Ajokortti

Ajokortin myöntäminen, peruuttaminen ja uusiminen

Ajokortin antaminen Vaikka jäsenvaltiot antavat ajokortit kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, kyseiseen lainsäädäntöön on sisällyttävä yhteisön mallia vastaavat säännökset. Tämä merkitsee, että ajokortin hakijalle voidaan myöntää ajokortti vain, jos hän täyttää tietyt ehdot. Hakijan vakituisen asuinpaikan on oltava siinä jäsenvaltiossa, jolle hakemus ...

Lue lisää »

Ajokortin muoto, luokat ja voimassaoloaika

Yhteisön malli Yhteisön mallin mukaisessa ajokortissa on edelleen ajokortin antaneen jäsenvaltion nimi. Siinä määritellään myös ajoneuvoluokat, joiden osalta ajokortti on voimassa. Kortissa luetellaan lisäksi ehdot, joiden mukaisesti ajokortin haltijalla on ajolupa. Jos ajokortin myöntävä viranomainen katsoo esimerkiksi näön tarkkuutta korjaavien ...

Lue lisää »

Ajokortin tunnustaminen ja vaihtaminen

Vastavuoroisen tunnustamisen yleissääntö Jäsenvaltioiden myöntämät ajokortit tunnustetaan vastavuoroisesti. Poikkeukset Muun kuin yhteisön jäsenvaltion myöntämän ajokortin tilalle jäsenvaltiossa myönnettyä ajokorttia ei tunnusteta automaattisesti muissa jäsenvaltioissa. Vaikka kyseinen ajokortti on jo yhden jäsenvaltion tunnustama, sen haltijan on syytä ottaa yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen ...

Lue lisää »

Erilaisia tilanteita ajokortin kanssa

Monet tilanteet ovat mahdollisia: 1) Henkilöllä on jo jossain jäsenvaltiossa myönnetty ajokortti Henkilön ei tarvitse enää vaihtaa ajokorttia, jos hän asuu vakinaisesti (1) jossain muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa ajokortti on hänelle myönnetty. Ajokortin voi kuitenkin halutessaan vaihtaa. 2) Henkilöllä ...

Lue lisää »

Ajokortti

Ajokortti EU:n sisällä ajokortti haetaan asuinmaasta. Espanjassa vakituisesti (residentti) asuvan henkilön tulee 6 kuukauden sisällä muutosta rekisteröidä suomalainen ajokorttinsa asuinpaikkakuntansa Jefatura deTrafico:ssa. Jos tarvitaan ajokorttirekisteriotetta, pyynnöt osoitetaan sähköpostilla tai faksitse ajoneuvohallintokeskukselle. sähköpostiosoite:  ajokorttitiedot@ake.fi faksi: +358 9 61853610 Pyyntöön on kirjoitettava selkeästi ...

Lue lisää »