Asumistuki vuonna 2015 (Barcelona)

Uusimmat Keskustelu Asuminen ja eläminen Asuinalueet ja asumisvinkit Asumistuki vuonna 2015 (Barcelona)

Merkitty: 

Esillä 12 viestiä, 1 - 12 (kaikkiaan 12)
 • Julkaisija
  Viestit
 • LINKKI
  Profiilikuva käyttäjästä 2NE1
  2NE1 Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 17.03.2015
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 1

  Hei!

  Olen kiinnostunut asumistuen nykytilanteesta Espanjassa, erityisesti Barcelonassa. Työtarjous, jota harkitsen, on palkkansa puolesta jokseenkin vaatimaton ja mahdollinen asumistuki saattaisi olla merkittävä lähtöön kannustava seikka.

  LINKKI
  Profiilikuva käyttäjästä jurvalainen
  jurvalainen Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 19.06.2012
  Kirjoituksia: 5
  Vastauksia: 27

  Vai että  oikein asumistukea ajattelit!

  LINKKI
  Profiilikuva käyttäjästä arnold malaga
  arnold malaga Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 02.07.2010
  Kirjoituksia: 79
  Vastauksia: 2846

  Jos aiot Suomesta saada mukaasi asumistuen Espanjaan, on sinun tiedusteltava sitä Kelalta.

  Espanjan asumistuen edellytyksenä on, että täytät muun muassa kaikki seuraavat edellytykset:

  1.) Edunsaaja on valmiiksi oikeutettu maksuihin perustumattomaan vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen.

  2.) Edunsaaja ei omista asuntoa, jossa asuu.

  3.) Edunsaaja ei ole sukua omistajalle (kolmannen asteen sukulaisuuteen asti).

  [Villi arvaukseni on, että kohta yksi ei täyty, eli tuskinpa taidat olla oikeutettu maksuihin perustumattomaan vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen.]

  [Mutta älä vielä heitä kirvestä järveen. Jonkinlaiseen osittaiseen työttömyystukeen saattaisit olla oikeutettu. Itselläni ei tuosta ole empiiristä kokemusta, joten laitan tähän muualta saatua tietoa.]

  Edellytykset työttömyysetuuksien saamiseksi

  Työntekoon kykenevät ja työtä hakevat työttömät, jotka ovat menettäneet työpaikkansa tai joiden työaikaa lyhennetään (ja palkkaa pienennetään) vähintään 10 % (enintään 70 %) työn vähentämisen seurauksena, ovat oikeutettuja työttömyysetuuksiin. Työttömyys voi olla kokoaikaista tai osittaista. Työttömyysetuuksia on kahdenlaisia: maksuihin perustuvia työttömyyskorvauksia ja erityistä työttömyysavustusta.

  Työttömyyskorvaus

  Henkilö on oikeutettu työttömyyskorvaukseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  – henkilö on kirjautunut tämän riskin kattavaan sosiaaliturvajärjestelmään ja maksaa sosiaaliturvamaksuja (alta) tai on tähän rinnastettavassa tilanteessa

  – henkilö on työtön ja voi osoittaa etsivänsä aktiivisesti työtä ja olevansa valmis hyväksymään sopivan työpaikan ja tekemään työsopimuksen

  – henkilö on maksanut vakuutusmaksuja vähintään 360 päivän ajan niiden kuuden vuoden aikana, jotka ovat edeltäneet työttömäksi jäämistä tai sitä päivää, jolloin velvollisuus maksaa vakuutusmaksuja on päättynyt

  – henkilö on yli 16- ja alle 65-vuotias, paitsi jos hän ei täytä vanhuuseläkkeen saamiselle asetettuja ehtoja

  – henkilöön ei sovelleta sääntöä, jolla estetään etujen päällekkäisyys.

  Työttömyysavustus

  Työttömyysavustusta maksetaan työttömyysrahan ja aktiiviseen työllistymiseen kannustavan tuen muodossa.

  Työttömyysrahaa

  voidaan maksaa henkilöille, jotka eivät ole maksaneet riittävän kauan sosiaaliturvamaksuja ja joilla ei siten ole oikeutta maksuihin perustuviin etuuksiin, sekä henkilöille, joilla on aikaisemmin ollut oikeus maksuihin perustuviin etuuksiin mutta jotka ovat työttömyyden jatkuessa menettäneet sen. Maksuista riippumattomia etuuksia maksetaan ainoastaan työnhakijoille, joiden tulot ovat alle 75 % vähimmäispalkasta (salario mínimo interprofesional) ja jotka ovat olleet työnhakijoina jossakin työvoimatoimistossa kuukauden ajan eivätkä ole kieltäytyneet ottamasta vastaan kansallisen työllisyyslaitoksen SPEE:n tarjoamaa soveliasta työpaikkaa tai ammatillista koulutusta.

  Lisäksi edunsaajan on täytettävä jokin esimerkiksi seuraavista lisäedellytyksistä:

  – hänellä ei ole enää oikeutta saada maksuihin perustuvia etuuksia, ja hänellä on huollettavia perheenjäseniä, tai

  – hän on täyttänyt 45 vuotta, hänellä ei ole huollettavia perheenjäseniä, ja hänen maksuihin perustuva, vähintään 24 kuukauden pituinen etuuskautensa on kulunut loppuun, tai

  – hän on yli 52-vuotias ja täyttää eläkkeen saamiseksi vaadittavat edellytykset ikää lukuun ottamatta, tai

  – hän on maksanut vakuutusmaksuja vähintään kolme kuukautta (jos hänellä on huollettavanaan perheenjäseniä) tai vähintään kuusi kuukautta (jos hänellä ei ole huollettavanaan perheenjäseniä) mutta alle 12 kuukautta tai palaa kotimaahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta tai maasta, jonka kanssa Espanja ei ole tehnyt sopimusta työttömyysturvasta, tai on vapautunut vankilasta, ja minkä tahansa tässä luetelmakohdassa mainitun seikan lisäksi hän ei saa maksuihin perustuvaa työttömyysetuutta.

  Aktiiviseen työllistymiseen kannustavaa tukea voidaan maksaa yli 45-vuotiaille mutta alle 65-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille. Sitä saatetaan maksaa myös muun muassa yli 45-vuotiaille siirtotyöläisille, jotka palaavat ulkomailta ja jotka ovat työskennelleet ulkomailla vähintään kuuden kuukauden ajan, vammaisille ja sukupuoleen liittyvän tai perheväkivallan uhreille.

  Mitä järjestelmä kattaa?

  Työttömyyskorvaus

  Työttömyyskorvauksen (prestación por desempleo) määrä vaihtelee huollettavien määrästä riippuen tietyn ala- ja ylärajan välillä. Jos työttömyys on kokoaikaista, etuuden määrä on 70 % laskentaperusteesta ensimmäisten 80 päivän ajalta ja 60 % laskentaperusteesta tämän jälkeen. Laskentaperuste on sosiaalivakuutusmaksujen laskentaperusteiden keskiarvo kuudelta edeltävältä kuukaudelta. Etuudelle määritellään enimmäis- ja vähimmäismäärät.

  Osittaisen työttömyyden tapauksessa etuudet ovat suhteessa pienemmät.

  Työttömyyskorvaukseen oikeutetuilla henkilöillä on oikeus myös sairaanhoitoon. Muita sosiaaliturvaetuuksia määriteltäessä aikaa, jona työttömyyskorvausta maksetaan, pidetään vakuutuskautena.

  Etuuskauden kesto riippuu siitä, kuinka kauan sosiaaliturvamaksuja on maksettu kuuden edellisvuoden aikana. Jos sosiaaliturvamaksuja oli maksettu vähintään 360 päivän ajan, työttömyyskorvausta voi saada enintään neljä kuukautta. Jos sosiaaliturvamaksuja on maksettu vähintään 2 160 päivän ajan, työttömyyskorvausta voi saada enintään kaksi vuotta.

  Työttömyysavustus

  Erityistä työttömyysrahaa (subsidio por desempleo) maksetaan normaalisti kuudelta kuukaudelta; tätä aikaa on mahdollista jatkaa kuusi kuukautta kerrallaan enintään 18 kuukauteen (tätä pidemmät kaudet ovat mahdollisia tietyissä tapauksissa). Jos työntekijä on yli 52-vuotias ja täyttää laissa asetetut edellytykset, etuuskautta jatketaan eläkkeelle jäämiseen asti.

  Maksuihin perustumaton työttömyysraha on pääsääntöisesti 80 % IPREM-indikaattorista (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Yli 45-vuotiailla pitkäaikaistyöttömillä, joiden maksuihin perustuva kahden vuoden etuuskausi on kulunut loppuun, on oikeus erityiseen kuuden kuukauden mittaiseen päivärahaan, joka on 80–133 % IPREM-indikaattorista huollettavien perheenjäsenten lukumäärästä riippuen.

  Edunsaajilla on myös oikeus terveydenhuoltoon.

  Aktiiviseen työllistymiseen kannustava tuki

  Aktiiviseen työllistymiseen kannustavana tukena (Renta Activa de Inserción, RAI) maksetaan 80 % voimassa olevasta IPREM-indikaattorista. IPREM on 17,75 euroa päivässä eli 532,51 euroa kuukaudessa tai 6 390,13 euroa vuodessa.

  Aktiiviseen työllistymiseen kannustavaa tukea voi saada enintään 11 kuukauden ajan.

  Työttömyysetuuksien saaminen

  Kansallinen työllisyyslaitos (Servicio Público de Empleo Estatal, SPEE) hallinnoi, maksaa ja valvoo kaikkia työttömyysetuuksia, lukuun ottamatta merellä työskentelevien erityisjärjestelmän kuuluvien palkansaajien etuuksia, joita hoitaa merenkulkijoiden sosiaalilaitos (Instituto Social de la Marina, ISM).

   

  LINKKI
  Profiilikuva käyttäjästä 2NE1
  2NE1 Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 17.03.2015
  Kirjoituksia: 1
  Vastauksia: 1

  Kiitos vastauksesta. Ilmeisesti en ole oikeutettu mihinkään, vaikka tuosta työttömyysosiosta on vaikea ihan varmasti sanoa, sillä se on hieman vaikeaselkoinen. Työssä on kuitenkin 39 tuntia viikossa ja täyttää erittäin todennäköisesti minimipalkat.

  Espanjassa lienee melko poikkeuksellinen taloustilanne tällä hetkellä, mutta olen silti jokseenkin yllättynyt erosta matalapalkkaisten tilanteeseen Suomessa. Esimerkiksi 1300 euron kuukausittaisella bruttotulolla veroprosentti olisi Suomessa 13,85 %, mutta Espanjassa ilmeisesti noin 25 %. Lisäksi samalla ansiotulolla ja noin 500 euron vuokralla olisi Suomessa oikeutettu vielä 120 euron asumistukeen.

  Vähän nyt ehkä lannistaa intoa lähteä tämä pienempi käteenjäävä määrä.

  LINKKI
  Profiilikuva käyttäjästä santiago
  santiago Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 14.11.2007
  Kirjoituksia: 307
  Vastauksia: 4162

  Sillälailla , tällälailla. Täällä Andaluciassa  dona kolmesataa kuussa on enemmän kuin nykyinen duunarien keskipalkka. Minimipalkka  Espanjassa on jotain 670 € /kk. Ja nykyään mileurista, eli tonnin kuussa tienaava on ihan normituloinen.

  Barcelona on iso kaupunki , kallis ja poikkeaa muutenkin keskiarvoista eli ihan suoraan ei voi johtopäätöksiä vedellä.

  Mutta ei siitä 1300 veroja mene paljon mitään. Muistaakseni alle 12 000 €:n  vuosituloista ei makseta veroja ollenkaan. Täällä verotus on mitä suurimmassa määrin yksilöllinen juttu, vähennykset vaikuttavat asiaan niin paljon. Missään tapauksessa se ei ole 25 %.

  Ja tiedoksi, ei täällä ole suomalaisiin hyysäystukiin verrattavia asioita olemassakaan.

  Kun rahat loppuu , ne loppuu ja sitten haetaan ruokaa ja vaatetta lapsille seurakunnalta tai avustusjärjestöiltä. Ja jos ei  ole rahaa maksaa vuokraa tai asuntovelkaa , niin se on sitten lähtö kadulle asumaan. Poliisi , monen miehen voimin auttaa lähdössä.

  Tulee tässä mieleen että sulla on aika ohkaiset tiedot Espanjasta. Ja muuten siellä Barcelonassa on nykyään hyvä , ellei ihan puolipakollista osata katalaania , ei espanjaa. Jos meinaa siellä asua ihan oikeasti. Turisteilla on asia toisin, katalaani on tunnetusti ahne  ja saadakseen turistin rahat alentuu tekemään mitä vain  sen eteen, jopa puhumaan espanjaa.

  • Tätä vastausta muokkasi 5 vuotta, 6 kuukautta sitten Profiilikuva käyttäjästä santiago santiago.
  LINKKI
  Profiilikuva käyttäjästä arnold malaga
  arnold malaga Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 02.07.2010
  Kirjoituksia: 79
  Vastauksia: 2846

  Barcelonassa saattaa paikka paikoin pärjätä englannilla oikein mukavasti. Nimittäin, kaikki ne barcelonalaiset joita olen tavannut, tosin kylläkin työni puolesta, puhuivat parempaa englantia kuin minä.

  Mutta kallis kaupunki asua, totta vieköön, jos juurikin asumiskustannuksista on kyse. Varmasti seuraava heti Madridin jälkeen. Stadissa on stadin hinnat.

  No, toki paikallisessa ”Kontulassa” on halvempaa, mutta siellä on sitten myös kontulan meininki. Kaikin tavoin. Parhaita paloja lienee muun muassa se, kun eräs paikallinen perheenpää, väkivaltainen akkansahakkaaja juoppopaskiainen, löytyi seinän sisään muurattuna. Tyttären hermot eivät enää kestäneet, kertoi tädilleen, joka kertoi poliisille. Perheen äiti otti taposta syyt niskoilleen, vaikka todennäköiseti yksi perheen pojista oli saanut faijasta tarpeekseen.

   

  LINKKI
  Profiilikuva käyttäjästä johanmarc
  johanmarc Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 24.04.2007
  Kirjoituksia: 88
  Vastauksia: 335

  Eipä täällä todellakaan tukia ole. Barcelona on kallis kaupunki mutta kyllähän täällä paljon suomalaisia asuu. Moni ottaa huoneen kimppakämpästä ja jakaa kulut.

  Liitypä Facebookin Katalonian suomalaiset -ryhmään. Siellä on huoneita vuokrattavana useinkin niin pääset ainakin alkuun. Muitakin Barcelonaa koskevia vinkkejä voit kysellä sieltä.

  LINKKI
  Profiilikuva käyttäjästä juki
  juki Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 28.08.2014
  Kirjoituksia: 0
  Vastauksia: 68

  Nyt viimeistään repesin 😀 vai asumistukea Espanjassa..Vielä parempi, kun verrataan mitä Suomessa saisi kun täyttäisi tietyt ehdot.Hei hei niin se on Suomessa ,mutta nyt ollaan Espanjassa..Santiagolle se nykyinen mini palkka Espanjassa on 756€/kk  😉 ja Saksassa sama luku 1756€/kk-Tästä tuli juttua toissa iltan tv 6:lta. Se on tosi  jos ylittyy vuosiansiot yli 12000€ niin menee veroa(pesetan aikaan se oli 3miljoonaa pesetaa).

  LINKKI
  Profiilikuva käyttäjästä santiago
  santiago Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 14.11.2007
  Kirjoituksia: 307
  Vastauksia: 4162

  Sveitsissä minimipalkka on 3000€. Mahdollisesti jo vähän päälle, mutta voi olla vähän allekin. Mutta tota luokkaa.

  Asiasta neljänteen. Eli tukiin. Tai oikeastaan niiden puutteeseen.  Ei muuten ole tullut yhtään somalia vastaan näillä rannoilla. Mutta ei ole taikaseinääkään.

  Ja niille jotka eivät tunnista somalia muista afrikan mustista , niin täkäläiset topmantat ovat suurimmalta osaltaan Senegalista , Nigeriasta ja sieltäpäin.

  LINKKI
  Profiilikuva käyttäjästä arnold malaga
  arnold malaga Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 02.07.2010
  Kirjoituksia: 79
  Vastauksia: 2846

  Somalit, ”Afrikan mustalaiset”, eivät ole kovin suosittua porukkaa muiden afrikkalaisten keskuudessa.

  Jos kyllä Afrikka jos mikä, on kaikkein rasistisin (tässä tapauksessa siis tarkoitan etnisiin vähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa) manner, mitä tämä planeetta päällään kantaa. Somalithan ovat kuuluisia bantuvähemmistön orjuuttamisesta ja muusta kurmottamisesta, mutta Suomeen nuo ovat itse kammenneet kovastikin ”sorrettuina” ja ”väärinkohdeltuina”.

  Ettei totuus unohtuisi: Racism in Africa – Wikipedia:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Racism_in_Africa

   

  LINKKI
  Profiilikuva käyttäjästä blues
  blues Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 12.07.2006
  Kirjoituksia: 26
  Vastauksia: 1928

  Omakohtaiset kokemukset vahvistaa valitettavasti. 70-luvulla Nigeriassa mulla piti olla ”Alien Book ” ja piti ilmoittautua toimistossa viikko ennen ja 3 paivan sisalla saapumisesta. Helppo homma pilotille joka lensi paivittain ulos maasta…  Pitanyt tallessa muutaman ”rohkaisukirjeen” mita mulle tapahtuu jos viela kerrankin jatan ajoissa ilmoittamatta. Empa ollut sita ennen tiennytkaan etta olin 3-luokan siirtotyolainen ja viela valkoinen….kaikkein alinta kastia.

   

  LINKKI
  Profiilikuva käyttäjästä Ritacasanueva
  Ritacasanueva Ei kirjautuneena
  Liittynyt: 31.08.2010
  Kirjoituksia: 14
  Vastauksia: 3416

  2015

  Salario Mínimo diario: 21,62€
  Salario Mínimo mensual: 648,60€
  Salario Mínimo anual: 9080,40€ (14 pagas)

  Asumistukia loytyy kaikista Autonomioista mutta yleensa vaaditaan 5 vuoden vakituinen asuminen Espanjassa ja ne on vain vahatuloisille, suurperheille ym.

  • Tätä vastausta muokkasi 5 vuotta, 6 kuukautta sitten Profiilikuva käyttäjästä Ritacasanueva Ritacasanueva.
Esillä 12 viestiä, 1 - 12 (kaikkiaan 12)

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.