Verotuksen siirto Espanjaan??

Uusimmat Keskustelu Yleistä Kokemuspankki Verotuksen siirto Espanjaan??

Esillä 15 viestiä, 16 - 30 (kaikkiaan 40)
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • LINKKI

  kallepekka
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 06.05.2010
  Kirjoituksia: 10
  Vastauksia: 354

  Eipä nimellä ja sinä-muodossa kirjoittamista voi väärin ymmärtää mutta se ei tosiaankaan kuulu tähän aiheeseen. Harrisonia kehottaisin soittamaan ilmoittamaani numeroon

  LINKKI

  ariari
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 28.01.2007
  Kirjoituksia: 9
  Vastauksia: 55

  Jos olet avioliitossa ja toinen puolisoista jää Suomeen, ei siirto Espanjan verotuksen alle onnistu. En nyt muista, mikä siinä oli perustelu, mutta se ei olisi onnistunut. Mikäli en naimisissa olisi, homma olisi onnistunut, edellyttäen että mitään Suomi sidonnaisuuksia esim asuntoa olisi Suomessa.

  LINKKI

  Andreu
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 07.01.2008
  Kirjoituksia: 2
  Vastauksia: 17

  Ns. nollaverotus koskee vain pysyvää työkyvyyttömyys- tai sairaseläkettä tai vastaavaa. Kaikki muut maksavat normaalia tuloveroa. Suomea jyrkemmän progression ansiosta, joka tosin alkaa myöhemmin, veroprosentti ei juuri poikkea Suomesta, jos on hyvä eläke. Nykyhallitus on uhannut progressiota korottaa hyvin tienaaville. Tämä koskee vain Espanjassa tienattuja ansiotuloja tai eläkkeita. Suomi verottaa edelleen kaikkia muita tuloja Suomessa, esim. korkoja, omaisuutta jne. Siirtyminen myös Espanjan sosiaaliturvaan, sen jälkeen, kun espanjalainen veroviranomainen on hyväksynyt verotuksen siirtämisen, vaatii Kelalta lupapaperit, joilla saa espanjalaisen SIP-kortin. Silloin Suomessa pidätetään bruttoeläkkeestä korotettu teveydenhoitomaksu, jota ei katsota veroksi ja jolla korvataan Espanjan valtiolle se, ettei henkilö ole maksanut terveydenhoitomaksuja työelämänsä aikana.

  LINKKI

  harrison
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 04.08.2007
  Kirjoituksia: 34
  Vastauksia: 84
  harrison kirjoitti:

  Hola vaan!!

  Olen hakemassa verotustani Espanjaan. ( olen eläkkeellä)
  Eli on presidenssi, (oleskelulupa) asunto, ja niin edelleen
  valmiina. Suomessa ei enää kiinteistöä, omaa asuntoa yms.

  Vaimoni on edelleen työelämässä ja verotus pysyy Suomessa.

  Googletin Suomen verottajan ”pelisääntöjä” kuinka eläkettäni
  tullaan tulevaisuudessa verottamaan?
  Olen tietoinen ns, ”nollaverotuksesta,” koska olen tehnyt elämäntyön
  ykstyissektorilla.

  Löysin googlettamalla tietoa että koska olen aviossa, en
  ole oikeutettu ns,”nollaveroon” ennen kuin on kulunut 3 vuotta
  jolloin voidaan todeta minut poissa olevaksi Suomesta.
  Ainoa syy on tähän avioliitto koska se katsotaan siteeksi Suomeen.

  Olisiko teillä jotain uudempaa tai muuta tietoa tähän asiaan?

  Ystävällisin terveisin: Harrison

  Verohallituksen julkaisu 271.08 15.3.2008 http://www.vero.fi sivu / 1

  Tiedote pysyvästi Espanjaan muuttaville eläkkeensaajille.

  Verosopimuksen vaikutus.

  Suomalaiset eläkkeet verotetaan yleensä Suomessa, vaikka saaja asuisi ulkomaillakin. Espanjaan
  muuttavan kohdalla tilanne on erilainen. Suomen ja Espanjan välillä tehty verosopimus voi tietyin
  edellytyksin kokonaan estää yksityissektorilla ansaitun eläkkeen ja kansaneläkkeen verottamisen
  Suomessa.
  Valtion ja kunnan TYÖeläkkeet verotetaan Suomessa.

  Valtion ja kunnan palvelukseen perustuvat eläkkeet verotetaan Suomessa silloinkin, kun saaja on
  muuttanut Espanjaan. Poikkeuksellisesti verotusoikeus kuitenkin siirtyy Espanjalle, jos kyseessä on
  valtion tai kunnan liiketoiminnan (esimerkiksi VR) yhteydessä ansaittu eläke. Verotusoikeus siirtyy
  myös, jos eläkkeensaajasta tulee Espanjan kansalainen.

  Milloin verotusoikeus yksityissektorin eläkkeeseen siirtyy Espanjalle?

  Muuton on oltava todellinen ja pysyvä. Tämän edellytyksen täyttyminen on yleensä selvää, jos eläkkeensaajalle ei enää jää kotia Suomeen. Tilanteet, joissa eläkkeensaajalla edelleen tosiasiallisesti on
  asunto käytettävänään Suomessa, ovat pulmallisia. Jos eläkkeensaaja tällaisessa tilanteessa verrattain
  paljon ja talvisaikaankin oleskelee Suomessa, oikeuskäytännössä on voitu katsoa, että verotusoikeuden
  siirtymiselle ei ole edellytyksiä ainakaan ensimmäisen 3 vuoden aikana*).

  Jos riittävä selvitys muuton todellisuudesta on esitetty, yksityissektorin eläkkeen verotusoikeus
  siirtyy Suomelta Espanjalle ajankohtana, jona kaikki seuraavat edellytykset ovat täyttyneet:

  1. Eläkkeensaaja on Suomessa tehnyt väestörekisteriviranomaiselle ilmoituksen pysyvästä muutosta.
  2. Eläkkeensaajalla on pysyvä asunto käytettävänään Espanjassa.
  3. Espanjan veroviranomainen pitää eläkkeensaajaa verotuksellisesti Espanjassa asuvana. (Tästä
  seuraa, että Espanjassa voidaan verottaa myös Suomesta saatuja tuloja).

  Esimerkki: A ilmoitti väestötietoviranomaiselle muuttaneensa Espanjaan 1.8.2007. Espanjan veroviranomaiselta saadun todistuksen mukaan A on verotuksellisesti Espanjassa asuva 1.1.2007
  alkaen. Verotusoikeus siirtyy Espanjalle 1.8.2007 alkaen.

  Verokorttihakemus.

  Verotusoikeuden siirtymistä haluava voi hakea Suomessa verotoimistolta verokorttia. Hakemus tehdään
  verotoimistosta saatavalle lomakkeelle Veroh 6207a.
  Hakemukseen liitetään Suomen väestötietoviranomaisen todistus muutosta eli yleensä maistraatin
  antama ote väestötietojärjestelmästä. Siihen liitetään myös selvitys pysyvästä asunnosta
  Espanjassa; esimerkiksi kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta. Hakemukseen tulee lisäksi
  yleensä liittää selvitys Suomen kodista luopumisesta; esimerkiksi kopio kauppakirjasta, todistus
  vuokrasopimuksen irtisanomisesta tai selvitys omistusasunnon vuokralle annosta.

  Jos verotoimisto hakemuksen perusteella toteaa, että verotusoikeuden siirtymiselle ei ole estettä,
  se ilmoittaa eläkkeensaajalle, että hakemukseen on vielä liitettävä todistus verotuksellisesta Espanjassa
  asumisesta. Suomen verotoimisto antaa eläkkeensaajalle erityisen lomakkeen, jolle eläkkeensaaja
  voi pyytää Espanjan veroviranomaista merkitsemään todistuksen.

  SAIRAANHOITOmaksu.

  Eläkkeensaajalle määrätään Suomessa vakuutetun sairaanhoitomaksu (1,41 % vuonna 2008), jos
  Suomi EY-sosiaaliturva-asetuksen 1408/71 perusteella vastaa henkilön sairaanhoitokulujen korvaamisesta
  Espanjalle eli jos henkilö on saanut Suomesta E 121-todistuksen.

  *) 3 vuoden kuluttua tilanne voidaan arvioida uudelleen. On mahdollista, että tuolloin eläkkeensaaja voidaan katsoa Suomessa rajoitetusti verovelvolliseksi eli verotuksellisesti ulkomailla asuvaksi. Jos rajoitetusti verovelvollinen eläkkeensaaja esittää asumistodistuksen Espanjasta, yksityissektorin eläkettä ei veroteta Suomessa. Ennen 3 vuoden kulumista Suomen kansalainen katsotaan rajoitetusti verovelvolliseksi vain, jos hän osoittaa, että hänellä ei enää ole olennaisia siteitä Suomeen (tuloverolaki 11 §). Olennaisia siteitä ovat esimerkiksi Suomessa oleva puoliso, asunto tai kiinteistö tai Suomessa harjoitettava liiketoiminta.

  Löytyi yllä oleva verottajan info.

  Kiitos teille kaikille kantaa ottaneille.

  Hyviä ja aurinkoisia päiviä kaikille ”orkkilaisille” sekä myös vierailijoille.

  Ystävällisin terveisin: Harrison

  LINKKI

  pauliina
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 05.02.2007
  Kirjoituksia: 67
  Vastauksia: 641

  Keskustelin eilen suomalaisen vero-oikeuden juristin kanssa em. tilanteesta. Häntä siteeraten: kun henkilö katsotaan toisessa maassa verovelvolliseksi (halusi tai ei) ja vaikka Suomen verottajalla on Harrisonin mainitsevat ohjeet, syntyy mielenkiintoinen tilanne: kaksi maata verottaa. Juridesti näiden kahden maan tulisi sopia, kumpi verottaa. Käytännössä hänen tiedossa ei ole yhtään tapausta, jossa valtiot olisivat alkaneet taistelemaan vaan Suomi on luopunut verotusoikeudesta. Sama tietysti toisinpäin – suomalainen paluumuuttaja palaa Suomeen ja jättää Espanjaan osan perheestä ja villan. Muuttaja voi haluta vanhuudenpäivinä suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, Suomi ottaa hänet verovelvolliseksi.

  Mutta, jokainen voi käydä nämä veropolut omalla kohdallaan, koska ne ovat aina yksilöllisiä. Henkilökohtaisesti en äänestä tuon verohallituksen sivuilla olevan ohjeen mukaan. Perustuu ennakkopäätökseen ja siitä käytyyn keskuteluun kansainvälisen verotuksen virkailijan kanssa Helsingissä.

  LINKKI

  ariari
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 28.01.2007
  Kirjoituksia: 9
  Vastauksia: 55

  Verohallinnon sivulla oleva präntti vaan on präntti verolaista. Siihen ei auta veroneuvojat. Siis lain mukaan asiat etenee. Ja henkilökohtaisilla asioilla ei niissä ole paljon arvoa eikä niiden varaan kannata paljon laskea.
  Ennakkopäätöksistä en tiedä, mutta kyllä täytyy aikas fakiiri olla, jos tuohon verohallinnon sivun pränttiin meinaa muutoksia saada. Ainakin verottajaa vastaan saa oikeutta käydä. Ja lopputulos on mitä todennäköisimmin suopea verottajalle.
  Tuo vero-oikeus juristin puhe nyt on jotain filosofointia. Kaksinkertaista verotusta ei synny, jos ja kun saa Espanjan verottajalta päätöksen, että kuuluu Espanjassa verotettavien joukkoon ja sen toimittaa Suomen verottajalle, loppuu verotus Suomesta.
  Sitten sarjaan saivarteluja. Jos olet pois Suomesta lähtenyt ja maksanut veroja muualle ja haluat Suomeen takaisin sosiaaliturvan nauttiaksi, niin hyväksyykö Suomi palaamisesi? Tähän asti on hyväksynyt, mutta jos sosiaaliturva viranomainen sanookin ei käy, älä tule tänne, niin kuinkas sitten suu pannaan ???!!!!

  LINKKI

  bhajee
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.08.2006
  Kirjoituksia: 70
  Vastauksia: 2570
  ariari kirjoitti:

  Jos olet pois Suomesta lähtenyt ja maksanut veroja muualle ja haluat Suomeen takaisin sosiaaliturvan nauttiaksi, niin hyväksyykö Suomi palaamisesi? Tähän asti on hyväksynyt, mutta jos sosiaaliturva viranomainen sanookin ei käy, älä tule tänne, niin kuinkas sitten suu pannaan ???!!!!

  Paluumuuttaja (Suomen kansalainen) pääsee sosiaaliturvan piiriin ensimmäisestä päivästä alkaen.

  LINKKI

  ariari
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 28.01.2007
  Kirjoituksia: 9
  Vastauksia: 55

  Näinhän se menee. Tuo heittoni oli vain saivartelua.

  LINKKI

  pauliina
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 05.02.2007
  Kirjoituksia: 67
  Vastauksia: 641

  On olemassa lisäksi laki kaksinkertaisesta verotuksesta, joka on vahvistettu Suomen ja Espanjan välisen kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi jo 15.11.1967 (SopS 67/1968) jonka kumpikin maa on vahvistanut.

  Lainaus:
  I luku
  Sopimuksen soveltamisala
  1 artikla
  Henkilökohtainen soveltamisala
  Tätä sopimusta sovelletaan jommassakummassa tai kummassakin sopimusvaltiossa asuviin henkilöihin.

  edelleen:

  4 artikla
  Verotuksellinen kotipaikka
  1. Sovellettaessa tätä sopimusta tarkoitetaan sanonnalla “sopimusvaltiossa asuva henkilö” jokaista henkilöä, joka kysymyksessä olevan valtion lainsäädännön mukaan on siellä verovelvollinen asumisen, pysyväisen oleskelun, liikkeen johtopaikan tai muun sellaisen perusteen nojalla.

  2. Milloin luonnollinen henkilö 1 kohdan määräysten mukaan on kummassakin sopimusvaltiossa asuva, menetellään seuraavasti:

  a) Hänen katsotaan asuvan siinä sopimusvaltiossa, missä hänellä on käytettävänään pysyvä asunto. Jos hänellä on käytettävänään pysyvä asunto molemmissa sopimusvaltioissa, katsotaan hänen asuvan siinä sopimusvaltiossa, johon hänellä on kiinteimmät henkilökohtaiset ja taloudelliset siteet (elinetujensa keskus);

  b) Milloin ei voida todeta, kummassa sopimusvaltiossa hänen elinetujensa keskus on, taikka milloin hänellä ei ole pysyvää asuntoa käytettävänään kummassakaan sopimusvaltiossa, katsotaan hänen asuvan siinä sopimusvaltiossa, missä hän tavanomaisesti oleskelee;

  c) Milloin hän oleskelee tavanomaisesti molemmissa sopimusvaltioissa tai ei tavanomaisesti oleskele kummassakaan niistä, katsotaan hänen asuvan siinä valtiossa, jonka kansalainen hän on;

  d) Milloin hän on molempien sopimusvaltioiden kansalainen taikka ei ole kummankaan valtion kansalainen, on sopimusvaltion asianomaisten viranomaisten sopimuksin ratkaistava asia.

  LINKKI

  ariari
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 28.01.2007
  Kirjoituksia: 9
  Vastauksia: 55

  Ja kuten laistakin käy ilmi, ei kaksinkertaista verotusta tule.

  LINKKI

  pauliina
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 05.02.2007
  Kirjoituksia: 67
  Vastauksia: 641
  ariari kirjoitti:

  Jos olet avioliitossa ja toinen puolisoista jää Suomeen, ei siirto Espanjan verotuksen alle onnistu. En nyt muista, mikä siinä oli perustelu, mutta se ei olisi onnistunut. Mikäli en naimisissa olisi, homma olisi onnistunut, edellyttäen että mitään Suomi sidonnaisuuksia esim asuntoa olisi Suomessa.

  Ariari, käytännössä on onnistunut, vaikka präntit muuta väittää. Toinen haki residenssin ja verotuksen Espanjaan, mutta puoliso jäi Suomeen töihin. Tuttavapiirissäni on kolme tapausta eikä ole tullut oikaisuverotusta. Jos on tarvetta, kannattee kokeilla 🙂

  LINKKI

  ariari
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 28.01.2007
  Kirjoituksia: 9
  Vastauksia: 55

  Itse tosiaan asiaa kyselin verotoimistosta 2-3 vuotta sitten, kun työkyvyttömyyseläkkeelle tipahdin. Ja täytä sen invalidiprosentin 65, jonka Espanja vaatii. Vaikka tutkisi kuka ja miten. Verotoimistosta sain silloi ohjeet ja niihin uskoin. Enkä nyt vieläkään oikein usko, että avioliitossa olo on höllelntynyt ja pääsisin lähtemään ja verottomasta eläkkeestä nauttimaan. Ja toisaalta onko 50-200 euroa sen värtti, että täältä pois lähtisin. Suomesta kun saan noita inva tukia KELAlta. Sitten tulee kaupungin puolelta taksimatkat ilmaiseksi, koska en bussiin pääse sähkörulliksen kanssa. Suomessa myös mahdollista pästä kuntoutukseen ja saa kaikenmaailman varusteet ja välpät, mitä tarvitset elämiseen kotona. Ja kun hommat menee, niinkuin minulla sairauteni vuoksi käy jossain vaiheessa, pääsen johonkin laitokseen hoidettavaksi. Silloin vaimo ei enää jaksa hoitaa minua. Ja näitä välppiä, kuljetuksia ja hoitopaikkaa ei Esdpanjasta löydy. Eli minun on parempi olla Suomessa kesällä, pysyä kirjoilla Suomessa ja lähteä Kanarialle lokakuussa ja tulla takaisin Suomeen toukokuussa.

  LINKKI

  pkario
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 10.09.2007
  Kirjoituksia: 0
  Vastauksia: 13

  Haluaisin vielä kiinnittää huomion Pauliinan lainaaman verosopimuksen 4 artiklaan. Se määrittelee henkilön verotuksellisen kotipaikan olevan sen, joka kyseisen maan lainsäädännön mukaan on hänen asuinvaltionsa asumisen perustella. (Sitten tulevat eri poikkeukset, jos tätä ei voida soveltaa). Espanjan lain mukaan olet maassa asuva jos asut siellä yli kuusi kuukautta kalenterivuodesta. Näin siis jos asut Espanjassa vaikka lokakuusta toukokuuhun tulee Espanjan sinua verottaa. Tämä ei ole valinnaiskysymys eli et voi itse päättää kumpi maa sinua verottaa. Tämä usein unohdetaan ja vaikka valvonta sen suhteen missä asut on olematon, laki ja verosopimus määräävät näin.

  Pedro

  LINKKI

  kallepekka
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 06.05.2010
  Kirjoituksia: 10
  Vastauksia: 354

  Tuntuupa erinomaisen järkevältä kun olisihan se hassua että voisi itse valita minkä maan lakeja noudattaa. Täytyyhän tässäkin asiassa olla täysin yksiselitteiset käytännöt ja vuodessa on 365 päivää ettei pattitilannetta
  pääse syntyyn. EU:n kun pitäisi helpottaa kansalaisten liikkuvuutta on aikamoista ikärasismia jos eläkeläisten
  muuttoa hankaloitetaan

  LINKKI

  pauliina
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 05.02.2007
  Kirjoituksia: 67
  Vastauksia: 641

  Näin se on. Verosopimus menee SUomen sisäisen lainsäädännön edelle. Eli vaikka SUomen sisäisen lainsäädännön mukaisesti henkilö olisi vielä SUomessa asuva ja siten Suomessa yleisesti verovelvollinen, saattaa verosopimuksen nojalla henkilön asuinvaltio olla kuitenkin esim. Espanja.

  Tuo 4 artikla määrittelee sitten missä henkilö katsotaan verovevolliseksi ja se määrittelee asuinvaltion.

  Se, että asunto pitäisi myydä tai vuokrata, on jotain vanhoja peruja. Eihän asunto esim. mene kaupaksi tai siihen ei saa vuokralaista, niin ei sellaisesta voi rangaista ja eihän sillä perusteella voida naulita johonkin maahan. Enemmän se on varmaankin yksi osa näyttökysymystä, jos on epäselvä tapaus

Esillä 15 viestiä, 16 - 30 (kaikkiaan 40)

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.