Suomalaisena eläkeläisenä Espanjassa

aikuisopiskelu

Eläkkeensaaja, joka on unionin kansalainen, voi mennä mihin tahansa jäsenvaltioon esittämällä voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen tai passin ja asua siellä kolme kuukautta ilman muodollisuuksia.

Eläkkeensaajalla, joka on tehnyt jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa palkkatyötä tai toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana, on oikeus asua missä tahansa toisessa jäsenvaltiossa sillä edellytyksellä, että hän saa työkyvyttömyys- tai varhaiseläkettä, vanhuusetuuksia taikka työtapaturman tai ammattitaudin johdosta maksettavaa eläkettä riittävästi, ettei hän tai hänen perheenjäsenensä joudu turvautumaan vastaanottavan jäsenvaltion sosiaalitukeen oleskelunsa aikana, ja sillä edellytyksellä, että eläkkeensaajalla ja hänen perheenjäsenillään on sairausvakuutus, joka kattaa kaikki riskit vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Varoja pidetään riittävinä, jos ne ylittävät vastaanottavan jäsenvaltion omille kansalaisille annettavan sosiaalituen tulo- ja varallisuusrajan. Ellei tätä perustetta voida soveltaa, tulot ja varat katsotaan riittäviksi, jos ne ylittävät vastaanottavan maan vähimmäiseläkkeen määrän.

Oleskeluluvan antamista varten jäsenvaltio voi pyytää esittämään voimassa olevan henkilötodistuksen tai passin ja osoittamaan, että oleskelun ehdot täyttyvät. Oleskeluluvan voimassaoloaika voidaan rajoittaa viiteen vuoteen, ja se voidaan uusia. Tarvittaessa vastaanottava jäsenvaltio voi kuitenkin edellyttää luvan uusimista kahden ensimmäisen oleskeluvuoden jälkeen.

Oleskelulupa on myönnettävä ja uusittava maksutta tai sellaisesta summasta, joka ei ylitä maan kansalaisille myönnettävistä henkilötodistuksista perittäviä maksuja.

Oleskeluoikeus säilyy niin kauan kuin edellä esitetyt ehdot täyttyvät. Tilapäisistä vaikeuksista johtuva sosiaalitukeen turvautuminen ei kuitenkaan voi johtaa automaattiseen karkotukseen vastaanottavasta jäsenvaltiosta.

Eläkkeensaajalla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun jäsenvaltion kansalaisten kanssa perustamissopimuksen soveltamisalalla, mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät ja EY:n perustamissopimuksen erityisiä määräyksiä ja johdetun oikeuden erityissäännöksiä noudatetaan.

Eläkkeensaajan perheenjäsenten oikeudet

Perheenjäsenet, joilla ei ole minkään jäsenvaltion kansalaisuutta, voivat tulla jäsenvaltioon esittämällä voimassa olevan passin. Heiltä voidaan vaatia viisumia, joka myönnetään ilmaiseksi.

Oleskeluoikeus myönnetään myös eläkkeensaajan puolisolle ja lapsille, puolison huollettaville lapsille sekä eläkkeensaajan ja hänen puolisonsa huollettaville sukulaisille suoraan ylenevässä polvessa, kansallisuudesta riippumatta.

Oleskeluluvan tai vastaavan asiakirjan antamista varten vastaanottava jäsenvaltio voi pyytää luvan hakijaa esittämään voimassa olevan henkilötodistuksen tai passin ja osoittamaan, että oleskelun ehdot täyttyvät. Jos eläkkeensaajan perheenjäsen ei ole minkään jäsenvaltion kansalainen, hänelle myönnetään oleskelulupa, joka on voimassa yhtä kauan kuin eläkkeensaajan lupa.

Eläkkeensaajan puoliso ja huollettavat lapset, joilla on oleskelulupa, voivat tehdä vastaanottavassa jäsenvaltiossa palkkatyötä tai toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina, vaikka he eivät olisikaan minkään jäsenvaltion kansalaisia.

Sovellettava yhteisön lainsäädäntö

Neuvoston direktiivi 90/365/ETY, annettu 28. kesäkuuta 1990, ammattitoimintansa lopettaneiden työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien oleskeluoikeudesta (EYVL L 180, 13.7.1990)

89 kommenttia

 1. Pingback: felix

 2. Pingback: Lynn

 3. Pingback: Mathew

 4. Pingback: ted

 5. Pingback: Sam

 6. Pingback: Victor

 7. Pingback: Jacob

 8. Pingback: Don

 9. Pingback: Roland

 10. Pingback: shane

 11. Pingback: Ralph

 12. Pingback: clifton

 13. Pingback: kelly

 14. Pingback: harold

 15. Pingback: Mitchell

 16. Pingback: brad

 17. Pingback: shawn

 18. Pingback: dustin

 19. Pingback: troy

 20. Pingback: nick

 21. Pingback: jacob

 22. Pingback: allen

 23. Pingback: Ryan

 24. Pingback: Jeff

 25. Pingback: Alan

 26. Pingback: howard

 27. Pingback: brandon

 28. Pingback: Joey

 29. Pingback: Jonathan

 30. Pingback: Dan

 31. Pingback: mario

 32. Pingback: hubert

 33. Pingback: edward

 34. Pingback: Raul

 35. Pingback: Leonard

 36. Pingback: Glenn

 37. Pingback: donnie

 38. Pingback: Rex

 39. Pingback: Darryl

 40. Pingback: Donnie

 41. Pingback: Brandon

 42. Pingback: Benjamin

 43. Pingback: Francis

 44. Pingback: jon

 45. Pingback: Dana

 46. Pingback: adrian

 47. Pingback: guy

 48. Pingback: charles

 49. Pingback: phillip

 50. Pingback: Adam

 51. Pingback: louis

 52. Pingback: Patrick

 53. Pingback: arturo

 54. Pingback: lloyd

 55. Pingback: louis

 56. Pingback: Lee

 57. Pingback: darryl

 58. Pingback: Bradley

 59. Pingback: Dave

 60. Pingback: Perry

 61. Pingback: Carlos

 62. Pingback: Darryl

 63. Pingback: Clifton

 64. Pingback: alberto

 65. Pingback: Milton

 66. Pingback: Clifton

 67. Pingback: Micheal

 68. Pingback: Felix

 69. Pingback: ian

 70. Pingback: edgar

 71. Pingback: michael

 72. Pingback: clifford

 73. Pingback: alfredo

 74. Pingback: steve

 75. Pingback: William

 76. Pingback: Julian

 77. Pingback: Francisco

 78. Pingback: Leon

 79. Pingback: marcus

 80. Pingback: Ernesto

 81. Pingback: Adam

 82. Pingback: Nelson

 83. Pingback: Armando

 84. Pingback: Dwight

 85. Pingback: edward

 86. Pingback: morris

 87. Pingback: Zachary

 88. Pingback: nathaniel

 89. Pingback: sirius latest movs380 abdu23na2137 abdu23na14

Kommentoi