Ajokortin tunnustaminen ja vaihtaminen

ajokorttiVastavuoroisen tunnustamisen yleissääntö

Jäsenvaltioiden myöntämät ajokortit tunnustetaan vastavuoroisesti.

Poikkeukset

Muun kuin yhteisön jäsenvaltion myöntämän ajokortin tilalle jäsenvaltiossa myönnettyä ajokorttia ei tunnusteta automaattisesti muissa jäsenvaltioissa. Vaikka kyseinen ajokortti on jo yhden jäsenvaltion tunnustama, sen haltijan on syytä ottaa yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen ajokortin voimassaolon varmistamiseksi.

Jäsenvaltiot voivat kieltäytyä tunnustamasta ajokortteja, jotka on annettu alle 18-vuotiaille henkilöille.

Ajokortin vaihtaminen

Ajokortin haltijalla oli aiemmin velvollisuus vaihtaa korttinsa vuoden kuluessa, jos hän muutti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa toiseen jäsenvaltioon (direktiivi 80/1263/ETY). Tämä velvollisuus poistui 1. heinäkuuta 1996, minkä jälkeen ajokortin vaihtaminen on ollut vapaaehtoista.

Jos ajokortin haluaa vaihtaa vapaaehtoisesti tai ajokortti katoaa tai se varastetaan, jäsenvaltio, jossa ajokortin haltija asuu vakinaisesti, myöntää haltijalle yhteisön mallin mukaisen ajokortin vastaavine ajoneuvoluokkineen ilman, että haltijan tarvitsee suorittaa teoriakoetta tai käytännön koetta.

Haltijan pyyntö

Ajokortin vaihtaa haltijan pyynnöstä sen jäsenvaltion viranomainen, jossa haltija asuu vakinaisesti. Haltijan on palautettava entinen ajokorttinsa vaihdossa.

Pyytäjän on annettava ennen vaihtamista vakuutus siitä, että hänen ajokorttinsa on voimassa. Vaihdon suorittavan jäsenvaltion on tarkistettava tarvittaessa, että vakuutus on oikeellinen.

Vaihdosta kieltäytyminen

Vaihtamisesta voidaan kieltäytyä, jos ajokortin on myöntänyt yhteisön ulkopuolinen maa. Jäsenvaltiot saavat vapaasti päättää, tunnustavatko tällaisen ajokortin, eikä yhden jäsenvaltion tunnustaminen sido muita jäsenvaltioita.