iiiiii VAALIEN jälkitunnelmissa.

Uusimmat Keskustelu Yleistä Yleiset pulinat iiiiii VAALIEN jälkitunnelmissa.

Merkitty: 

Esillä 15 viestiä, 16 - 30 (kaikkiaan 51)
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  _________________________________
  Arto Lauri 117. Cabling

  https://www.youtube.com/watch?v=icWuAdi0NmE
  ———

  Arto Lauri 119. President


  ————–

  Arto Lauri 116. Oil https://www.youtube.com/watch?v=oDbu5EQHbr0

  ——————
  Fukushima death camps 06.2015! the destruction of the camp to destroy the camp
  How many people are paying attention, that the Fukushima tapahtumnien witnesses. The nuclear industry job slaves not interviewed a single little video? Originally strange, why does anyone still does not dare to tell.
  As the industry pioneer Arto Lauri makes the nuclear industry insider transactions? The following video to drop the rest of the scales in the People’s eyes: ”TEPCO has changed the whole Fukushhimassa olleitten 6 completely frustrated the exploded reactors are fuels from construction sites” concentration camps of work ”With thousands of nuclear slaves toil and die 100% silently growing sufferings.!
  Soldiers and policemen terrorizing the core of slaves. As many as 4 300 radiological dead already! Quantity means of TVO’s people in proportion to the slaves. In practice, every single one who worked in Fukushima 2011. Simply have already been killed and destroyed, radiation forced labor camp. .! Before you are able to give its opinion on the first either have occurred!

  ————–
  Fukushima kuoleman leirit 06.2015! tuhoamis leiri tuhoamis leiri
  Moniko on kiinnittänyt huomiota, ettei Fukushiman tapahtumnien silminnäkijöitä. Ydinteollisuuden työn orjia ole haastateltu ainoaankaan videoon? Perin kummallista, miksi ei kukaan edelleenkään uskalla kertoa.
  Kuten alan pioneeri Arto Lauri tekee ydinalan sisäpiirin tapahtumista? Seuraava video pudottaa loputkin suomut kansan silmistä:” TEPCO on muuttanut koko Fukushimassa olleitten 6 täysin tyhjiksi polttoaineistaan räjähtäneet reaktoriensa työmaat ”työn keskitysleireiksi”. Joissa tuhannet ydinalan orjat raatavat ja kuolevat 100% vaieten kasvavista kärsimyksistään!
  Sotilaat ja poliisit terrorisoivat ydinorjia. Peräti 4 300 säteilyyn kuollutta jo! Määrä tarkoittaa TVO:n orjien väkeen suhteutettuna. Käytännössä joka ikinen joka työskenteli Fukushimassa 2011. Yksinkertaisesti on jo kuollut ja säteilytyön pakkoleirillä tuhottuna. .! Ennen kuin on kyennyt antamaan ensimmäistäkään lausuntoa tapahtuneista!
  https://www.youtube.com/watch?v=-3iAkcYPxvI ————–

   

  LINKKI

  sailA omeN
  Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 31.07.2013
  Kirjoituksia: 4
  Vastauksia: 171

  Häh, et sit ole  palomaresen B-52sesta vaivautunut kirjoittamaan.

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  -.- – k .-.- .. – .–. _________________________________

  Arto Lauri 118. Chemitrail 6 https://www.youtube.com/watch?v=dRFh7rjEZy8 ————-

  Arto Lauri 117. Cabling https://www.youtube.com/watch?v=icWuAdi0NmE ———

  Nano-particles are too small through the through through the

  The vast majority of air cleaners now use mesh filters that trap particles from the air. But such random screens is a fundamental limitation. Larger particles effectively loukuttavat again to let the smaller particles easily through. Measure the effectiveness of consumer air filtration, a standard was developed called HEPA. In order to meet the HEPA specification, the filter is removed 99.97% of all particles greater than 0.3 microns.

  Under normal conditions, the HEPA filter should be a good filter at home, but when it comes to chemtrails, this type of filter is ineffective. Super-small nano-sized chemtrail particles pass through a HEPA filter. This fact alone makes the most of modern home air cleaners useless against chemtrails. This is one of the reasons why chemitrail chemtrails is made deliberately nanoparticles. ——-

  Nano-hiukkaset ovat liian pieniä läpi läpi läpi läpi läpi

  Valtaosa Ilmanpuhdistimista nykyään käyttää mesh suodattimia, jotka sitovat ilmasta hiukkaset. Mutta tällaisessa satunnaisessa sihdeissä on perustavanlaatuinen rajoitus. Suurempia hiukkasia tehokkaasti loukuttavat taas päästää pienemmät hiukkaset helposti läpi. Tehokkuuden mittaamiseen kuluttajien ilmansuodattimiin, standardina kehitettiin nimeltään HEPA. Vastatakseen HEPA erittelyyn, suodattimen on poistettava 99.97% kaikista hiukkasista, jotka ovat suurempia kuin 0,3 mikronia.

  Normaalioloissa, HEPA-suodatin olisi hyvä suodatin kotona, mutta kun on kyse kemikaalivanoista, tämän tyyppinen suodatin on tehoton. Super-pieni nano-kokoinen chemtrail hiukkaset kulkevat läpi HEPA-suodattimen. Tämä seikka yksin tekee suurimman osan nykyaikaisen kodin Ilmanpuhdistimista hyödyttömiä kemikaalivanoja vastaan. Tämä on yksi niistä syistä, miksi chemitrail kemikaalivanat on valmistettu tarkoituksella nanohiukkasista. ——-

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  .-.-..-..-.–.–.—-

  _________________________________

  Arto Lauri 121. ARMAGEDDON https://www.youtube.com/watch?v=8aUI4VztQ50

  ——

  Arto Lauri 118. Chemitrail 6

  ————-

  Billenbergin meeting of June 2015 is a milestone III World War III World War

  Europe is divided into right now the world again, as the Yalta meeting once. One of the state is out of the crowd. The G-8 meeting of countries have already been thrown out of Putin, Russia. It is precisely the United States is now led by the new limits.

  And Russia may be up for grabs in this winning hand of cards. China is a big mystery. The US has promised China the rights of the Russian Siberian natural riches! China also intends to specifically there. But not so, how the US now plans. China plans to benefit from the coming of the world’s richest nation taking advantage of the power of the United States of weapons. Teaming with Russia to be afraid of Putin.

  Even in the Bible and Nostardamus predicted how the yellow color of salmon will be 200 million strong army to Asia all the way to the border of Armageddon Israeli courts. Only when the Russian armies 5 / sixth of being destroyed. Russian power is lost. Europe also won the battle no longer needs help after this. Israel and will change. Armageddon is a turning point in the world where boundaries are created from scratch. Where the Chinese will get power over the Russian power. ————-

  Billenbergin kesäkuun kokous 2015 on rajapyykki III- maailmansota III-maailmansota

  Euroopassa jaetaan juuri nyt maailma uudelleen, kuten Jalta kokouksessa aikoinaan. Yksi valtio on joukosta poissa. G-8 maiden kokouksesta jo ulos heitetty Putin, Venäjä. Nimenomaan USA on nyt vetämässä rajat uusiksi.

  Eikä Venäjä saa tässä jaossa käteensä voittavia kortteja. Kiina on suuri arvoitus. USA on luvannut Kiinalle oikeudet Venäjän Siperian luonnon rikkauksiin! Kiina myös aikoo nimenomaan sinne. Mutta ei niin miten USA nyt suunnittelee. Kiina aikoo hyötyä tulevana maailman rikkaimpana valtiona hyötyen USA aseitten mahdista. Liittoutua myös Venäjän pelkäävän Putinin kanssa.

  Jo Raamatussa ja Nostardamus ennustivat miten keltaiset lohen väriset tulevat 200 miljoonaisella armeijallaan Aasiasta aina Euroopan rajalle asti, Israelin Armageddonin kentille. Vasta kun Venäjän sota joukoista 5/ kuudesosa tuhotaan. Venäjän mahti katoaa. Myös taistelun voittanut Eurooppa ei enää kaipaa apua tämän jälkeen. Israel nousee ja muuttuu. Armageddon on oleva käännekohta jossa Maailman rajat luodaan kokonaan uudestaan. Jossa myös Kiina tulee saamaan vallan yli Venäjän mahdin.

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  Arto Lauri 120. Fukushima 6

  Arto Lauri 121. ARMAGEDDON

  ——

  T & T Solar Energy

  Harri Junttila

  Solar hits the next year to 50 gigabyte limit sulfur.

  Installing Solar energy continues to be strong. Solar International,
  Growing-global-PV-market model. N / 50 000MW installed capacity limit:
  This year, nearly 50 GW already achieved. Next year brings the plainest
  already broken.

  Mainly the increased use of solar energy equivalent to China, Japan and
  the United States. The growth of the Indian market is also starting to
  affect the whole, survives PV Market Alliansen market review. By 2020,
  solar energy has been installed 70-90 GW, the organization predicts.

  * It can be a model to say that 90 GW is not a small figure. The energy
  generated by the spin at 10 already the Finnish State. Solar power
  growth rate has been for many years + 50% / y

  ———-

  121 Rules!. .

  WoHOOO!!!!

  Taisinkin iskeä TÄLLÄ 121 videon paljastuksellani NSA/CIA/SUPO
  loiseläjiä kunnolla navan alle. Kun sain ENNNEN NÄKEMÄTTÖMÄN SUUREN
  SAALIIN POLIISILUKIJOILTA alapeukkuja! Sensurointia ja vaikka mitä
  suunnattomasti! Aikaisemmat ennätykseni rikottu KAIKKI!.  Tätä ”herkkua”
  pitää saada PALJON TEHTYÄ LISÄÄ.

  ———

  T&T Aurinkoenergia

  Harri Junttila

  Aurinkoenergia tykittää ensi vuonna 50 gigan raja rikki.

  Aurinkoenergian asentaminen jatkuu vahvana. Solar Internationalin
  Growing-global-PV-market mukaan. Tänä vuonna saavutetaan jo lähes 50
  GW:n/ 50 000MW raja asennetussa kapasiteetissa. Ensi vuonna tuo raja
  menee jo rikki.

  Pääasiassa aurinkoenergian käytön kasvusta vastaavat Kiina, Japani ja
  Yhdysvallat. Myös Intian markkinoiden kasvu alkaa vaikuttaa
  kokonaisuuteen, selviää PV Market Alliansen markkinakatsauksesta.
  Vuoteen 2020 mennessä aurinkoenergiaa on asennettu 70-90 GW, järjestö
  ennustaa.

  * Voidaan malliksi sanoa, että 90 GW ei ole mikään pieni luku. Sen
  tuottamalla energialla kun pyörisi jo 10 Suomen valtiota. Aurinkovoiman
  kasvun nopeus on ollut jo vuosia +50%/y

  ———-

   

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  TVO vaikeudet
  VAIN KASVAMASSA.

  Kuulin tuossa juuri muutamankin jännän ja taatusti kaikille mieluisia uutisia. Ensinnäkin ydinvoima rakentamiseen liittyen. Ydinvoimalahankkeita on koko ajan perusteltu sillä, että sähkön kulutus kasvaisi jatkossa +5%/y. Kuulemma paperitehtaat tarvitsevat jatkuvasti lisää sähköä?

  Vaan mitä kirjoittaakaan 28.06 L.S. lehti ihan kannessa: ” Eurooppaan EI tulla rakentamaan ainoaakaan uutta paperitehdasta, vaan nykyisiäkin puretaan jatkossa. Paperin kulutus laskee jo -3% vuodessa! Energian kulutus tulee laskemaan tasaisesti myös jatkossa -5%/y!”

  Tästä sitten seuraa monta kiinnostavaa. Talvivaara ajautumassa lopulliseen alasajoon. Nikkelin hinnan pitäisi nousta liki 2-kertaiseksi, jotta kaivostoiminta kannattaisi. Fortum kieltäytyy investoimasta Fennovoimaan vaadittua 15% osuuttaan. Koska Venäjä ei siitä halua edes keskustella! Eduskunnan ministeri Rehn kuitenkin pitää tiistaina ratkeavan ydinyhtiön hankkeelle välttämättömänä Fortumin osuutta. TVO löi reilu viikko sitten lopullisesti hanskat tiskiin ja perui myös OL-4 hankkeet.

  Syynä oli täysin kannattamattomaksi osoittautuneet ydinsähkön tuotantokustannukset. Fortum on todennut Fennovoiman tekevän nykyenergian hinnoillaan ainakin 50% tappiota liikevaihdostaan tauotta sähkönsä myynnillä! Tappiota tekevät nykyisin myös vanhatkin ydinvoimalat. TVO on jo ilmoittanut henkilökunnalleen, että keväällä tehdyt henkilökunnan -25% vähennykset olleet VASTA HARJOITUKSIA! Syksyllä yhtiö aloittaa kaiken uudelleen. Tarkoituksenaan lomauttaa KOKO huollon henkilökuntansa! TVO käy jo kesällä taustalla salattuja neuvottelujaan OL-3 konkurssipesän jaosta.

  Areva on kaikessa hiljaisuudessa päätetty tappioputkissaan lakkauttaa. Fukushiman tuhonneet Arevan MOX- polttoaineet ja OL-3 maineet nollanneet yhtiön kaikki ydinvoimakaupat maailmalta. Mikä tarkoittaa myös, ettei TVO tule saamaan MITÄÄN vaatimistaan miljardikorvauksistaan tältä katoavalta yhtiöltä! Samalla OL-3 kannattamattoman ydinsähkön laitokset ovat kaatamassa mukanaan myös TVO:n.

  ————-

   

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  SUPO kesää 2015 osa III

  Joopa, VAKAVIA asioita tapahtuu nyt SUPO- murhapoolin toimesta myös ympärilläni. Kävin juuri tsekkaamassa, että SUPO oli määrännyt minulle viikon perustelemattoman porttikieltonsa. Koska pelkäävät minua Suomen vaarallisimpien ydinturvan salaisuuksien paljastajana hitoSTI! IL- foorumiin on määrättynä porttikielto, joka loppuu VASTA kun Fortum/Rosvovoima hankkeesta on tehty jonkinmoinen maiden välinen päätös.

  Myös minun Yotube tilin kimppuun SUPO on iskenyt. Poistaneet niin Armageddon, kuin Capling videon kaupallisen osuudet, lainkaan syitään ilmoittamatta!. Koska haluavat näyttää nämä NSA/ SUPO POLIISIT, että VOIMAA ja VALTAA, RAHOITUSTA ON!

  Minähän näissä videoissani mm. paljastin USA maailman salatuimman hafnium-178 lentokoneen ja TVO/ Vuojoen salaisimmat kaapelityömaat ydinvoimayhtiöön! Eikä ydinturvasolut lainkaan totuuksien paljastamisistaan tykkää!

  Sain juuri myös kuulla, että luonani käyneen kaverin, jota siis SUPO koetti murhapolttaa molotovin koktail iskullaan. Oli saanut SUORAN viestin  jälkikäteen iskun tekijöiltä! Jossa olivat aivan suoraan antaneet tunnuskoodejaan hänelle mm.  navigaattoriinsa peittelemättä murtautumalla! Tällaisiin kun eivät pysty kuin VAIN valtion omat POLIISIT!

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  Ranskasta/Suomi 24. Ydinvoima foorumi

  stuxnet   29.6.2015

  2003: Ranska katsoi viisaaksi tehostaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lisätä tuulivoimaa.

  Hellekesänä 2003 Euroopassa kuoli helteeseen noin 30 000 ihmistä enemmän kuin tavallisesti, heistä Ranskassa noin 15 000. Suurin osa näistä uhreista menee varmasti helteen vuoksi takkuilleiden ydinvoimaloiden piikkiin! Tilastoa siitä, kuinka moni ihminen menehtyi sähkön puutteen vuoksi, ei ole saatavissa, mutta mm. Ranskassa vanhainkoteihin harkittiin tapahtumien jälkeen jäähdytystä aurinkoenergialla. Tekniikka&Talous 14.01.2004:

  ”Viime vuosi 2003 oli Ranskassa historian lämpimin. Kesän helleaalto aiheutti surulliset luvut

  – tuhannet vanhukset menehtyivät paahteessa. Ranskan energia – ja ympäristövirasto valmistelee toimia vanhainkotien ilmastointien parantamiseksi Banyuls’in viinikellarijäähdyttämön mallin mukaisiksi.

  Ranskan ympäristöviraston arvion mukaan aurinkoenergia tarjoaa uskottavan vaihtoehdon kahdella ehdolla. Investointikustannusten on oltava alhaisia, ja aurinkoenergialaitteistot on saatava huomattavasti pienemmäksi.”

  http://www.tekniikkatalous.fi/incoming/article36738.ece?page=9

  Paahtavalla helteellä aurinkoenergia tuntuukin ihan järkevältä ratkaisulta: toimii hyvin juuri päivällä, ja vähentää silloin sähköverkon kulutusta niin, että sähköä riittää enemmän muuhun tarpeeseen. Sähköalan ammattilaiset suositteli ympärivuotisen sähköntuotannon turvaamiseksi mm. tuulivoimaa:

  ”Électricité de France aikoo tulevaisuudessa panostaa tuulivoimaan ja tehostaa fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimaloitaan, jotta sähköntuotantokyky varmistuisi ympäri vuoden. Aikamoinen noidankehä.”

  http://www.hilavitkutin.com/2007/06/23/ilmastonlampeneminen-estaa-ydinvoiman-kayttoa

  Tuulivoimaa lisättiinkin Ranskassa rajusti – tuulivoimakapasiteettia on noista päivistä kasvatettu 36-kertaisesti!

  Ranskan tuulivoimakapasiteetin kehitys:

  Vuosi Tuulivoimakapasiteetti MW

  1998 19

  1999 25

  2000 66

  2001 93

  2002 148

  2003 257 <– (Helleaaltokesä)

  2004 390

  2005 757

  2006 1 567

  2007 2 454

  2008 3 404

  2009 4 492

  2010 5 660

  2011 6 800

  2012 7 564

  2013 8 254

  2014 9 285

  Lähde: http://ewea.org/

  —————

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  Kyllä NYT lämmitti Fennovoima

  Kyllä täytyy oikein KIITELLÄ kaksin käsin ydinalaa Suomessa 29 kesäkuun 2015 päätöksestään. Nyt ei peruskansalaisille jäänyt enää mitään epäselvyyttä ydinteollisuuden rehellisyyden osalta.

  Varsin luottamuksellista kun 300 miljoonan ydinvoimala kiinnitykseen päästetään kaksi venäläismafiosoa naurettavalla 26 000e sijoituksella. Oikein sydämessä lämmitti ja helähti luottamuksen aalto.

  Kerrankin voimme nukkua huoletta. 3500MW ydinpommilaitos Pyhäjoella sai todella uskottavan ja luotettavan kattavan suomalaisomistuksen. Kroatiassa 2 vuotta huumeita välittänyt tekaistu postilaatikkoyritys on toki kaikki mitä luottamuksen luomiseen oikeasti tarvitaan. Nyt nukkuukin Suomen kansa turvallisesti. !

  Tietysti jos olisin ilkeä, kysyisin, että mistä asti Kroatia on Suomi ollut, tai mafia maamme pääedustaja? Mutta enhän sitä toki tee. Luottakaamme kaiken kattavaan POLIISIVALTIOMME jämäkkään seteliselkärankaisuuteen. Niin hyvin paukkuu hankkeet jatkossa.

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  Syntymävuosi: Koulutus: teknikko,

  * Itse en juurikaan ole ottanut kantaa näihin juttuihin. Mutta toisaalta kiinnostavaa, että minulle tulee nykyään tällaista materiaalia Maailmalta. Näissä on kyllä oivaltavia taustoituksia, kunhan malttaa hiukan miettiä syitä ja seurauksia. Ehkä kaikkein tykittävin osa on näissä se, että kun itse olin TVO:lla. Kaikki keskeinen ydinalan toimenkuva siellä keskittyi USA taustavaikutukseen. Mutta aivan selvästi nykyään ydinteollisuuden pahuuden  sektorit on valtaamassa Venäjä! Mikä on jopa minulle yllättävä tieto.

  x Kertoo Pleijadeilta kotoisin olevan sinertävän avaruusrodun ottaneen häneen yhteyttä 2000-luvun alussa, koska maapallolla on meneillään valon ja pimeyden välinen kamppailu, johon ovat sekaantuneet myös maapallon ulkopuoliset sivilisaatiot. Osana tätä kamppailua myös Suomi on hyökkäyksen kohteena. Monet Maan päätöksentekijät ovat x.n mukaan näiden Maa ulkopuolisten negatiivisten tahojen kontrolloimia ja ohjaamia. Pleijadilaiset avaruusveljet ovat valinneet x:n yhteyshenkilöksi erityisesti sen vuoksi, että hänellä on vankka ammattitaito tehdä säteilymittauksia. Hän on kertomansa mukaan rakentanut mm. Loviisan ydinvoimalaan säteilymittausjärjestelmän. Hänelle on annettu erityistehtävä suojella suomalaisia ”pahisten” tihutöiltä.

  Suomeen on x:n mukaan vuosien varrella kohdistettu monenlaista kansalaisten terveyden vaarantavaa sabotaasitoimintaa mm. mm. levittämällä järviimme radioaktiivisia aineita. Hyökkäykset Suomea kohtaan tulevat Venäjän suunnalta. Mukana suunnitelmissa ja tihutöissä on myös suomalaisia poliitikkoja ja sotilashenkilöitä. x:lle ei ollut haastattelun tekoaikaan selvinnyt, mitä sabotaasihankkeilla ajetaan takaa, mutta hän epäili taustalla olevan Venäjän laajentumispyrkimyksen. Ihmisten terveyden heikentäminen ja lopulta tuhoaminen on osa tarkoituksellista strategiaa. Sabotaasioperaatioita suorittavat usein suomalaiset ”laitapuolen kulkijat”. Heidät maksetaan tai pakotetaan tähän.

  Radioaktiivisia aineita

  Sabotaasitoimissa radioaktiivisten aineiden levittämisellä on ollut merkittävä osuus. Pleijadilaiset ovat pyytäneet x ää suorittamaan mittauksia radioaktiivisuuden toteamiseksi. Hän onkin säteilymittareillaan kyennyt todentamaan radioaktiivisten aineiden levittämisen. Cesiumia on mm. levitetty moniin järviin ja julkisille paikoille. Kokonaisia taloja on käsitelty radioaktiivisella jauheella. Monet hometalot on itse asiassa käsitelty cesiumjauheella, mutta radioaktiivisuutta ei tutkita. Sairastuneet luulevat kärsivänsä homealtistuksesta vaikka kyseessä on radioaktiivinen säteily.

  Myös autojen bensatankkiin on laitettu cesiumjauhetta, joka leviää pakoputken kautta hengitysilmaan. Altistuneelle tästä saattaa olla seurauksena aivoverenvuoto. Oulussa tehdyn väitöskirjan mukaan Suomessa on 20 000 ”ylimääräistä” aivoverenvuotoa.

  Cesium voi aiheuttaa myös keuhkotulehduksen. Padasjoella cesiumia levitettiin metsään, jossa oli suuri partiolaisten kansainvälinen leiri. Paikalla oli noin 14 000 partiolaista. Metsässä oli cesiumpölyä niin paljon, että metsässä liikkuneet saattoivat kuolla parin viikon sisällä. Katastrofaalisen tilanteen mittauksillaan todennut x ilmoitti asiasta poliisille ja Padasjoen terveysviranomaisille. Tihutyö oli myös tuolloin presidenttinä olleen Tarja Halosen tiedossa. Kukaan ei puuttunut asiaan.

  Ähtärissä oli urheilukentän päällysteessä suuret määrät radium 1238:aa. Se oli niin ohuessa muodossa, että nousi pölynä ilmaan. ”Kollegat” kehottivat x ää tekemään mittauksia urheilukentällä. Siellä oli taustasäteily 230-kertainen normaaliin verrattuna.

  Myös kahdella yksityisellä tenniskentällä oli samanlainen pinnoite. Kentän omistajan lukiota käyvä poika kutsui kavereitaan pelaamaan. Ensimmäisenä kuoli kentän omistajan poika. Sitten alkoi kuolla muitakin. STUK kohautti asialle olkapäitään. Se oli hyväksynyt kentillä käytetyn aiheen. Tällaisia kenttiä löytyi muualtakin. Padasjoella säteilevä kenttä oli aivan koulun vieressä. Pikkulapset olivat koko ajan kentällä leikkimässä. x valitti asiasta viranomaisille, mutta valituksella ei ollut mitään vaikutusta.

  Ilmaston manipulointia

  Ceisumilla voidaan vaikutta myös ilmastoon. Radioaktiivisilla aineilla saadaan aikaan mm. pyörremyrskyjä ja voimakkaita sateita.

  Vuonna 2004 Keski-Suomessa oli erittäin voimakkaita sateita. Tiet ja yksi kylä jäivät veden alle. Tämän saivat aikaan Suomen omat Hornetit cesiumruiskutuksilla. Cesiumia oli lisätty koneiden polttoaineeseen. Koko maa oli tarkoitus käsitellä cesiumruiskutuksilla. Kuutisenkymmentä konetta oli varustettu tähän operaatioon. Tuli kuitenkin ongelmia, jotka estivät operaation toteuttamisen. Moni koneista ei päässyt ollenkaan ilmaan. Kaksi konetta lensi omiin cesiumpilviinsä Pohjanmaalla ja putosi alas. Lappiin tippui yksi propellikone. Päättäjien (?) tiedossa oli, että tällaista tehdään.

  x kiinnitti huomiota pyörremyrskyihin, joita alkoi ilmaantua oudosti. Hän liikkui paljon autolla, ajeli ristiin rastiin Rovaniemen eteläpuolella. Hänellä oli autossa kartta ja vähintään kaksi säteilymittaria päällä. Aina kun tuli kovan säteilyn paikka vastaan, hän merkitsi sen karttaan. Hän löysi maastosta rengasmuodostelmia. UIommainen oli 400 km:n rengas, sitten 200 km:n ja viimeisenä vajaan 100 km:n renkaat. Oli siis kolme sisäkkäistä rengasta. Näiden renkaiden sisälle muodostui aina pyörremyrsky, joka voi siirtää, syventää ja kääntää matalapainetta. Tämä on venäläinen systeemi, jolla kaadettiin myös Meksikonlahden öljynporaustorneja. Näin saatiin raakaöljyn hinta ylös. Isot tekijät saivat siitä rahaa.

  Venäjältä on ammuttu ”likaisia raketteja” eli radioaktiivisia saasteita lentokoneen vesihöyryvanaan. Näin aineet leviävät ilmakehään. Vuonna 2005 venäläiset tiputtivat Suomeen satelliitista kaksi ”likaista pommia”. Silloin ihmisillä oli aivan hirveät yskät. x kertoo, että Ahosellakin oli niin ankara yskä, että hän ryki itseltään kylkiluun poikki. Tihutyön tekijät saivat tästä suuren palkkion.

  NATO:n tutkassa näkymättömät hävittäjät ovat myös lentäneet Suomen ilmakehähään ja levittäneet myrkkyjä. Kaksi vuotta ennen haastattelua olivat NATO:n hävittäjät pudottaneet Suomeen sellaisia kemikaaleja, jotka aiheuttivat todella rajun leukaluuhun ulottuvan hammastulehduksen, jonka takia piti vetää hammas pois. Eräänä yönä x:n ”kollegat” herättivät hänet ja kehottivat häntä panemaan pesuvadin vesirännin alle. Vedessä oli kyseistä ainetta, jossa oli epämiellyttävä haju.

  Ydinpommeja pihoilla ja tienvierillä

  Maailman suurin ydinpommi oli x:n mukaan Suomessa vuonna 2007. Hän tiesi suunnitelmasta jo kolmisen vuotta aikaisemmin. Maakaasuverkkoon pumpattiin plutoniumia. Sytytin oli Askolan venttiilikentällä. Jos tämä lataus olisi räjähtänyt, olisi siitä koitunut valtava tuho koko Etelä-Suomeen. Olisi syntynyt 50 metriä syvä ja 900 metriä leveä oja ja kaikki maakaasulaitokset olisivat menneet maan tasalle. x Sai ohjeet toimintaa ja onnistui estämään katastrofin.

  Pieniä kauko-ohjattavia ydinpommeja on x:n mukaan levitelty Suomeen tuhansittain. Venäjällä on satelliittijärjestelmä, jolla voidaan lähettää pulsseja tällaisiin pommeihin.

  Jonkin aikaa ennen tätä haastattelua yritettiin pulssittaa tällaisia pieniä ydinpommeja. Osa plutoniumista tuotiin Lehtovaaran raja-aseman kautta ratakiskojen sisällä. Pommeja oli tarkoitus levitellä sopiviin paikkoihin. Lentokoneesta oli pudotettu pieniä plutoniumläiskiä, jotka vastaavat muutamaa sataa kiloa dynamiittia. Mies, joka hallitsi satelliittien salasanajärjestelmän, oli tapettu.

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  USA hallinto myöntää viimein chemitrailaamisen

  02.07.2015 IL-tekniikka foorum Homer/ -Yhdysvalloissa on ensimmäistä kertaa julkaistu iso, valtion tukema raportti, joka suosittelee ilmastonmuokkauskeinojen testaamista, Technology Review kertoo. 12.2.2015

  Yhdysvalloissa Kansallinen tutkimusneuvosto on julkaissut laajan raportin, joka ehdottaa ilmastonmuokkauksen tutkimista tarkemmin. Raporttia ovat tukeneet keskustiedustelupalvelu CIA, ilmailu- ja avaruushallinto NASA ja Energiaministeriö.

  Asiasta kertovan Technology Review’n mukaan kaksi ilmastonmuokkaustapaa on toistaiseksi osoittautunut lupaavimmiksi. Toisessa levitettäisiin sulfaattipohjaisia molekyylejä ilmakehän yläosiin. Ne heijastaisivat auringonvaloa avaruuteen.

  Toisessa tekniikassa heijastavia pienhiukkasia suihkutettaisiin matalalla leijuviksi pilviksi, joilla olisi sama vaikutus kuin yläilmakehän sulfaateilla

  http://www.taloussanomat.fi/ymparisto/2015/02/12/ilmaston-muokkaamista-ehdotettu-usassa/20151927/12 – * Tärkeä tiedote, kiitän Homer. Eli Tuossa USA hallinto suoraan, kiistatta, peittelemättömän röyhkeästi.

  A/ Myöntää chemitrailanneensa JO vuosia! B/ Kertoo käyttäneensä menneen 10 vuoden aikana sumeilematta ilman lupaa molempia noita keinoja! C/ Jos näin ei muka olisi. Ei voitaisi edes kertoa, että KOKEET ovat tuottaneet vuosien käytön jälkeen kerrottuja tuloksia!

  Ällistyttävintä tässä faktassa onkin, että vieläkin löytyy ihmisiä ja vastuun kokeista vuosikymmenen peittäneitä viranomaisia. Jotka ovat katsoneet ilmakehämme systemaattisesti todistettua joukkomyrkytystä läpi sormien!Millaisen moraalittomuuden rajattomuuden tällainen artikkeli paljastikaan läpeensä rappeutuneista vastuuviranomaisista ja heidän moraalittomuudestaan ? ———–

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  3439. YDIN valtaaja.

  * ” Kun Venäjä VALTAA muita maita. Sillä on seuraamuksensa!” Kertoo ruotsin pääministeri kommenttina Pyhäjoen venäläisten tavoista toimia nykyisessä maailmassa. Jossa ei ole kuulemma turvallista elää! HuHUH! Magnussonin ennustuksessa 1920- luvulla JUURI varoitettiin tästä, ettei Suomi saisi päästää Venäjän miehittäjiä maahansa heinäkuusta 2015!

  Talous- sanomat

  Talouseliitti pui ”pelottavaa maailmaa” helteisessä Helsingissä

  Antti Hämäläinen

  Talouseliitti pui ”pelottavaa maailmaa” helteisessä Helsingissä

  Suomalaishotelli isännöi suljetuin ovin pidettävää huippukokousta, jonne odotettiin myös erästä tiettyä kroatialaisyhtiötä.

  2.7.2015 19:34

  Elina Ranta

  Iltapäivän helle paahtoi Helsingin legendaarista Kalastajatorpan hotellia, jonka ympäristössä käveli raukeita auringonottajia. Kongressikeskuksen ympärillä tunnelma oli toinen, kun turvamiehet saattoivat luksusautoista sisään luikahtavia huippuyritysjohtajia ja poliitikkoja.

  Paikalla oli runsaasti mediaa, sillä huomion kohteena oli yksi nimi ylitse muiden: Suomessa tiettävästi vieraileva Migrit Solarna Energija, joiden kroatialaisjohtajien kerrottiin saapuvan suljettuun tilaisuuteen. Sitä isännöi Outokummun puheenjohtaja Jorma Ollila. Migritin vierailusta uutisoi Lännen Media.

  Satavuotias Kalastajatorppa on vuosikymmenten varrella isännöinyt lukuisia huipputason tapahtumia ETYK-huippukokouksesta 1975. Siellä on majoittunut kuuluisuuksia Gregory Beckista Dalai Lamaaan ja Christina Onassikseen.

  Bilderberg on vuosittain pidettävä epävirallinen konferenssi bisneselämän, politiikan ja median vaikuttajille. Salaseuraksi moititun tapahtuman turvajärjestelyt ovat huippua. Suomesta Bilderbergin veteraaniosallistuja on Jorma Ollila.

  Suomen konferenssin järjestää The European Business Leaders’ Convention. Se on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on perustettu vuonna 2002. Kokous on Suomessa joka toinen vuosi, välivuosina pienempänä muualla Euroopassa.

  Samaan tilaisuuteen saapui myös kireän oloinen elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.), jolla oli hyvin niukasti sanottavaa Migritistä.

  Lue myös nämä: Kolme syytä, miksi Kreikka on geopoliittisesti tärkeä

  Täällä kuitataan kirpeimmät laskut eläkkeistä

  – erot valtavia

  Toive Kreikka-sovusta ohut: ”Liikuttu l

  ähinnä taaksepäin”

  – Ty

  ö- ja elinkeinoministeriön lakisääteinen tehtävä on nyt arvioida Fennovoiman omistusrakennetta, ja me teemme sen huolella ja perusteellisesti. Kun työ on valmis, palataan asiaan.

  Rehn ei sanonut, aikooko hän keskustella yhtiön edustajien kanssa tilaisuudessa, jos törmää heihin. Vaikutelma on, että ministeriö ei tässä vaiheessa halua yhteydenpitoa yhtiön kanssa.

  Migritin mystiset edustajat pysyttelivät kuitenkin piilossa myös Kalastajatorpalla.

  Myös Ollila ja Chaim ”Poju” Zabludowicz siirtyivät nopeasti sisätiloihin.

  ”Valtaamisesta seurauksia”

  Kolmipäiväisessä Northern Light 2015 kokouksessa keskustellaan teemasta ”Pelottava uusi maailma

  – kuinka tehdä bisnestä maailmassa, jossa ei ole järjestystä?” Venäjän lisäksi eurokriisi, Ukraina, tietoturvallisuus ja pakolaiskriisi ovat esillä.

  Avauspuheeseensa kiiruhti Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt, joka kertoi Ilta-Sanomille osallistuneensa kokoukseen aiemminkin. Bildt sanoi aikovansa puhua ”ulkopolitiikasta, tarkemmin sanoen ”maailman tilasta”.

  Venäjä on varmasti pääpuheenaiheita, mutta ei mitenkään ainoa, Bildt arvioi Taloussanomille.

  Suomen päätöstä olla myöntämättä Venäjän duuman puhemiehelle Sergei Naryshkinille tulolupaa Etyjin kokoukseen Bildt piti oikeana.

  – Jos valtaat toisen valtion [alueen], sill

  ä on seurauksia, joten tämän ei pitäisi tulla heille yllätyksenä.

  Salamyhkäiseen kokoukseen

  – ’Suomen Bilderbergiin’ – osallistuu joukko yritysjohtajia Euroopasta ja Venäjältä, vieraita Yhdysvalloista sekä talousasiantuntijoita.

  Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman  kiirehti kokoukseen kesäisissä tunnelmissa. Korkman tunnusti, ettei kovinkaan hyvin tunne kokouksen teemoja tai osallistujalistaa.

  – Ajattelin vain, ett

  ä on niin tavattoman kaunis sää. Mutta onhan se bisnesihmisillekin tärkeää joskus miettiä suurta kuvaa ja olosuhteita, joissa toimimme, Korkman arvioi kokouksen merkitystä.

  ————–

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  Arto Lauri 122.Supersensor

  https://www.youtube.com/watch?v=Y_a35SUFw3g ——————————————-

  Arto Lauri 122. Gorbatsov

  https://www.youtube.com/watch?v=v595Fuesa1Q —————————————-

  Excerpts of our time ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  http://www.kemikaalivanat.fi/luettavaa-suomeksi/

  -Matemaattisesti Calculated, and this have fallen by leading scientists, if this expenditure continues all life on Earth is gone by 2040. -These 80 leading scientists were left out of the methane problem of dealing with a meeting in England, because the media and the governments do not want that information to the public.

  Control authorities will do their utmost to hide this problem, -We Know the doctors told by (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W3Xzk67TVlE and http://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0), the nano-sized particles will go directly into the bloodstream through the lungs . Nano-sized aluminum goes along the olfactory nerve into the brain and makes us stupid

  -All We have direct attack -We Need to get this to an end —

  Otteita ajastamme ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  http://www.kemikaalivanat.fi/luettavaa-suomeksi/

  -Matemaattisesti laskettuna, ja tämän ovat laskeneet johtavat tiedemiehet, jos tämä meno jatkuu kaikki elämä maapallolla on mennyttä vuoteen 2040 mennessä. -Nämä 80 johtavaa tutkijaa jätettiin ulos metaaniongelmaa käsittelevästä kokouksesta Englannissa, koska media ja hallitukset eivät halua tuota tietoa julkisuuteen.

  -Viranomaiset tekevät kaikkensa piilottaakseen tämän ongelman -Tiedämme lääkäreiden kertomana (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W3Xzk67TVlE ja http://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0 ), että nanokokoiset hiukkaset menevät keuhkojen Läpi suoraan verenkiertoon. Nanokokoinen alumiini menee hajuhermoja pitkin suoraan aivoihin ja tekee meistä tyhmiä

  -Kaikki me olemme suoran hyökkäyksen kohteena -Meidän täytyy saada tämä loppumaan

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  Arto Lauri 123. Evolutionhttps://www.youtube.com/watch?v=oBk6sNjYhmk ——————————–

  Arto Lauri 122. Gorbatsov

  https://www.youtube.com/watch?v=v595Fuesa1Q —————————————-

  Finland 100% occupied corruption corruption

  I wrote of Sonera forum. I was more than surprised when in the summer of that forum moderator totally sent me the English commentary on the reasons why the writings were banned! Completely absurd situation! Finland censored NETs traffic to the NSA and the CIA Organizations like. Which, to top it all are 100% not speak foreign languages.

  Unaware of what is actually written in the forum! The CIA has taken the attitude that people in Finland Nets censored completely regardless of what people really write! .. You heard quite correct. The CIA has just decided to close certain professional and hazardous writers mouths. As I like TVO / nuclear 30Y to write professional experience. Not because I do not know. But because I actually know what nuclear power really is!

  Fennovoima project progressed in the summer of 2015 the situation. Where the Russian proportion had risen to an unsustainable high in the project. Finns share constantly decreases. It was found as an emergency that Russian owners is limited to 40%. Just do not be misled investors in place of the area. Fortum’s 15% share of the Finnish wrecked disputes with Russian energy companies.

  His replacement was purchased from Croatia registered and invented 100% of the 9% share of Russia’s billionaire-owned. 26 000e The company was allowed to catch approximately 10 000- fold 150miljoonan property! When the project was unveiled to the press. KTM decided to simply encrypt the entire criminal project information !. Such openly resorting to criminal corruption, because it is a nuclear power, and Russia! The most dangerous nuclear weapons factory in the project through the World! ——-

  Suomi 100% miehitetty korruptio korruptio

  Kirjoitin Sonera foorumissa. Olin enemmän kuin hämmästynyt, kun kesällä kyseisen foorumin moderaattori lähetti minulle täysin englannin kielisen kommentointinsa syistä miksi kirjoitukseni oli bannattu! Täysin järjenvastainen tilanne! Suomessa sensuroi nettien liikennettä NSA ja CIA kaltaiset organisaatiot. Jotka kaiken kukkuraksi ovat 100% kielitaidottomia.

  Tietämättömiä siitä mitä foorumissa oikeasti kirjoitetaan! CIA on ottanut asenteen, jonka mukaan ihmisiä Suomen neteissä sensuroidaan kokonaan riippumatta siitä mitä ihmiset oikeasti kirjoittavat!.. Kuulitte ihan oikein. CIA on vain PÄÄTTÄNYT sulkea tiettyjen ammattimaisten ja vaarallisten kirjoittajien suut. Kuten minun kaltaisen TVO/ ydinalan 30y kokemuksella kirjoittavan ammattilaisen. Ei sen takia, etten tiedä. Vaan sen takia, että todella tiedän mitä ydinvoima oikeasti on!

  Fennovoima hanke eteni kesällä 2015 tilanteeseen. Jossa venäläisten osuus oli noussut hankkeessa kestämättömän korkeaksi. Suomalaisten osuuden jatkuvasti laskiessa. Keksittiin hätäratkaisuna, että venäläiset omistajat rajataan 40%. Kunhan vaan tilalle saadaan harhautettua sijoittajia Euroopan alueelta. Fortumin 15% Suomalaisten osuus romuttui kiistoihin Venäjän energiayhtiöiden kanssa.

  Tilalle hankittiin Kroatiaan rekisteröity ja keksitty 100% Venäjän miljonäärin omistaman yhtiön 9% osuus.  26 000e Yhtiö päästettiin kiinni liki 10 000- kertaiseen 150miljoonan omaisuuteen! Kun hanke paljastettiin lehdistöön asti. KTM yksinkertaisesti päätti SALATA koko rikollisen hankkeen tiedot!. Tällaista avoimesti rikolliseen korruptioon turvaudutaan, koska kyseessä on ydinvoima ja Venäjä! Vaarallisin ydinaseiden tehdas hanke kautta Maailman!

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

   

  Arto Lauri 124. Healthhttps://www.youtube.com/watch?v=-cL-iFaHFeY —————————–

   

  Arto Lauri 123. Evolution

   

  https://www.youtube.com/watch?v=oBk6sNjYhmk ——————————–

   

  Home forum 07.2015 The subject of the RT / Kazastan uranium mines carbon monoxide

   

  * I have to put this Kazastanin uranium mines nuclear apnea related discussions in public. Now even the online cops begin to clearly realize what people had in common Arto Lauri said the videos TVO nuclear power plant workers ”sleeping sickness” and Kazastaninin and hundreds of thousands of saiga antelopes uranium emissions at the killers represent.

   

  * None other than Arto not ydinapnean phenomenon not previously been able to publicly discuss. Now, for the first time in the world to kill ionization gases reached the public domain granting Kazastanin, Russian and Czech researchers in the uranium mines emissions. That even in this case, Arto has again been undeniably gloomy encrypted Nuclear killer gas for exposing information in the right. – Tero -Häkää Not usually uranium mines. Methane maybe.

   

  Raija Page * As in the old uranium mines NOT guaranteed to explode! However, carbon monoxide is formed huge amounts. When the radiation ionization change of oxygen by removing electrons .. ++ ions. Super Highly adherent to an oxygen radical. Those who burn into methane to carbon unburned! This is quite essential to understand in that uranium hell-sharing story!

   

  cosmich – You are here yes right. X Mark the check wall.

   

  Tero – Gamma rays, radiation is known as the oxidizing reagent. – For example, methane is oxidized very low atmospheric pressure and high temperature, such as a car engine. Carbon monoxide is a very mysterious product, as a rule, oxidation will only carbon dioxide. In the process need to be a lack of oxygen. Under the earth there is a lack of oxygen! Methane is oxidized very slowly diluted with air and ONLY photons. (I mean the radiation energy!) Of radiation formed by ozone is also accused of the cause of an intermediate step. Articles also mentions the carbon monoxide (CO). Which will be the concentration of oxygen in the underground uranium mine fields, like from air 21% oxygen.

   

  So, I chained my witch chemicals, and as a chemist in the end I realized how the methane comes through formic acid carbon monoxide, CO. No problem. please continue.

   

  https://environmentofearth.wordpress.com/…/methane-cycle-i…/ ————

   

  Etusivu foorumi 07.2015 Aiheena RT/ Kazastanin uraanikaivosten häkä

   

  * Täytyy laittaa tästä Kazastanin uraani kaivoksien ydin apnea liittyvää keskustelua julkisuuteen. Nyt jopa nettipoliisit alkavat selvästi oivaltaa mitä yhteistä Arto Lauri videoissa mainitut TVO ydinvoimalan työntekijöiden ”unitaudin” ja Kazastaninin kansaa ja sadat tuhannet saiga antiloopit uraanin säteilypäästöinä tappajina edustavat.

   

  * Kukaan MUU kuin Arto ei ydinapnean ilmiöstä ole kyennyt aiemmin julkisesti keskustelemaan. Nyt ensimmäisen kerran Maailmassa tappavat ionisaation kaasut pääsivät julkisuuteen Kazastanin, Venäjän ja Tshekin tutkijoiden myöntäessä ne uraani kaivosten päästöinä. Että tässäkin asiassa Arto on ollut jälleen kiistatta oikeassa paljastettuaan synkkiä salattuja ydinalan tappajakaasujen tietoja. – Tero -Häkää ei yleensä ole uraanikaivoksissa. Metaania ehkä.

   

  Raijasivu * Niin vanhoissa uraanikaivoksissa EI taatusti räjäytellä! Häkää kuitenkin muodostuu valtavat määrät. Kun säteilyn ionisaatio muuttaa hapen elektroneja irrottamalla ++..ioneiksi. Superherkästi kiinnittyviksi happiradikaaleiksi. Jotka palavat kiinni metaanin hiileen PALAMATTA ! Tämä on ihan keskeistä ymmärtää tuossa uraanihelvetistä kertovassa jutussa!

   

  cosmich — Olet tässä kyllä oikeassa. X Ruksi seinään.

   

  Tero – Gammasäteet, säteily tunnetaan hapettavana reagenssina. – Esimerkiksi metaani hapettuu kovin huonosti ilman painetta ja korkeaa lämpötilaa, kuten auton moottorissa. Häkä on varsin mystinen tuote, sillä yleensä hapettuessa tulee vain hiilidioksidia. Prosessissa täytyy olla hapen puutetta. Maan alla on hapen puutetta! Metaani hapettuu hyvin hitaasti laimennettuna ilmaan ja VAIN FOTONIEN avulla. (Siis säteilyn energialla!) Säteilyn muodostamaa otsonia on myös syytetty aiheuttajana välivaiheeksi. Artikkelit mainitsee myös hään (CO) . Jota tulee hapen pitoisuuden ollessa maan alla uraanikaivoskentillä, kuin suoraan ilman 21% hapessa.

   

  Niin, kelasin noita kemikaaleja, ja kemistinä lopulta käsitin miten metaanista tulee muurahaishapon kautta häkää, CO. No problem. jatkakaa.

   

  https://environmentofearth.wordpress.com/…/methane-cycle-i…/ ————

   

Esillä 15 viestiä, 16 - 30 (kaikkiaan 51)

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.