iiiiii VAALIEN jälkitunnelmissa.

Uusimmat Keskustelu Yleistä Yleiset pulinat iiiiii VAALIEN jälkitunnelmissa.

Merkitty: 

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 51)
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  _________________________________

  Henri Lentonen/ Tomi Tee Tuomala haastattelu

  ————–

  Kumma , ettei täälläkään KUKAAN USKALLA miettiä m i k s i  Pekkarinen lähti riidellen pois Sipilän Viron laivalta jokin aika sitten?

  Syy riitaan kun on noiden kahden välinen kiista ydinsekoiluista. Pekkarinen on ostettu ja korruptoitu loputtomiin ja 100% kannattamattomiin ydinhankkeisiin.

  Sipilä taas tuntee EU:n 39%/2020 ja 80%/2050 EU:n sakkosanktioimat EI YDINVOIMAISET uudisenergian vaatimukset!.. Joista Merkel kävi vihreällä takilla Suomea opettamassa.. !

  Eli PEKKARISTA YDINHYSTEERISENA EI KTM:n MINISTERIÖÖN SIPILÄ!!! ________________________________________________________

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  _________________________________

  Arto Lauri 110. The Photon

  https://www.youtube.com/watch?v=Nwj4dni_hic ————–

  Henri Lentonen/ Tomi Tee Tuomala haastattelu

  https://soundcloud.com/tomi-tee-1/asiantuntija-haastattelu ————–

  Arto Lauri 109. Wor War III

  https://www.youtube.com/watch?v=RIn4urM9WHo ———–

  Electron Volt = temperature in Kelvin wow wow wow wow wow wow

  The electron volt, and text temperature Wiki.

  A certain areas of physics, such as plasma physics, it is practical to use mass to a temperature in electron volts determined using Bolzmann constant kB:

  1eV        1,60217653(14) X 10^-19J _____= _________________________ = 11 604,505(20) K  kB        1,3806505(24) X 10^-23J/K

  For example, a typical magnetic fusion plasma is limited 15kV or 175 million degrees Kelvin. The numbers in parentheses are the measured value of the last two digits the standard deviation.

  Ekvipartitio theorem of classical thermal equilibrium thermodynamic system the average energy per degree of freedom is ½kT, where T is the temperature. The ideal gas particles have three degrees of freedom, so the ideal gas energy per particle an average of 3 / 2kT. —

  That’s Mark’s last formula is a professional expert quite TOP! According to that should now be able to directly determine the 200MeV explosive single uranium atom temperature in the reactor directly. The nuclear bomb is defined directly in the millions of degrees! There is thus a nuclear reactor STUK lies + 300C at all!

  This is ever so important piece of information Marco. As evidence directly previous argument that a nuclear reactor uranium fuel is always based on the fumed pressurized air directly PLASMA GAS IN! Can Marco shows the relevant data more formula? Russian data on the other hand says uranium pellet temperature is always more than the uranium boiling + 4131C. The class + 5000C. So the fork temperatures IS. But ALWAYS uranium occurs CHANNEL RADIUS gas!

  * Self calculator uranium pellets in the internal temperature of the power; / cm3 according to. Metal halide lamp 4 200K with the formation of 100W / cm 3 according to.

  And when the uranium in the capsule while it is 148W / cm 3. Produce the temperature here 148W / cm 3 / 100W / cm3 4200K = X + 6 216k uranium pellets rattling temperature. That is more than six 000C —————– Marco ”If the capsule is formed around the uranium Tsherenkov general type of plasma, is a capsule where the water collects in vacuo, and the gases …”

  * Yes, there is, so that when the plasma radiation, the pressure is formed, so that the gas pressure due around there is so little air molecules / cm 3. That technically it is a vacuum! Well noticed brings .. —————

  Elektronivoltti= lämpötila kelvineinä woW Wow Wow woW Wow woW

  Elektronivoltti ja lämpötila Wikitekstistä

  Tietyllä fysiikan alueilla, esimerkiksi plasmafysiikassa on käytännöllistä käyttää elektronivolttia massan lämpötilaan määritellään  käyttäen BOLZMANNIN vakiota kB:

  1eV        1,60217653(14) X 10^-19J _____= _________________________ = 11 604,505(20) K  kB        1,3806505(24) X 10^-23J/K

  Esimerkiksi tyypillinen magneettisesti rajoitetun fuusion plasma on 15kV tai 175 miljoonaa kelviniä.

  Suluissa olevat numerot ovat mitatun arvon kahden viimeisen numeron keskihajonta. Klassisen ekvipartitio teoreeman mukaan termisessä tasapainossa olevan termodynaamisen järjestelmän keskimääräinen energia vapausastetta kohti on ½kT, missä T on lämpötila. Ideaalikaasun hiukkasilla on kolme vapausastetta, joten ideaalikaasun keskimääräinen energia hiukkasta kohti on 3/2kT. — Tuo Marcon viimeinenkin kaava on ammattiosaajan ihan HUIPPUA! Tuon mukaan pitäisi nyt kyetä suoraan määrittelemään 200MeV räjähtävän yksittäisen uraaniatomin LÄMPÖTILAT reaktorissa suoraan. Ydinpommissa se määritellään suoraan olevan MILJOONISSA ASTEISSA! Ei siis ydinreaktorin STUK- valheiden +300C alkuunkaan!

  Tämä on HURJAN tärkeä tieto Marcolta. Koska todistaa SUORAAN aiemman väitteen, että ydinreaktorissa uraanin poltto perustuu AINA ilmaan suoraan höyrystetyissä paineistetuissa PLASMAKAASUISSA! Osaako Marco esittää asiaan lisää kaavadataa? Venäläinen data toisaalta sanoo uraanipelletin lämpötilan olevan aina yli uraanin kiehumisen +4131C. Luokkaa + 5000C. Joten haarukkaa lämpötiloissa ON. Mutta AINA uraani esiintyy KANAVASÄDE KAASUNA!

  * Itse laskin uraanipelletin sisäisen lämpötilan tehona/cm3 mukaan.

  Metallihalidi lampun +4 200K  kun muodostuu 100W/cm3 mukaan. Ja kun uraani kapselissa se taas on 148W/cm3. Saadaan lämpötila tästä: 148W/cm3/ 100W/ cm3 X 4200K=  + 6 216K  on uraanipelletin hurja lämpötila. Eli yli +6 000C —————–

  Marco ”Jos uraanin kapselin ympärille muodostuu ylipäätään Tsherenkov tyyppistä plasma, on kapseli silloin tyhjiössä ja vesi kerää kaasut…”

  * On kyllä niin, että KUN plasmaa säteilyn vastapaineesta muodostuu, niin tämän kaasun paineen takia ympärillä ON niin vähän ilmamolekyylejä/ cm3. Että teknisesti kyse ON tyhjiöstä! Hyvin huomattu tuokin.. —————

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  _________________________________

  Arto Laur 111. Bolzmann constant https://www.youtube.com/watch?v=uJwiXRIkImA ———-

  Arto Lauri 110. The Photon https://www.youtube.com/watch?v=Nwj4dni_hic ————–

  Plasma VACUUM what what what

  > <Marco > ”If the uranium is formed around the capsule type plasma Tsherenkov in general, is a capsule where the water collects in vacuo, and the gases …”>

  > * It is indeed so that when the plasma radiation, the pressure is formed, so that the gas pressure because there are so few around (EE Lähteenkorva specified by the vital intermediary electron-containing air molecules / cm 3.) So technically it is a vacuum! Well noticed brings ..

  > # ¤ > This is what interests me, therefore, that the plasma has the vacuum features! > > Terv: J —

  * Had the CIA / SUPO teeth and illegally made redundant within 2h. Because his works dealt with chemitrail projects related to the secret, for example, Vaisala available climate reports. Guy seems to be held secret data, such as the most recent Bolzmann- videostani you notice.

  That radiation pressure generated by the vacuum is otherwise LARGE encrypted mystery. I thought myself that the world’s hottest point could be found in black hole. When I was looking out the background for my video. But what yet! While opening a vacuum cleaner material at point than which. The black hole’s temperature is the most complete VACUUM what is known! ..

  Temperature ABSOLUTE VACUUM!

  This is only possible when opening flung radiation pressure. Hawk virtual radiation from the drive ALL transmit energy electrons off. This finding is in my view, stunning. You know, I always wondered why the glowing hot uranium capsules under water TVO Rh-eye appears to be in the hall. Not supposed white-hot, but unbelievably super black! The only inside the energy out of feeding the visible phenomenon is TSHERENKOVIN veil flocking to convey the energy of electrons.

  http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg [Img] http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg [/ img] ———— ————

  Plasman TYHJIÖ mikä mikä mikä

  > <Marco > ”Jos uraanin kapselin ympärille muodostuu ylipäätään Tsherenkov tyyppistä plasma, on kapseli silloin tyhjiössä ja vesi kerää kaasut…”>

  > * On kyllä niin, että KUN plasmaa säteilyn vastapaineesta muodostuu, niin tämän kaasun paineen takia ympärillä ON niin vähän (E.E. Lähteenkorvan mainitsemia elintärkeitä, välittäjä elektroneja sisältäviä ilmamolekyylejä/ cm3.) Että teknisesti kyse ON tyhjiöstä! Hyvin huomattu tuokin..

  > #¤ > Tämä minua kiinnostaisi siis että Plasmalla on Tyhjiön ominaisuudet! > > terv: J —

  * Joutui CIA/ SUPO hampaisiin ja laittomasti irtisanotuksi 2h sisällä. Koska töissään käsitteli chemitrail hankkeisiin liittyviä salaisia esimerkiksi Vaisalassa saatavia ilmaston  raportteja.  Kaverilla näyttää olevan hallussa salaista dataa, kuten uusimmasta Bolzmann- videostani huomaat.

  Tuo säteilypaineen synnyttämä tyhjiö on muuten SUURI salattu mysteeri. Luulin itsekin, että maailman kuumin piste löytyisi Mustasta aukosta. Kun etsin asian taustaa videotani varten. Mutta mitä vielä! Vaikka aukko imuroi ainetta pisteeseensä kuin mikäkin. Mustan aukon lämpötila on täydellisin TYHJIÖ mitä tunnetaan!..

  Lämpötila ABSOLUUTTINEN TYHJIÖ!

  Tämä on mahdollista VAIN kun aukosta sinkoavat säteilyn paineet. Hawkinin virtuaalisäteilystä lähtien ajaa KAIKKI energiaa välittävät elektronit pois. Havainto on mielestäni mykistävä. Tiedätkö, olen AINA ihmetellyt, miksi hehkuvan kuumat uraani kapselit veden alla TVO Rh-hallissa  silmiin näyttäytyy. Ei oletetun valkohehkuisina, vaan käsittämättömän  super mustina! Ainoa sisältä energiaa ulos syöttävä näkyvä ilmiö on TSHERENKOVIN hunnun parveilevat energiaa välittävät elektronit.

  http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg ————

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  _________________________________

  Arto Lauri 112. Gene Simmons, birds

  https://www.youtube.com/watch?v=FyPr7mXVhZg ————— Arto Lauri 111. Bolzmann constant

  https://www.youtube.com/watch?v=uJwiXRIkImA ———-

  J. ”Realistic HYDROGEN ION” FREE ENERGY device

  April 23rd, 2015

  This below-mentioned patent texts and formulas may be of interest to you, too, the inventor has already been murdered, perhaps he came up with something that liked to hide, such as under-mass hydrogen, and the plasma it formed.

  WO2002031833.

  Espacenet the same: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI

  ¤http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI

  Even in these stories is wild stern, Randell Mills speaks more ie below-mass of hydrogen and other interesting of topics:

  http://www.blacklightpower.com/publications/ ————- ———- J. ”Realistinen VETYIONI” VAPAAENERGIA laitteesta

  23.huhtikuuta 2015

  Tämän alla mainitun patentin tekstit ja laskukaavat saattaa sinuakin kiinnostaa, keksijä on jo murhattu, ehkäpä hän keksi jotakin mikä piti salata, kuten esimerkiksi ali massainen vety, ja siitä muodostuva plasma.

  WO2002031833.

  espacenetin kautta sama:

  http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI

  ¤http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI

  Näissäkin jutuissa on vinha perä, Randell Mills puhuu lisää alimassaisesta vedystä ja muista kiintoisista aiheista:

  http://www.blacklightpower.com/publications/ ————-

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  Hauska yritelmä väittää SA- kybersotayksiköistä faktaa toiseksi..))

  Wiki ”Yksinkertainen esimerkki korroosiosta on raudan hapettuminen rautaoksideiksi, eli raudan ruostuminen.”

  Miten 100% jo ennestään oksidoitunut uraani voi hapettua.)

  Ei tietysti mitenkään. Lisäksi JOS uraaniin tulisi happea lisää sen uraanisten tankojen paino VAIN nousisi . Eikä TVO yhteiskuntaraportin mukaisesti LASKISI.

  Tähän taas FYYSISTÄ dataa siitä miten alkujaan umpinainen uranipelletti KAASUUNTUU sisältäpäin ontoksi ja menettää painoaan mitatusti:

  http://kuvapilvi.fi/k/yH6s.jpg

  144d myöhemmin http://kuvapilvi.fi/k/yH6o.jpg

  144d myöhemmin http://kuvapilvi.fi/k/yH6m.jpg

  Näitäkään datoja siis EI preparoinut Arto, vaan tässä oli laadun varmistajana USA NASA!

  Kuvista näkyy suoraan ja konstailematta, miten uraanitangon -5% POLTTOLIMITTIPOISTUMA tarkoittaa NIMENOMAAN POIS KAASUUNTUNEEN MASSAN SUHDETTA uraanipellettien poikkileikkauksen massaan. Tuskin muuten yllättää KETÄÄN! Että Arto on näissä tutusti oikeassa ja SA jää toistuvasti jalkoihin.)

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  _________________________________

  Arto Lauri 113. BESSERWISSER

  https://www.youtube.com/watch?v=NXdE8IBT8Jw ————————

  Arto Lauri 112. Gene Simmons, birds

  https://www.youtube.com/watch?v=FyPr7mXVhZg —————

  3430. Lisäyskerrointaulukko

  Jo Albert Einstein suoraan sanoi, ettei energia voi kadota. Se voi lähinnä vain levitä ympäristöön. Mutta kun STUK/ IAEA puhuvat säteilyä vastaan suojautumisista säteilyn lähteen väliin asennettavilla rakenteilla. jotka kykenisivät estämään säteilyn tulemisen lävitse. Ollaan systemaattisesti globaalissa tasossa sovitun salaliittojen äärellä!

  Maailmassa kun EI tunneta mitään sellaista ainetta, joka kykenisi ikuista säteilyn energian läpi tunkemista estämään! Jo väitteenäkin absorptio on huuhaata! Siitä huolimatta vuosikymmenestä toiseen näin STUK ja IAEA antavat opettaa yliopistoissa ja korkeakouluissa!

  Mitään perustetta saati vastausta kuitenkaan ei anneta. Ei vaikka itse olin näkemässä TVO:n käytännön kenttätyössä. miten säteilyn lähteitten päälle kammetut paksut lyijysuojat, jopa vesi alkoivat muutamissa viikoissa säteilyt sisäänsä varastoimina säteilemään jopa enemmän. Kuin alkuperäinen säteilyn lähde! Noita säteilystä myrkyttyneitä keltaisia lyijysuojia.

  TVO:lla sitten DEKONTAMINAATION suljetuissa tiloissa. ”Jäähdyteltiin” vähemmän säteileviksi loppu vuodet revision jälkeen. Minulta meni vuosikaudet löytää tälle salattuakin salatummalle ilmiölle ylipäätään jostain kirjallista vahvistusta. Kuinka ollakaan Maamme ainoa lähde on itsensä STUK:n julkaisema! Mikä todistaa, että Lisäyskerroin taulukkoihin liittyvä systemaattinen salailu on ydinalalla laskelmoitua.

  Edes taulukkojensa perusteita STUK kysyttäessä suostu millään tavoin kommentoimaan. Yhtä kaikki tässä valokopioni on nyt aiheeseen  savuava ASE. Koko globaali malli säteilyn suojautumisen periaatteista Maailman reaktoreilla romuttuu. Jo tällä yhdellä valokopiolla kyseisestä kirjasta:

  http://kuvapilvi.fi/k/yHc3.jpg

  —————

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  TVO mokasi TAAS!Raha kaatoi Olkiluodon neljännen reaktorin
  Keskiviikko 13.5.2015 klo 12.57
  Fennovoima porskuttaa Venäjän tuella ja uuskekkoslaisuuden myötätuulessa, kirjoittaa Iltalehden Olli Ainola. TVO:n hallitus esittää, ettei Olkiluodon neljännelle reaktorille haeta rakennuslupaa. TVO:n hallitus esittää, ettei Olkiluodon neljännelle reaktorille haeta rakennuslupaa. (KIMMO PENTTINEN / AL)
  LUE MYÖS
  TVO: Rakennuslupaa Olkiluodon neljännelle ydinreaktorille ei haeta
  Teollisuuden Voima TVO kertoo panneensa jäihin Olkiluodon neljännen reaktoriyksikön. Tosi asiassa TVO-4 menee ikihorrokseen, josta se ei nouse varmasti 20 vuoteen.
  Suremaan jäävät projektitiimi ja muutama reaktorikonsultti, joista yksi on amiraali evp. Juhani Kaskeala. Hän on toiminut teknologiayhtiön Toshiban ydinvoimakonsulttina, joka on yrittänyt kaupata japanilaista reaktoria TVO:lle * * *
  Raha kaatoi reaktorin. Kiristyneiden turva- ja ympäristövaatimusten vuoksi ydinvoimaloiden hinnat ovat karanneet tähtitieteellisiksi. Samaan aikaan sähköä myydään alle torihintojen.
  Vaikka korot ovat alhaalla, ydinvoimainvestointia ei taikurikaan pysty loihtimaan kannattavaksi. Olisi sulaa hulluutta ryhtyä tässä markkinatilanteessa rakentamaan.
  TVO olisi rahoittanut reaktorin pääosin kansainvälisten rahoittajien luotoilla. Luotottajalle tuollainen velkapaperi olisi ollut yhtä kiinnostava kuin Tsipraksen hallituksen bondi. * * *
  Fennovoima sen sijaan tekee pitkää päivää saadakseen oman ydinvoimalansa rakennuslupapaperit kasaan. Määräaika umpeutuu kesäkuun lopussa.
  Miksi Fennovoima kannattaa mutta TVO-4 ei kannata? Siksi, että Fennovoimalla on yhteiskunnan tuki. Nimittäin Venäjän yhteiskunnan tuki.
  Fennovoiman reaktorin toimittaa venäläinen valtionyritys Rosatom, joka samalla rahoittaa ja kantaa laitoksen kannattavuusriskin yhtenä Fennovoiman suuromistajana.
  Venäjän hallitus haluaa Suomeen referenssilaitoksen. Sitä kelpaisi esitellä kehitysmaiden päättäjille turvallisena voimalana. Vekkuli uuskekkoslainen muistomerkki. OLLI AINOLA olli.ainola@ilmedia.fi

   

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  SEE IT

  __________
  Much has been folded types of it. Can radiation deadly force to get visually visibly attire.
  As always, it is in one of the party was quite straightforward ways to get escape from these reactors tons of uranium visual leak fugitives physically visible form.
  And as the initialization already gave to expect. Again, becoming something like that. That makes viewers more than convinced that this is more than a documented chilling truth. .. …
  _________________________________
  Arto Lauri 114. Argon

  —————————–
  Arto Lauri 114.B Milk

  ———————————
  NÄE SE

  __________
  Paljon on taitettu peistä siitä. Voidaanko säteilyn tappavaa voimaa saada visuaalisesti silmin nähtävään asuun.
  Kuten aina, on eräällä henkilöllä ollut varsin suorasukaisia tapoja saada nämä uraanista karkaavat visuaaliset reaktoreista tonneittain vuotavat karkulaiset
  fyysisesti näkyvään muotoon.
  Ja kuten alustus antoi jo odottaa. Jälleen tulossa jotain sellaista. Joka saa katsojat enemmän kuin vakuuttuneeksi siitä, että tämä on enemmän kuin dokumentoitavissa oleva kylmäävä totuus . .. …

   

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  Wison- kammio

  wilsonkammio

  > Videolta …poraako säteily sumuun reikiä, silmä erottaa kaasun virittyneitä tunnelinseiniä?

  * Hyvää kuvaa nämäkin. Joo Wilsonin kammiossa (1910) säteilyn ionisaatio tiivistää sumua tiivistyviksi sumuputkiksi. Suomeksi sanottuna muuntaa säteilyn silmiin suoraan näkymättömäksi. Kaveri sai ideastaan Nobelin.

  Mutta YHÄ nettien kybersotayksiköt vaikenee tällaisista kiistattomista faktoista kuin seinään. ! Ja kun tällaista 100% faktan dataa julkaisee neteissä ja Yotubessa. poliisit käsketään vaikenemaan asiasta kuin seinään. koska se KUMOAA 100% heidän valheensa aiheesta.  Vaan Kuvat , myös väärävärikuvat kertovat upeasti. miten säteilyn energia sitoutuu arkiseen ilmaan. Ja saavat säteilyn hyppäämään näkyviin.

  Lisäksi tällaisessa on isona bonuksena. Että nyt kuka HYVÄNSÄ myös näkee MITEN uraanikappale KAASUUNTUU TONNEITTAIN VUODESSA! Jokaisessa kuvatussa kanavassa lentää satojen tuhansien miljoonien asteitten fyysinen URAANINPALA. ja kuten kaarista näemme. MIKÄÄN ei tätä tähtisadetikkumaiseksi aiemmin ilmoittamaani ilmiötä kykene estämään.

  http://kuvapilvi.fi/k/yiXT.jpg

  http://kuvapilvi.fi/k/yiXp.jpg

  Tämä viimeinen kuva paljastaa meille tutun klassisen kaavan. Hapen ionisaatiot näkyvät punaisena. Taas ilmakehän typen ionisaatiot sinisenä valon sekundäärisenä emissiona.

  http://kuvapilvi.fi/k/yiXW.jpg

  ————–

  IL- Foorumi 05.2015

  ———————-

  Vaan mitäs tuumaavat SA kybersotilaat NYT tuosta Ranskassa demotuista kuvista ja videosta 113 hyvin vaan NÄKYY kaasuuntuvan uraanihornan lennot!..)

  Vaikkei tuollainen yksittäinen U-235 pelletti ole likimaillakaan käteen EDES lämmin. Niin kovasti vaan fyysisiä jo aiemmin dokumentointia kertomia skrapnelleja sinkoaa mitä?.

  Bolzmannin vakio antaa kuitenkin noille FYYSISILLE sinkoileville skrapnelleille noin 20MeV energiasta mureat +200 000 000 000C kaasuuntumisen energiat!

  Hiljaiseksi näyttää menneen sata päiset SA- kybersotayksikkönne laakista. Koska kuten muistamme uraanin kaasuuntumisen raja on kuitenkin vain +4 131C! Ja kuka taas olikaan tutusti oikeassa? Alkaa muuten Arto sanalla.)

  —-

  Haluan lisäksi PAINOTTAA, että vaikka tuossa uraani silmienne alla näyttää demossa kaasuuntuvan muutamassa hetkessä. Todellisuudessa tuo pelletti ei ole LÄHELLÄKÄÄN sitä tilaa jossa on reaktorissa. Kvanttiydinfyysikkona voin kertoa sen atomikohtaisen energian olevan luokkaa 10eV. Siis VAIN karvan yli uraanin kaasuuntumisen ionisaationsa minimin 5,7eV YLI.

  ————

  Mustavalkoinen 3 hotspottia

  kolme kolme kolme kolme

  Yhä uutta dataa löytyy tuosta oudosti välähtelevästä argon/ tyhjiö kokeesta. Oletin, että tuo outo sininen argonplasmapallo kaasuuntui irti sinkkimetallin pinnasta valokaaren osuessa siihen. Mutta yllättäen seuraava minulle lähetetty kuva osoittaakin, ettei näin olekaan!

  http://kuvapilvi.fi/k/yinw.jpg

  Näette kuvassa selvästi peräti 3 erillistä hotspottia. Elektrodin päävalokaaren + ja miinusnavat. Joihin kipinän päät iskee. Mutta sitten löytyykin yllättäen kuumien alueiden ulkopuolelta irti kiintometallista ponnahtava sinkkiatomi!

  Tämä voi tarkoittaa lähinnä vain yhtä erityispiirrettä. Sinkkiatomi on virittynyt beetanopean elektronien pommituksesta ja röntgenistä. Mutta vapauttaa saamansa energiansa rankasti VIIVEELLÄ!

  Juuri monikaan muu säteilyenergian viive ei tätä voisi kokeessa tehdä kuin klassinen beetamiinus hajoaminen. Juuri kuten Rossin kokeessakin tapahtuu 1MeV beetahajoaminen. Sen energiat riittävät kaasuunnuttamaan kuparista seuraavan sinkin atomin. Jos näin ”todistettavasti” tapahtuisi edes silloin tällöin tässä prosessissa viiveellä, kuten kuva nyt osoittaa. Muuttuisi sinkki raskaammaksi galliumiksi!

  Tämä tarkoittaisi myös sitä, että hiukkaskiihdyttimien kokeissaan kylmäfuusion tekniikan Rossi huomasi tapahtuvan satunnaisesti pommittaessaan metalleja tyhjiökammiossa, kuten minäkin. Ilman spektri analyysia on kuitenkin mahdotonta varmistaa mitä 114 videossa Argon OIKEASTI tapahtuu. Joka tapauksessa argon suojakaasu itsessään ei tee de facto, kemiallisia reaktioita. Mikä sulkee paljon jossittelua pois.

  Tyhjiökammiossa ei juuri pelkkää happea enää ollut, vettä tiivistyneenä kyllä. Jolloin tarvittavan vedyn muodostus ionisaatiossa on mahdollista. Vedyn iskeytyessä sinkin oksidikalvoon radiotaajuisella tuhansien volttien jännitteellä OLLAAN kyllä hyvin lähellä olotilaa, jonka Rossin malli osoitti toimivaksi ja mahdolliseksi.

  Yhtä kaikki aivan selvästi koeajossa välähtelevät vaalean siniset symmetriset pallosalamat vapauttavat atomitasolla varsin aggressiivisia iskuja. Jos ne saavat sinkkiatomipilvet hypähtämään kuin pallosalamat kaasuuntuen pinnalta suoraan irti. Aikoinaan kylmäfuusion kerrottiin muodostuvan jopa veden alla akustisen kavitaatio kuplan romahtaessa. Tässä sinertävän kuuma valoplasma taatusti romahtaessaan pallosymmetrisesti tekee vieläkin rajumman iskuenergian keskiössään olevaan atomiin.

  Tähän vielä suodattamalla tehtyä dataa tuon oudon ilmiön energiakentistä:

  http://kuvapilvi.fi/k/yinP.jpg

  —————–

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  TVO päästöt saastutti Suomen päivässä! 11.05.2015 11.05.2015 11.05.2015

  Risto Isometsä kirjoitti jo ennen 2011 Fukushiman ydinräjähtäneistä reaktoreista. Hän kertoo miten neitseellisen uraanin loppuessa energiantuotannossa 2008 eteenpäin. Maailmalla siirryttiin pakko tilanteessa Arevan vaarallisen epävakaaseen ydinjätteestä tehtyyn kierrätettyyn MOX polttoaineeseen.

  Isometsä kertoi miten revisioon ajettu MOX ydinvoimala tuottaa valtavat määrät liikaa radioaktiivista höyryä. Peräti 3- kertaa enemmän. Mihin ydinvoimaloitten jälkijäähdytysten systeemeissä on lakisääteisesti edes varattuna  tilaa! Tämä tarkoittaa sitä, että ydinvoimalat päästävät tästä radioaktiivisesta tuotannostaan 2/3 osan surutta ilmakehään ohi lakisääteisten suotimiensa suoraan.

  Tilanne on ERITTÄIN vaarallinen. Koska näin myös holtittomasti vetyä räjäyttävää happea pääsee reaktorin sisään kohtalokkaat määrät.  Tämän hallitsemattoman tilanteen jäljiltä on JO Maailmalla tuhoutunut vajaat 200 reaktoria. Ja jatkoa seuraa. TVO:n revisiossa 11.05.2015. Ensimmäisen kerran aukaistiin MYÖS Suomessa MOX polttoerä! Ja jälki oli enemmän kuin karmeaa!

  Julkisuudessa EI olla uskallettu lainkaan kertoa MIKSI eilen 19.05 jopa korruptoitunut STUK panikoi. Satamaidon maitotalousalueet jo 11.05 myrkyttäneen TVO:n radioaktiiviset reaktorikarkulaiset. Olivat mittausten mukaan myrkyttäneet KOKO Suomen Jo revision alkupäivänä 11.05 Kotkasta – Sodankylään asti reaktorikaasuillaan!

  Mutta jälleen kerran. Yksikään tietolähde ei kyennyt kertomaan MIKSI? Nyt taas kerran Arto Lauri voi valaista. 2015 Alusta TVO hankki 30kpl USA agenttia. Erotti yhtäkkiä satoja ydintyöntekijöitään. Käynnisti laittomat 10kV sähköteurastusaitansa.

  Yksinkertaisesti siksi, että nyt myös TVO:lla on tarkkaan salattuna alettu poltetaan tätä tuhoisan vaarallista. Peräti 1 000- kertaa tuhoisampaa Arevan MOX – epävakaan palamalimitin polttoaineita! Kuten olemme huomanneet, ydinalan tapahtumista EI nykyään tietoja tule lainkaan läpeensä korruptoiduilta ydinyhtiöiden omistamilta viranomaisilta. Ainoa luotettava tietolähde alkaa olla Arto Lauri.

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  Gotland oil AB

  ruotsin öljyntuotanto

  Suomessa valtio tekee kaikkensa estääkseen kansalaisia ymmärtämästä. Että maailman suurimpiin kuuluvat kaasu/ öljyvarannot odottavat maaperässämme vain kaivajiaan! Ruotsin passiivisuus aiheessa korostaa, että jarrua painamassa on nimenomaan IAEA/ ydinteollisuus.

  Tämä seuraava artikkeli kertoo miten Ruotsissa öljyteollisuus suunnittelee laajentavansa toimintaa jatkossa RAJUSTI. Ensin porataan Gotlannissa. Pian Ruotsin suurilla järvillä. Nyt ymmärtää jo senkin miksi Ruotsi on nyt päättänyt romuttaa etuajassa 4 ydinvoimalaansa! Ruotsi on päivän selvästi tuomassa kasu/öljynporauslauttansa viimein Itämeren jättiesiintymille!

  Gotland Oil AB – Öljy GotlandArchelon Minerals, listattu yhtiö AktieTorget. Gotland Oil toimii kokonaan omistamansa tytäryhtiön Gotland kautta etsien öljyä ja muita  polttoaineita Gotlannissa. Gotland Exploration sille on myönnetty 8 valtausta, alueille, jotka kattavat useita vanhoja pitkäaikaisia öljyn tuotantolaitoksia Ruotsissa. Koeporaukset on tarkoitus aloittaa uudelleen vuonna 2013.

  Pitkäaikainen tieto Gotlannin öljystä ei ole mitään uutta tietoa. Yli kahdeksankymmentä vuotta tämä tieto on houkutellut ja ollut kiusaus, mutta vasta jälkipuoliskolla 1900 luvun.  Koska vasta oikeissa olosuhteissa voidaan aloitta teollinen tuotanto. Tuotanto on peräisin 1970-luvun alusta vuoteen 1990-luvun puoliväliin. Ruotsin öljyn poraus  tuotti noin 700 000 tynnyriä öljyä Gotlannista kunnes hinta laski alle tuotantokustannusten.

  * Ruotsi on tuottanut liki MILJOONA BARRELLIA Öljyä yli vuosikymmenen Itämerestä! AIVAN JÄRKYTTÄVÄ FAKTA! Miksei Suomessa asiasta tiedoteta mitään?

  Gotland Öljy

  Gotland Exploration AB aloitti toimintansa vuonna 2011, jolloin nimeksi tuli  Shale Oil Sweden AB. Sillä on  kahdeksan valtausta yhteensä 54 159 hehtaaria liittyen öljy- ja kaasun tuotantoon. Yhtiö on kymmenenneksi suurin tuotantoalueiden luvanhaltija Ruotsissa tänään.

  Gotland Öljy – Pian listattu osakeyhtiön toiminta-ajatuksena on jatkaa öljyntuotantoa jälleen Gotlannissa, joka päättyi 1990-luvun alussa. Etsintä luvat on valittu tarkalla arkistojen haun työllä. Jonka tarkoituksena oli tunnistaa vanhat tuotannossa olleet öljykaivojen ”sijainnit, ja kerää muut tiedot tuotannon historiasta ja toimenpiteet, jotka on toteutettu niitä.

  Gotlanti Exploration ostot kasvatti Göteborgin-pohjainen Archelon Mineral, listattu AktieTorget. Muodollisesti tämä tapahtui Archelon Mineral AB: n kokonaan omistama tytäryhtiö Norplat Resources AB nimellä, joka aiemmin omisti kymmenen prosenttia Gotlannin Exploration osakkeista, tehden ostotarjouksen osakkeista.

  Kauppa merkitsee, että jo Euroclear Affiliated Norplat Resources laski hiljattain liikkeeseen 12.802.200 osaketta suunnatussa osakeannissa ulkopuolisia omistajille Gotlannin Exploratioon, jossa jokainen osake saa arvon 0,20 kruunua. Gotland Explorationista tuli kokonaan omistama tytäryhtiölle Norplat Resources.

  *Uskomaton tieto! Itämeren valtavat öljykaasuvarannot ovat pyörittäneet vuosikymmenet myös Ruotsissa toimivia suuria öljy-yhtiöitä. Nyt toimintaa ollaan selvästi laajentamassa koko Gotlannin alueelle. Tässä on todella outoa myös se, että miksei Ruotsi uskalla levittää öljynporaustaan Itämerelle?

  Miksi Suomessa tällainen valtava teollinen öljynporaustoiminta on pidetty tarkoin piilossa julkisuudelta? Tietysti koska ydinyhtiöt eivät sallisi tuotantoaan korvattavan edullisella Itämerestä massiivisesti saatavalla omalla kaasun ja öljyntuotannoillaan!

  http://ravarumarknaden.se/gotlandsk-olja-infor-borrstart-gotland-oil-sverige/

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  Arto Lauri 115. Plasmon

  https://www.youtube.com/watch?v=k2AurgTfQjU ————————————

  Arto Lauri materiaali koosteet

  http://www.suomenetu.com/33 ——————————–

  Arto Lauri 114. Argon

  https://www.youtube.com/watch?v=L_4Q6dB_SiM —————————–

  YLE Text TV 05.19.2015

  ”STUK. Radioactive niobium-95 and cobalt-60 emission of the substance have been found in Kotka without radioactivity monitoring position a week ago the collected samples. Until assembled Sodankylä samples.”

  * Joopa JOO. A week ago, started in Finland specifically TVO revisions, not Loviisa. And Sata Milk collection areas within a radius of 100 km TVO. It is precisely those STUK’s a sampling of the Regions BETWEEN. MOT!

  Arto Lauri 114. Milk Yotube in real time on the video told ONCE AGAIN! —

  YLE teksti TV 19.05.2015

  ”STUK. Radioaktiivista  niobium-95 ja koboltti-60 päästön ainetta on löydetty Kotkan ilman radioaktiivisuutta valvovasta asemasta jo viikko sitten kerätyistä näytteistä. Aina Sodankylästä koottuihin näytteisiin asti.”

  *Joopa JOO. Viikko sitten alkoi Suomessa nimenomaan TVO revisiot, ei Loviisan. Ja Satamaidon keräilyalueet on 100km säteellä TVO:sta. Juuri noiden STUK:n näytteenottoalueiden VÄLISTÄ. MOT!

  Arto Lauri 114. Milk Yotube video kertoikin asiasta reaaliaikaisesti JÄLLEEN KERRAN! —

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  Venäjän öljyntuotanto Itämeressä

  poraustorni poraustorni

  * Olemme saaneet koottua JO käytännössä jokaisen Itämeren rantavaltion öljykaasutuotantojen arvoja. Suomi on AINOA jolla ei ole tällä hetkellä Itämeressä tuotantoa. Koska ydinteollisuus estää systemaattisesti kilpailevat energiahankkeet Suomessa. Mutta täysin toisin on tilanne tietysti muualla.

  Venäjän öljyntuotantojen määrästä ei ole saatu ennen dataa. Adam nyt sitten tässäkin auttoi faktaa näkyville. Kiitosta vaan.  Kyberpoliisien suureksi harmiksi. Heillä kun ei ole tunnetusti läpeensä korruptoituneina valtuuksia kyseenalaistaa Venäläisten antamaa tietoa IKINÄ. Tässä lyhennelmä vielä suomennettuna:

  Adam_Greyskull

  Rekisteröitynyt käyttäjä

  Eikös tämä öljynporaustornikin ole Itämeressä Kaliningradin ulkopuolella?

  Kravtsovskoye öljykenttä sijaitsee lohkon D-6 rannikkovesissä Itämeressä, noin 22 km (14 mi) länteen Venäjän Kaliningradin oblastista. Kenttä avattiin vuonna 1983 ja tuotanto alkoi vuonna 2004. Porauksen operaatio toteutetaan Lukoilin avulla Öljykentän tuotantokapasiteetti on arviolta 9,1 miljoonaa tonnia öljyä. Alueen ympärillä vedet ovat noin 30 metriä syviä.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Kravtsovskoye_oilfield

  ——–

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  _________________________________

  Arto Lauri 116. Oil

  ——————

  Arto Lauri 115. Plasmon

  ————————————

  Saiga antelopes mass death IS.05.2015.

  * It is 100% the same disease, which kills bees. The problem exploded in the hands of the Kazastanissa when the World began producing the most uranium (36%)!

  It is the way gave permission to destroy the entire state. There is a fully sick ”of uranium leaching” in which the entire soil rikkihapotetaan a lethal amount of toxic-emitting and heavy metal uranium. TVO fuels will just there. See the pictures:

  http://kuvapilvi.fi/k/ygA9.jpg

  Alueella uraani tuottavat vahvoja radioaktiivisia ionisaation ilmaplasmapalloja. Jotka saadaan vääräväritekniikalla myös näkyviin. Katso ja kauhistu näitä kuoleman kuvia:

  http://kuvapilvi.fi/k/ygAV.jpg

  ————————————

  LINKKI

  Nimetön Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 01.01.1970
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 42

  IL-Foorumin satoa I
  06.2015

  * Taas sen huomaa!

  Koko foorumi ollut 100% kuollut, kun SUPO POLIISIT

  tuli tänne sikailemaan!

  On se kyllä tullut selväksi, ettei nettien miljoonapalkkaisilla POLIISEILLA ole

  MITÄÄN muuta tehtävää neteissä. Kun TUHOTA kylmäverisesti joka i k i n e n netti saitti. Jossa edes YKSI ihminen yrittää tuoda faktaa pöytään.

  Näkee myös sen, ettei täälläkään kirjoittavista OLE ihmisiä kuin yhdestä kahteen!

  Ja loput 100< ikäkuluja kenttäfrääkättyjä Helsingin lihonneita turhautuneita miljoonapalkkansa veronmaksajilta repeleviä böönanneita POLIISEJA. Hyi HELKKARI!

  Oikeesti syövät kovalla vaivalla käynnistetyt foorumit, tuhoten kaiken alan taloudellisen toiminnan! EI TAATUSTI tällaisille LEHTITALOILLE, KUIN TUNKIOITTAIN HAITTAA!

  IL-foorumin satoa II
  06.2015

  P a l j a s t u i t t e KYBERROTTALAUMAT! !! !!!
  _____________________________________

  EI kyllä muuten ole mahdollista, että sunnuntain aamuna kello 6. Tätä artikkelia on vartissa lukenut IL- foorumissanne liki sata ihmistä!.. .

  Tällaisista kyllä huomaa maallikkokin. Että näitä juttuja lukee VAIN SUPO BOTIT ja ympäri maailmaa eteenpäin automaattisesti linkitetyt NSA/CIA/SÄPÖ ja vastaavat IAEA ydinrottien kaukoseurannan 100% armeijan/poliisien linkkibotit!

  PS. SUPO poisti p a n i i k i s s a tämän ilmoitukseni. aamu kuudelta 07.2015 Koska olin tapani mukaan OIKEASSA! Tiedoksi vaan ahnaalle ydin- modeille. TALLESSA ON ja laitan tämän TIETYSTI laajaan kiertoon. JOTTA IHMISET NÄKEE MITÄ SIKAILUA SUPO/CIA edustaa!

  Tapahtuma sarja kertoo myös miten netti on kautta Maailman nyt alistettu näköjään viiveittä ja suoraan USA/CIA/IAEA/SA KONTROLIIN. Ja poliisi/armeija mustasukkaisesti pyrkii estämään. Ettei kansa näkisi tämän jatkuvan kusetuksen läpi. Kiinnostavaa huomata, että Suomessa näköjään Iltalehden foorumi /Murobs- foorumit on ne tärkein USA jenkkipaskojen petrimalja.

  Jossa poliisien ”elatusastiana” ja ainoina jäljelle jätettynä pidetään kasvavasti yllä. Tässä on kyse siitä, että USA haluaa seurata joka ikistä maailman kansalaosta. Ja kontrolloida ihmisten ajatusmaailmaa nimenomaan sisältäpäin, reaaliaikaisesti.
  —————–

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 51)

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.