Ajokortin myöntäminen, peruuttaminen ja uusiminen

ajokorttiAjokortin antaminen

Vaikka jäsenvaltiot antavat ajokortit kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, kyseiseen lainsäädäntöön on sisällyttävä yhteisön mallia vastaavat säännökset. Tämä merkitsee, että ajokortin hakijalle voidaan myöntää ajokortti vain, jos hän täyttää tietyt ehdot. Hakijan

  • vakituisen asuinpaikan on oltava siinä jäsenvaltiossa, jolle hakemus tehdään
  • on läpäistävä käytännön ajokoe ja teoriakoe, joiden vaatimukset vaihtelevat jäsenvaltioittain; ne eivät kuitenkaan saa olla lievemmät kuin yhteisön vähimmäisvaatimukset (direktiivin liite II)
  • on täytettävä ajokuntoisuutta koskevat vaatimukset; yhteisö on asettanut myös fyysistä ja henkistä suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat erityisesti näköä, kuuloa, liikuntaelinten ongelmia, sydän- ja verisuonisairauksia, munuaissairauksia, hermostollisia sairauksia, diabetesta, alkoholia, huumeita, lääkkeitä, psyykkisiä häiriöitä jne. (direktiivin liite III)
  • on täytettävä kuljettajan vähimmäisikää koskevat vaatimukset kussakin ajoneuvoluokassa
  • nimissä saa olla enintään yksi ajokortti silloinkin, jos se on väliaikaisesti tai pysyvästi peruutettu.

Ajokortin peruuttaminen

Jäsenvaltiot voivat liikenneturvallisuuden varmistamiseksi soveltaa kansallisia säännöksiään ajokortin väliaikaisesta tai lopullisesta peruuttamisesta tai sen käytön rajoittamisesta niihin ajokortin haltijoihin, joilla on vakituinen asuinpaikka kyseisen jäsenvaltion alueella. Näin ollen kansallisia säännöksiä sovelletaan ajokortin myöntämisvaltiosta riippumatta.

Ajokortin uusiminen

Ajokortin voimassaolon päättyminen

Jos ajokortin voimassaolo päättyy, sen uusimista koskeva hakemus on tehtävä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa ajokortin haltija asuu vakituisesti.

Ajo-oikeuden laajentaminen

Jos ajo-oikeutta halutaan laajentaa koskemaan aiempaa useampia ajoneuvoluokkia, ajokortin haltijan on tehtävä toimivaltaisille viranomaisille alkuperäisen ajokortin vaihtamista koskeva hakemus siinä jäsenvaltiossa, jossa hän asuu vakituisesti.

Ajokortin katoaminen tai varkaus

Jos ajokortti katoaa tai varastetaan, korvaavaa ajokorttia koskeva hakemus on tehtävä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa ajokortin haltija asuu vakituisesti. Viranomaisille on mahdollisesti toimitettava alkuperäisen ajokortin myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten antama sitä koskeva todistus.