuksen antaa paikallinen viranomainen (“Ayuntamiento”).
 • Todistus auton ostosta (kauppalasku tai katsastustodistus).
 • Todistus rekisteröintiveron maksamisesta (”impuesto de matriculación”).  Vero on 25,60 euroa mopedeille ja 91,80 euroa muille moottoriajoneuvoille.
 • Todistus hakijan henkilöllisyydestä. Todistuksesta on käytävä ilmi hakijan asuinpaikka kyseisessä provinssissa.

Jos rekisteröitävä ajoneuvo on tuotu maahan toisesta EU-valtiosta, on rekisteröintihakemukseen liitettävä seuraavat asiapaperit:

 • Todistus Espanjan liikenneveron suorittamisesta (”impuesto de circulación”). Todistuksen antaa paikallinen viranomainen (“Ayuntamiento”).
 • Todistus auton ostosta (kauppalasku tai katsastustodistus).
 • Todistus Espanjan rekisteröintiveron maksamisesta (”impuesto de matriculación”).
  Tästä pois viimeinen lause
 • Henkilöllisyystodistus ja todistus asuinpaikasta Espanjassa
 • Uusille ajoneuvoille:  todistus ALV:n maksamisesta jossain toisessa EU-maassa (esimerkiksi Suomessa) ja ITV:n (eli teknisen katsastusviranomaisen) antama katsastustodistus
 • Jos ajoneuvo on aikaisemmin ollut rekisteröitynä jonkin toisen henkilön nimiin:
  – ajoneuvon tyyppihyväksyntätodistuksen kopio ja ajoneuvon alkuperäinen (ensirekisteröinnin) rekisteröintitodistus
  – jos ajoneuvo on ostettu autokauppiaalta ulkomailta, pitää esittää kauppalasku,josta ilmenee myyjän ALV-tunnus
  – jos ajoneuvo on ostettu espanjalaiselta autokauppiaalta, pitää esittää kauppalasku, josta ilmenee myyjän ALV-tunnus jalisäksi on oltava myyjän kaupparekisteriote (”Justificante de alta en Hacienda”),  jonka myöntää Agencia Tributaria
  – jos ajoneuvo on ostettu yksityishenkilöltä, pitää kauppasopimuksesta olla virallinen espanjaksi laadittu käännös sekä todistus varainsiirtoveron maksamisesta (”Impuesto de Transmisiones Patrimoniales”)

Jos Espanjaan tuodaan henkilöauto EU:n ulkopuolisesta maasta, vaaditaan rekisteröintiä varten samat asiapaperit kuin Espanjassa ostetulta uudelta autolta ja lisäksi on oltava ajoneuvon alkuperäinen rekisteröintitodistus ja DUA-todistus (”Documento Único Administrativo”),  jonka myöntää Espanjan tulli.

Huom. Ajoneuvolle voi etukäteen hakea etukäteen tilapäistä liikennöintilupaa (“Placa Verde”).

Kun ajoneuvo rekisteröidään ensimmäista kertaa Espanjaan, on maksettava rekisteröintivero (”impuesto verde”). Vero määräytyy ajoneuvon hiilidioksidipäästöjen perusteella (alla maaliskuun 2013 tariffit):

 CO2-päästötRekisteröintivero
 alle 120 g/km0 %
 120 – 160 g/km4,75 % Espanjassa ja Baleaarien saarilla (3,75 %Kanariansaarilla
 160 – 200 g/km9,75 %  Espanjassa ja Baleaarien saarilla (8,75 % Kanariansaarilla)
 yli 200 g/km14,75 % (13,75 % Kanariansaarilla)

Mopedit pitää rekisteröidä asuinpaikakkunnan  ”Jefatura de Trafico” –toimistossa.

Espanjan autojärjestö RACE voi auttaa ulkomaalaisia FIA:an kuuluvien sisarjärjestöjen jäseniä autojen rekisteröintiasioissa:
Puhelin +34 915 947 230, faksi +34 915 947 371
Sähköposti:  gestion_automovil@race.es

Espanjalainen liikennevakuutus

Kun auto rekisteröidään Espanjaan, on sille otettava espanjalainen liikennevakuutus (seguro a terceros or responsabilidad civil obligatoria). Espanjassa ovat pakollisen liikennevakuutuksen vähimmäiskorvaussummat  huomattavasti alhaisemmat kuin suomalaisen liikennevakuutuksen:

 • henkilövahingot:      70.000.000 euroa per onnettomuustapaus
 • omaisuusvahingot:  15.000.000 euroa per onnettomuustapaus

Vertailun vuoksi: Suomessa ei ole mitään korvauskattoa henkilövahingoille.

Vuotuinen liikennevero

Espanjassa rekisteröidyistä ajoneuvoista on maksettava vuotuista liikenneveroa “Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica – IVTM”.

Veron määrä vaihtelee asuinpaikkakunnan ja ajoneuvon tyypin mukaan. Tässä on hintaesimerkit Madridista huhtikuulta 2014:

 Mopedi : 8 EUR
 Moottoripyörä : 
– alle 125 ccm 8 EUR
 – 125 – 250 ccm 13 EUR
 – 250 – 500 ccm 30 EUR
 – 500 – 1000 ccm 60 EUR
 – yli 1000 ccm 121 EUR
 Henkilöauto : 
 – alle 8 hv 22 EUR
 – 8 – 11,99 hv 66 EUR
 – 12 – 15,99 hv 143 EUR
 – 16 – 19,99 hv 179 EUR
 – yli 20 hv 224 EUR

Verosta myönnetään yleensä 25 %:n alennus, jos ajoneuvo on vähäpäästöinen ajoneuvo kuten hydbridiauto, sähköauto, maakaasulla tai biopolttoaineella toimiva auto tai vastaava.

Liikenneveron maksamista varten tarvittavat asiapaperit

“Ayuntamiento”-niminen viranomainen lähettää ajoneuvon omistajalle kirjeen, jolla pyydetään suorittamaan vuotuinen liikennevero. Veron voi maksaa luottokortilla, internetin kautta, puhelimitse tai jossain määrätyissä pankeissa.

 

3  Toinen koti tai kakkosasunto Espanjassa

ASUINPAIKAN MUUTTO ESPANJAAN

Ulkomaalaiset, jotka muuttavat pysyvästi Espanjaan, saavat tuoda mukanaan taloustavaransa ja henkilökohtaiset esineensä maksamatta veroja tai takuumaksuja, mutta sillä edellytyksellä, että tavarat ovat olleet muuttajan omistuksessa vähintään 6 kuukauden ajan ennen Espanjaan muuttoa ja että tavarat tuodaan Espanjaan vähintään 12 kuukauden kuluessa maahantulosta.

Maahantulijan pitää hakea Espanjan tullilta lupa maahan tultaessa. Lupaa varten pitäisi olla espanjaksi laadittu luettelo tavaroista, jotka halutaan tuoda maahan tulleitta. Luettelosta tulee ilmetä tavaroiden arvioitu arvo (tätä ei vaadita toisten EU-valtion kansalaisilta) ja näkyä, että tavarat ovat olleet asianomaisen omistuksessa maahantuontia edeltävien 6 kuukauden ajan.

Jos ulkomaalainen oleskelee Espanjassa yli 183 vrk, häntä pidetään maan pysyvänä asukkaana ja ulkomaalaisen tulee hakea paikallista henkilöllisyysnumeroa “Numero de Identificacion de Extranjero”. Numero oikeuttaa ulkomaalaisen saamaan tiettyjä palveluita, kuten sairaanhoitoa.

AJONEUVOT

EU-valtion kansalaisen on täytynyt asua Espanjan ulkopuolella vähintään 6 kuukauden ajan ennen kuin hän muuttaa asuinpaikkansa Espanjaan. EU-valtion kansalaisen omistaman auton on pitänyt olla rekisteröitynä hänen nimelleen myös tuon muuttoa edeltävän 6 kuukauden ajan.

Kun Espanjassa pysyvänä asukkaana oleva henkilö tuo maahan ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon, on hänen ryhdyttävä rekisteröimään autoa Espanjan kilpiin kuukauden sisällä ajoneuvon maahantulosta.  Tämän määräyksen laiminlyönti johtaa vakaviin seuraamuksiin.

TOINEN KOTI ESPANJASSA

Maassa ei ole erikseen ajoneuvon tuontimääräyksiä sellaisille turisteille, joilla on toinen koti tai kakkosasunto Espanjassa (vaan edellä kuvatut säännöt pätevät).

Jos ulkomaalainen ostaa Espanjan rekisterissä olevan ajoneuvon, hän voi jättää ajoneuvon Espanjaan, mikäli ulkomaalainen henkilö ei poistu maasta kauemmaksi aikaa kuin kahdeksi peräkkäiseksi kuukaudeksi.  Muussa tapauksessa ulkomaalaisen pitää ottaa yhteyttä Espanjan tulliin ja sopia tarvittavista muodollisuuksista.

Ulkomaalainen, jolla on kakkoskoti Espanjassa, ei saa jättää ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa Espanjaan, vaan hänen täytyy rekisteröidä ajoneuvo Espanjan kilpiin.  Ulkomaalaisen pitää tällöin ilmoittaa kaupungintalolle hänen tilapäinen espanjalainen osoitteensa ja saada asuinpaikkatodistus  (“empadronamiento”).  Tämän jälkeen ulkomaalaisen tulee tehdä ajoneuvon rekisteröintihakemus liikennevirastolle ja esittää todisteeksi esimerkiksi vuokrasopimus tai omistustodistus kiinteistöstä. Autosta on tällöin maksettava rekisteröintivero, joka on suuruudeltaan 12 % auton arvosta. Lisäksi pitää maksaa teknisen katsastuksen maksu ja kunnallinen liikennevero.

Espanjan uuden asukkaan ajokortin rekisteröinti

Jos Espanjaan pysyvästi muuttaneella henkilöllä on ajokortti, joka on myönnetty toisessa EU-valtiossa, Islannissa, Norjassa tai Liechtensteinissa, ajokorttia ei tarvitse vaihtaa espanjalaiseen ajokorttiin, mutta ajokortin haltijan täytyy käydä rekisteröimässä ajokortin tiedot paikallisen Jefatura de Traficon konttorilla.

Artikkeli on julkaistu Espanja.orgissa Autoliiton luvalla. Lisää hyödyllistä tietoa autoilusta: AUTOLIITTO.

Ajokortin rekisteröinti pitää tehdä 6 kuukauden kuluessa maahanmuutosta.