Työkyvyttömyyseläkkeen verotus Espanjassa

Uusimmat Keskustelu Asuminen ja eläminen Yleistä asumisesta ja elämisestä Työkyvyttömyyseläkkeen verotus Espanjassa

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 62)
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • LINKKI

  pertti
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.12.2010
  Kirjoituksia: 18
  Vastauksia: 63

  Kirjoitan tämän siksi, että tiedän kuinka sairaat ihmiset, jotka ovat työkyvyttömyyseläkkeellä, täällä vieraassa maassa tuntevat olevansa suomalaisen median armoilla. Mikä on oikeata tietoa ja mikä on ”mututietoa”? Erityisesti sairaille ihmisille epävarmuus verotuksesta, joka voi tuoda katastrofin sairaan ihmisen talouteen, voi olla kohtalokasta! Toivoisinkin enemmän vastuuntuntoa suomalaisilta tiedotusvälineiltä Espanjassa. Ei luulisi olevan vaikeata marssia verojohtajan luokse tai olla yhteydessä ministeriöön epäselvistä verotuskoukeroista? Sitä ammattimaista toimittaja työskentelyä kaipaisin täällä!

  Huom! Tämä kirjoitus on vain yhden tavallisen ihmisen kokoama aineisto, joten en voi taata tällä kenenkään suomalaisen työkyvyttömyyseläkeläisen verokohtelua Espanjassa. Ehkä tämä kuitenkin antaa jotain lisätietoa?

  Useat pohjoismaalaiset ja myös suomalaiset työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ovat saaneet verottajalta pyynnön selvittää vuosien 2008-2011 tulonsa uudelleen.

  Työkyvyttömyyseläkkeen verotuksesta ja sen verovapaudesta on kirjoitettu paljon.

  Mitäs siitä on sitten kirjoitettu:

  1. Olé Kustantamon Askelmerkit Espanjaan 1999 kirjoitetaan näin: ” Mahdollisuus 0-veroon. Kun henkilön saama eläke johtuu pysyvästä ehdottomasta työkyvyttömyydestä, incapacidad permanente absoluta, tai suuresta invaliditeetistä, gran invalidez, ei veroa tarvitse maksaa lainkaan. Koska verolaki on kaikille sama, on suomalaisella residenttistatuksella Espanjassa oikeus päästä saman edun piirin. Tulkintavaikeuksia syntyy kun suomalaisessa eläketodistuksessa käytetään yleensä sanamuotoa, joka käännettäessä espanjaksi ei merkitse pysyvää työkyvyttömyyttä.”

  2. Ole lehden pääkirjoitus 10/2003: ”Espanjan lain mukaan työkyvyttömyyseläkkeestä ei peritä veroa. Tämä ei kuitenkaan mielestäni ole syy leimata espanjansuomalaisia työkyvyttömyyseläkeläisiä miksikään veropakolaisiksi. Yhtälö on nimittäin harvinaisen yksinkertainen. He ovat maksaneet veronsa Suomeen siellä asuessaan. Sitten he muuttavat Suomesta pois, ja tämän jälkeen he ovat verovelvollisia Espanjaan. Espanjassa verotus on keveämpää kuin Suomessa, mutta miksi tämän takia espanjansuomalaiset leimataan? Espanjan verotuskäytäntö on tämän maan asia, eivät espanjansuomalaiset sitä sanele. Sitäpaitsi, onko niin vaikeaa muutenkaan löytää maata, jossa verotus on Suomea kevyempi? Espanjan valtio on sitä mieltä, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevalla henkilöllä on varmasti ollut jokin hyvä syy joutua eläkkeelle ennen aikojaan. Jotta heidän elämäänsä helpotettaisiin, verotus on poistettu. Se heille suotakoon.”

  Tässä linkki Olé lehden sivulle:

  http://www.olekustannus.com/index.asp?vuosi=2003&lehti_id=171&type=pk

  3. Eläketodistuksien virheellisiin käännöksiin puuttui jo vuonna 1999 Suomen Eläketurvakeskus:

  TODISTUKSET TYÖKVYTTÖMYYSELÄKKEESTÄ JA YKSILÖLLISESTÄ VARHAISELÄKKEESTÄ ESPANJAN VEROVIRANOMAISlA VARTEN.

  ”On suotavaa, että eläkelaitokset noudattavat yhdenmukaista
  käytäntöä todistuksia antaessaan, jotta myös eläkkeensaajien verotuskohtelu Espanjassa olisi yhdenmukainen. Todistukset olisi hyvä antaa espanjankielisinä, jotta eroja ei syntyisi myöskään mahdollisten käännösongelmien vuoksi. Liitteenä ovat täyttä työkyvyttömyyseläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevat suomen- ja espanjankieliset todistusmallit.”

  Tässä on oikeat käännökset, joiden vastaavuus on Suomen ja Espanjan välillä.

  ”Työntekijä on pysyvästi ja täydellisesti työkyvytön (incapacidad pemanente absoluta para fodo trabajo), kun hän on täysin kyvytön tekemään mitään työtä. Eläke on 100 % eläkeperusteesta (ns. base reguladora).

  Työkyvyttömyys on suuri (gran invalidez), kun työntekijä sen lisäksi että on
  pysyvästi ja täydellisesti työkyvytön kaikkeen työhön, tarvitsee apua jokapäi-
  väisissä toiminnoissa. Eläke on ? 100 % eläkeperusteesta (ns. base regulado-
  ra), ja sen lisäksi maksetaan avustajalle korvauksena 50 YO eläkeperusteesta.”

  Tässä linkki ko. paimenkirjeeseen, jota eläkeyhtiöt eivät ole kuitenkaan noudattaneet.

  http://tyoelakelakipalvelu.etk.fi/fi/soveltamisohje/1649.pdf

  4. Suomen Eläketurvakeskus on laatinut vielä toisen tiedotteen koskin Espanjan eläkejärjestelmää. HUOM OIKEAT KÄÄNNÖKSIEN SANAMUODOT!

  ”Täysi työkyvyttömyyseläke (incapacidad permanente absoluta), vaikean työkyvyttömyyden perusteella maksettava eläke (gran invalidez) ja niiden jälkeen maksettava vanhuuseläke ovat verovapaita. Myös lapseneläkkeet ovat verovapaita.”

  Tässä linkki ko. tiedotteeseen:

  http://www.etk.fi/fi/gateway/PTARGS_0_2712_890_523_3123_43/http%3B/content.etk.fi%3B7087/publishedcontent/publish/etkfi/fi/sisältösivut/eläkejärjestelmät/kansainvälinen_vertailu/liitetiedostot/espanjan_eläkejärjestelmä_2010.pdf

  KAIKISTA TÄRKEINTÄ ON KÄÄNNÖKSET!

  Suomalaista eläkepäätöstä ei voida kääntää sanasta sanaan espanjan kieleen vaan se täytyy kääntää vastaavuuden mukaan. Esimerkki: Espanjan ravintoloissa on Ensalada Rusa, joka suomeksi käännettynä on venäläinen salaatti. Se ei kerro suomalaiselle mitään, mutta jos se käännetään Italiansalaatiksi, niin silloin tiedämme, että minkälaisesta salaatista on kyse. Tässä työkyvyttömyyseläkkeen käännöksessä on juuri kyse samasta asiasta!

  VAATIKAA ELÄYHTIÖLTÄNNE OIKEIN KÄÄNNETTY ELÄKEPÄÄTÖS TAI KÄÄNNÄTTÄKÄÄ SE UUDELLEEN VIRALLISELLA KIELENKÄÄTÄJÄLLÄ.

  Verovirkailijat tuijottavat vain sanoja, että ne vastaavat Espanjan lakikirjan tekstiä ja jos ne poikkeavat siitä, niin verotus ei ole oikea.

  Onko sitten täysi työkyvyttömyyseläke verovapaa Espanjassa?

  Espanjan verotusohjeissa vuodelta 2012, täysi työkyvyttömyyseläke on verovapaa, niin minä tämän ymmärrän?

  3. Rentas exentas.
  – Prestaciones por actos de terrorismo y pensiones derivadas de
  medallas y condecoraciones por dichos actos.
  – Ayudas a los afectados del SIDA.
  – Pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez
  de la S. Social o Administraciones Públicas.

  Tässä linkki ohjeisiin:
  http://downloads.aedhe.es/publicaciones/guia_tributaria_2012.pdf

  Näiden ohjeiden ja saamien tietojen mukaan suomalaiset työkyvyttömyyseläkeläiset ovat veroilmoituksensa tehneet. Jostain syystä nyt viimeisen vuoden aikana myös Olé lehden jutut ovat muuttuneet koskien työkyvyttömyyseläkkeitä?

  Mikä on sitten totuus?

  Verotus on oltava kaikille sama!

  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122643&pageIndex=0&doclang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=689396

  LINKKI

  pertti
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.12.2010
  Kirjoituksia: 18
  Vastauksia: 63

  Tässä ei ole kyse veronkierrosta, verojen maksamatta jättämisestä tai veropakoilusta. Tässä on kyse laillisesta ja tasa-arvoisesta verokohtelusta!

  Veronkierto ja verojen maksamatta jättäminen ovat aivan eri asioita!

  Toisaalta, täytyy olla aika sydämetön ihminen, joka on sairaalle työkyvyttömälle kateellinen!

  LINKKI

  Ritacasanueva
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 31.08.2010
  Kirjoituksia: 14
  Vastauksia: 3416

  etta otat asiasta selvaa mutta asia on perinpohjaisesti kayty taalla lapi, hausta loytyy,
  esim. miten toimia etta saa nama tyokyvyttomyysvahennykset (varsinkin niin ettei saa kyselyja peraansa)ja mita velvoituksia on niilla elakkeen saajilla joilla elakkeenmaksaja ei ennakon pidata.

  Miksi ei kysymyksesi saa ehka kaikua? Asia on niin loppuun asti kaluttu jo.

  Talla hetkella viela kasitellaan (meilla) 2010 veronilmoitukseen tehtyja vahennyksia.

  En usko etta taalla Orkissa kukaan on kateellinen kenellekkaan veroista tai verottomuudesta.

  http://espanja.org/node/70079 kommentti 4

  ——————————————————————————————–

  Myös lapseneläkkeet ovat verovapaita.”

  Mita tarkoitat talla ”lapsenelakkeella” mihin perustuva?Mika?

  ——————————————————————————————-

  Lesken elake esim. ei ole verovapaata tuloa eika siihen saa tehda tyokyvyttomyys vahennysta vaikka oma elake olisi silla perusteella.

  ——————————————————————————————–

  Lehtien asia on informoida meita asioista ja niiden laidasta mutta lehdet ja kylapuheet eivat koskaan anna sinulle oikeustakuuta asiasta, jota varten sinulla on mahdollisuus pyytaa verottajalta sitoutuva vastaus niitten dokumenttejen pohjalta mita sinulla on esittaa.

  On mielestani vaarin syyttaa ketaan ”olla kenenkaan armoilla” koska lehdet eivat ole valtion virkapalvelussa vaan vastuu on itsellaan verovelvollisella.

  ——————————————————————————————–

  Orkin hausta loytyy oikeat askeleet asian hoitamista varten.

  ———————————————————————————————

  Suomen elakemaksajat tekevat epamaaraisia (tarkoitan kaannoksia jotka ovat monitulkintaisia)kaannoksia jotka Espanjan verottaja kasittaa sitten miten kasittaa. Naita vaarinkasityksia varten on jokaisessa Autonomiassa elin josta voi kayda anomassa oman todistuksen joka sitten % maarineen esitetaan sita pyytavalle viranomiselle.

  LINKKI

  santiago
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 14.11.2007
  Kirjoituksia: 307
  Vastauksia: 4162

  Kiva että tätä vanhaa asiaa taas hämmennellään täällä. Mä veikkaan , että tässä menee sata helposti rikki kun kaikki väärinymmärtäjät ja väärin ymmärretyt todelliset asiantuntijat avautuvat täällä.
  Ei ehkä kannattaisi, mutta luultavasti sitä ei mikään voi estää.

  Tämä ei tule menemään läpi, mutta sanottakoon se nyt kuitenkin. Se mitä Suomessa sanotaan työkyvyttömyydestä pätee Suomessa.
  Espanjassa pitää työkyky tai kyvyttömyys arvioida tämän maan pykälien mukaan. Se tapahtuu niinkuin monissa tätä asiaa käsitelleissä kirjoituksissa on kerrottu.

  LINKKI

  pertti
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.12.2010
  Kirjoituksia: 18
  Vastauksia: 63

  Siksi jutun kirjoitin.

  LINKKI

  Ritacasanueva
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 31.08.2010
  Kirjoituksia: 14
  Vastauksia: 3416

  sinulle on kun etsit tietoa valtion verotuksesta mene sivulle

  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml

  , lainaamasi vinkki on Madridin Autonomiassa olevan Henareksen kunnan yrittajille informaatiota,

  eroja autonomioiden kohdalla loytyy,varsinkin siina osassa verotusta ja vahennyksia joka kuuluu vain Autonomialle.

  Taas tyokyvyttomyystodistuksen antaa sinulle se Autonomia jossa vakituisesti asut ja jonka sairaanhoitopiiriin kuulut.

  Nama prosessit kestaa , riippuen tietysti Autonomiasta ja sairauksien laadusta, 1-2 vuotta.

  LINKKI

  pertti
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.12.2010
  Kirjoituksia: 18
  Vastauksia: 63

  Eli mistä löytää lisää tietoa ja miten menetellä!

  LINKKI

  pertti
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.12.2010
  Kirjoituksia: 18
  Vastauksia: 63

  Tässä ote Olé lehdestä 10/2003.

  ”Mikäli verovelvollisen ainoa tulo on työkyvyttömyyseläke, ei hänen tarvitse enää tämän jälkeen tehdä veroilmoitusta lainkaan. Menettely ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Espanjan verokarhu saattaisi kysellä verovelvollisen perään myöhemmin. Onhan kysymyksessä uusi residentti, joka on verovelvollinen Espanjassa, mutta jolta ei sitten veroilmoitusta kuulukaan. Pistokokeita ja tarkistuksia saatetaan siis tehdä. Olemassa oleva asianmukaisesti käännetty todistus pysyvästä työkyvyttömyydestä yleensä kuitenkin riittää verotarkastajalle”

  Jatkan vielä samaisesta lehdestä:

  Suomalaisen vakuutusyhtiön todistuksen kelpoisuus Espanjassa. EU.n sosiaaliturvaa koskevassa sopimuksessa (Reglamento de la Comunidad Europea en materia de Seguridad Social) todetaan artiklassa 39 – 1408/71, että eläkepäätöksen myöntäjän antama todistus on ainoa pätevä. Asetuksen mukaan on espanjalaisviranomaisen siis hyväksyttävä suomalaisen eläkeyhtiön antama todistus sitovana, kun määritellään invaliditeettiastetta. Todistus eläkepäätöksestä sekä tarvittaessa pankkitositteet tai pankin antama todistus vastaanotetuista eläkkeistä pitäisi riittää”

  Samaisessa lehdessä myös kerrotaan Verottajan paikallistoimiston virheellisestä tulkinnasta Costa Blancalla Orihuelan verotoimistossa, joten mitään muuta invaliditeetin arviointia Espanjassa ei tarvitse tehdä vaan suomalaisen eläkevakuutusyhtiön todistus työkyvyttömyydestä on riittävä.

  Minä luulen ja uskon, että Olé lehti kirjoitti silloin aivan oikein tämän asian – toivon sitä kaikkien työkyvyttömyyseläkettä saavien puolesta!

  Jo kymmenen vuotta täällä olleet työkyvyttömyyseläkeläiset ovat tietenkin luottaneet tiedotusvälineen julkaisemaan tarkistettuun tietoon, vai onko niin, että onkin kyse vain mainoslehtisen epämääräisestä jutusta? Toivon, että niin ei ole?

  Pyydän asiallisia kommentteja heiltä, joita tämä asia koskee.

  LINKKI

  Ritacasanueva
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 31.08.2010
  Kirjoituksia: 14
  Vastauksia: 3416

  tiedatko mita tuossa mainitusa tekstissa oikein lukee;

  (Reglamento de la Comunidad Europea en materia de Seguridad Social) todetaan artiklassa 39 – 1408/71, vuodelta 1971.

  Artículo 39. Liquidación de las prestaciones.

  Suomeksi sama;

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:fi:HTML

  39 artikla
  Etuuksien myöntäminen

  ————————————————————————————————-
  ”Tässä ote Olé lehdestä 10/2003.

  Mikäli verovelvollisen ainoa tulo on työkyvyttömyyseläke, ei hänen tarvitse enää tämän jälkeen tehdä veroilmoitusta lainkaan. Menettely ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Espanjan verokarhu saattaisi kysellä verovelvollisen perään myöhemmin. Onhan kysymyksessä uusi residentti, joka on verovelvollinen Espanjassa, mutta jolta ei sitten veroilmoitusta kuulukaan. Pistokokeita ja tarkistuksia saatetaan siis tehdä. Olemassa oleva asianmukaisesti käännetty todistus pysyvästä työkyvyttömyydestä yleensä kuitenkin riittää verotarkastajalle”

  Tassa kommentissa ei ole paata eika hantaa. Ollaanko vai eiko olla veroilmoituksen jattovelvollisia ?

  ”Minä luulen ja uskon, että Olé lehti kirjoitti silloin aivan oikein tämän asian – toivon sitä kaikkien työkyvyttömyyseläkettä saavien puolesta!”

  Minulla taas on sellainen tunne etta lehdella menivat lait ja niksit sekaisin. Mutta ei hataa jos verottaja ei ole kysellyt peraan , nama ovat (2003) vanhentuneita asioita.

  Verovuodet 2011, 2010, 2009,2008 olisivat niita verovuosia jotka voisivat nyt huolettaa ; niita jotka eivat ole esittaneet veroilmoitusta ja niita jotka ovat tehneet vahennyksia tyokyvyttomyydesta ilman oman Autonomian antamaa todistusta.

  Verovuosi 2012 tehdaan nyt kevaalla 2013.

  Neuvo; kun muutat Espanjaan ja saat sairasvakuutuskortin kateesi (kuulut tahan systeemiin) niin laita tyokyvyttomyys paperit jo hakemaan ala odota ensimmaista veroilmoitusta.Tama neuvo tietysti niille jotka myos vaihtavat tanne verotuksen.

  Ota myos huomioon etta Suomalainen elakelainen on aina veroilmoituksen jatto velvollinen. (tuloraja 11.200€)

  Vain hyvin harvoissa tapauksissa paasee eroon tasta velvollisuudesta.

  Ja tyokyvyttomyys prosentti maaraa vahennyksen.

  Miten se Espanjassa tana paivana todistetaan verottajalle?

  Definición
  A los efectos del IRPF, tienen la consideración de discapacitados aquellos
  contribuyentes con un grado de minusvalía igual o superior al 33%.
  Henkilokohtaisessa verotuksessa ”tyokyvyttomyys” myos invaliiditeetti josta saa vahennysta on 33% tai enemman.

  Acreditación
  El grado de minusvalía deberá acreditarse mediante certificado o
  resolución expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

  Todistaminen tapahtuu oman Autonomian vastaavassa elimessa.

  Todistuksen saaminen kestaa joten sita kannattaa hakea mahdollisimman nopeasti tanne muuttamisen jalkeen.

  —————————————————————————————————-
  Koskaan ei ole liian myohaista sita hakea eika se maksa suuria summia vaikka kayttaisit siihen asiantuntijan apua.

  —————————————————————————————————

  Myos tyossakyvat hyotyvat naista vahennyksista;

  GRADO DE MINUSVALÍA REDUCCIÓN POR DISCAPACIDAD
  DE TRABAJADORES ACTIVOS
  Igual o superior al 33% e inferior al 65% 3.264 e
  Igual o superior al 33% e inferior al 65% que acrediten necesitar
  ayuda de terceras personas o movilidad reducida 7.242 e
  Igual o superior al 65 % 7.242 e

  LINKKI

  santiago
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 14.11.2007
  Kirjoituksia: 307
  Vastauksia: 4162

  Taas kerran tulee smydeeri eteen. Ja huomaan oman älyllisen pienuuteni.
  Täällä siteerataan 10 , KYMMENEN ,vuotta vanhaa lehteä. LAKIASIOISSA. Ja jokainen täällä asuva ja paikallisia medioita seuraava tietää miten koko espanjalaisessa yhteiskunnassa ja eritoten verotuskentällä käy myllerrys.
  Lait kaikilla sektoreilla muuttuvat, jos ei päivittäin , niin vähintään joka kuukausi tulee jotain uutta sulateltavaa.
  Ja ilmeisesti vanhoja lehtiä siteeraava verotusasiantuntija lopetti kyseisen lehden tilaamisen/ostamisen sitten silloin, siinä järkkymättömässä uskossa , että se on nyt tässä. Lait on säädetty, asiasta lehdessä kirjoitettu ja niitä ei koskaan muuteta.
  Ne jotka ovat jatkaneet Ole lehden lukemista , ovat saaneet mainittujen kymmenen vuoden aikana lukea jatkuvista muutoksista verolaeissa ja mikä tärkeämpää, miten niitä esimerkiksi on todella alettu noudattaa.
  Ja jos ei oma järki sitä sano, niin jos en ihan sataprosenttisesti erehdy, lehdessäkin kehoitetaan loppupeleissä aina tarkistamaan asia verottajalta, tai jos ei siihen pysty tai halua niin toimia, kannattaa kääntyä verotusasioita hoitavan toimiston puoleen. Näitä on kaikilla kielillä , ainakin Costalla tarjoamassa palvelujaan. Eihän lehdellä ole mitään juridista vastuuta kenenkään veroista, saati edes sitä tietoa miten kukin lehden artikkelit ymmärtää, tai eikö ymmärrä lainkaan. Tai jos ymmärtää, niin tavalla jota ei kukaan muu ymmärrä.
  Paitsi ehkä Iker Jimenez.

  LINKKI

  Ziiuska
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.12.2006
  Kirjoituksia: 5
  Vastauksia: 242

  ” kun muutat Espanjaan ja saat sairasvakuutuskortin kateesi (kuulut tahan systeemiin) niin laita tyokyvyttomyys paperit jo hakemaan ala odota ensimmaista veroilmoitusta.”
  KYSYMYS: ”kuulun systeemin” mutta miten ja missä nuo työkyvyttömyyspaperit laitetaan hakuun täällä. Jossain oli juttua ”marssijärjestyksestä” mutta nyt kun tarvitsisin…en löydä. Tarvitaan ilmeisesti lääkärintodistus (mikä lääkäri?)ja mitä sitten?

  ”Ja tyokyvyttomyys prosentti maaraa vahennyksen.”
  KYSYMYS: jos asustaa yksin vuokralla ja verotettavat tulot on 17000, kannattaako tuota työkyvyttömyyshaku prosessia aloittaa kun se tuntuu kestävän ”vuosia”? Mikä mahtaa olla verojen määrä ilman tuota invaprosenttia(noin)?

  LINKKI

  santiago
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 14.11.2007
  Kirjoituksia: 307
  Vastauksia: 4162

  Sattuneesta syystä siivosin kirjahyllyä ja sattuipa sieltä silmiin OLE 9 / 12. Lehdessä on kuutisen sivua asiaa eläkeläisen verotuksesta. Espanjassa.
  Sananlasku tietysti sanoo, että vanhassa vara parempi, mutta sanotaan myös, että kuka vanhoja muistaa sitä v…..a silmää.
  Eli vuoden 2003 lehti joutanee jo kierrätykseen, se on se siniharmaa pönttö.

  LINKKI

  Ziiuska
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.12.2006
  Kirjoituksia: 5
  Vastauksia: 242

  Kiitos, lehti löytyykin varmaan ”jemmasta”.
  Kun ”sairauskortin” saamisessa meni 5 kk ja verotusta on yritetty siirtää jo marraskuusta alkaen, olisi ihan ok jos jokin menisi hieman jouhevammin.
  Toisaalta epäilen, koska tämä työkyvyttömyyseläke alennus % tuntuu jo kirjoitusten mukaankin kestävän nykyisin kaaaaauuuuuuuuuan. Toisin kuin nuo kaksi aikaisemmin mainitsemaani toimenpidettä, tosin jos jotain menee pieleen, niin osaa se sitten kangertaa kivasti.

  Eli mietinnässä on vielä se, kannattaako tuolla em. vuosituloilla moiseen prosessiin lähteäkkään?

  LINKKI

  pertti
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.12.2010
  Kirjoituksia: 18
  Vastauksia: 63

  49 artikla

  Työkyvyttömyyden asteen määrittäminen
  1. Sovellettaessa perusasetuksen 46 artiklan 3 kohtaa yhteyslaitos on ainoa, joka on oikeutettu tekemään päätöksen hakijan työkyvyttömyyden asteesta, jos sen soveltama lainsäädäntö sisältyy perusasetuksen liitteeseen VII; muussa tapauksessa päätöksenteko-oikeus on laitoksella, jonka soveltama lainsäädäntö sisältyy kyseiseen liitteeseen VII ja jonka soveltaman lainsäädännön alainen hakija on viimeksi ollut. Sen on tehtävä tällainen päätös heti, kun se voi määrittää, täyttyvätkö oikeutta koskevat edellytykset sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, ottaen tapauksen mukaan huomioon perusasetuksen 6 ja 51 artiklan. Sen on ilmoitettava tästä päätöksestä viipymättä muille asianomaisille laitoksille.

  Jos, ottaen huomioon perusasetuksen 6 ja 51 artiklan, muut oikeutta koskevat kuin työkyvyttömyyden asteeseen liittyvät, sovellettavan lainsäädännön mukaiset perusteet eivät täyty, yhteyslaitoksen on ilmoitettava tästä viipymättä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle, jonka lainsäädäntöä hakijaan sovellettiin viimeksi. Viimeksi mainitulla laitoksella on oikeus päättää hakijan työkyvyttömyyden asteesta, jos sovellettavassa lainsäädännössä asetetut edellytykset oikeuden saamiseksi täyttyvät. Sen on ilmoitettava tällaisesta päätöksestä viipymättä muille asianomaisille laitoksille.
  Asia saatetaan oikeuden määrittämiseksi joutua tarvittaessa lähettämään samojen edellytysten mukaisesti takaisin työkyvyttömyyden osalta toimivaltaiselle, sen jäsenvaltion laitokselle, jonka lainsäädäntöä sovellettiin hakijaan ensimmäiseksi.

  2. Tapauksissa, joissa perusasetuksen 46 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta, kullakin laitoksella on soveltamansa lainsäädännön mukaisesti työkyvyttömyyden asteen määrittämiseksi mahdollisuus teettää hakijan lääkärintarkastus valitsemallaan lääkärillä tai tutkituttaa hänet muulla valitsemallaan asiantuntijalla. Jäsenvaltion laitoksen on kuitenkin otettava huomioon asiakirjat, lääkärinlausunnot ja hallinnolliset tiedot, jotka se on saanut muilta jäsenvaltioilta, ikään kuin ne olisi laadittu sen omassa jäsenvaltiossa.

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:01:FI:HTML

  LINKKI

  pertti
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.12.2010
  Kirjoituksia: 18
  Vastauksia: 63

  Tämä löytynee kaikilta eläkepäätöksestä: Eläke 0n Euroopan Unìonin (EU:n} sosiaaliturvaasetuksen (EY) N:o 88312004 artiklassa 3 tarkoitettu työkyvyttömyysetuus.

  Tämä on ote EU-säädöksestä:

  (13) Edellytys laillisesta asuinpaikasta jäsenvaltiossa ei saisi vaikuttaa oikeuksiin, jotka johtuvat asetuksen (EY) N:o 833/2004 soveltamisesta työkyvyttömyys-, vanhuus- tai perhe-eläkkeisiin ja jotka yksi tai useampi jäsenvaltio on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle, joka on aiemmin täyttänyt tämän asetuksen edellytykset, taikka tällaisen kolmannen maan kansalaisen jälkeen eläville heidän asuessaan kolmannessa maassa, sikäli kuin heidän oikeutensa perustuvat työntekijänä olleeseen henkilöön.

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R1231:FI:HTML

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 62)

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.