Verojuttuja lisáá

LINKKI
Profiilikuva käyttäjästä vanhatyttö
vanhatyttö Ei kirjautuneena
Liittynyt: 12.08.2009
Kirjoituksia: 49
Vastauksia: 1748

Támä löytyi Tasa(nen)peli.org-sivuilta, etkö ole itse omia sivujasi lukenut:

4. ELINKEINONHARJOITTAJA VAIHTOPIIRISSÄ

Jos elinkeinonharjoittaja toimii vaihtopiirissä omalla alallaan, esim. parturi tukanleikkauksessa tai automekaanikko auton korjauksessa, nämä tulot ovat hänen ammattituloaan, eikä niitä voida käsitellä vaihtopiirissä saatuna tulona. Sama koskee myös maatalouden harjoittajaa. Asiaan liittyy yleensä myös arvonlisäverovelvollisuus.
[muokkaa] 5. VAIHTOPIIRITOIMINNAN MUUT VAIKUTUKSET

Vaihtopiirissä saaduilla tuloilla on vaikutusta myös sosiaalietuuksiin ja tapaturmavakuutuksiin. Nämä tilanteet on syytä selvittää tarkemmin työvoimatoimiston ja vakuutuslaitosten kanssa.
[muokkaa] 6. VAIHTOPIIRITULOJEN ILMOITTAMINEN VEROTUKSEEN JA TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUS

Vuosittain vaihtopiiritoiminnasta kertynyt tulo on saajien ilmoitettava omassa veroilmoituksessaan. Käytännön kannalta olisi hyvä, jos vaihtopiiri tekisi tätä ennen yhteenvedon jäsentensä tuloista ja selvittäisi käytetyt hinnoitteluperusteet. Työnantajien on annettava vuosittain maksamistaan palkoista vuosi-ilmoitus, jossa on palkansaajakohtaisesti eritelty maksetut palkat ym. Kotitalouteen palkattujen työntekijöiden osalta tästä on poikkeus. Jos työntekijälle maksettava palkka (saatu tulo) jää alle 1 000 markan vuodessa, ei vuosi-ilmoitusta tarvitse antaa. Koska tässä on kysymys työn teettäjäkohtaisesta tarkastelusta, jää raja varmasti useimmiten ylittymättä.
[muokkaa] 7. VEROTUKSEN TOIMITTAMINEN

Verotuksessa lasketaan vuosittain yhteen verotettavat tulot ja vähennetään niistä tehtävät vähennykset. Näin esim. palkkatulot ja vaihtopiiristä saadut tulot lasketaan yhteen. Laskutoimitusten lopputuloksena saadaan verotettava tulo ja tämän pohjalta määräytyy maksettavan veron määrä. Jos ennakonpidätyksenä tai ennakonkantona peritty vero ei kata lopullisen veron määrää, peritään erotus jäännösverona.

Koska vaihtotyöstä ei toimiteta ennakonpidätystä, se aiheuttaa jälkimaksua. Tilanne voidaan ottaa huomioon korottamalla palkkatulon ennakonpidätysprosenttia tai maksamalla ennakon täydennysmaksua. Vaihtopiiritulot jäävät usein varsin vähäisiksi, minkä johdosta asialla ei ole käytännössä suurta merkitystä.

Pienistä ansiotuloista ei tarvitse maksaa veroja lainkaan. Vuonna 2000 tämä määrä on noin 9 200 mk. Opintorahaa saavalla opiskelijalla verotus on hieman erilainen, tästä enemmän verohallituksen tiedotteessa n:o 926 ”Koululaisten ja opiskelijoiden verotus vuonna 2000”. Pääomatuloista, esim. lainaustoiminnan tulosta vero on 29 %. Niille ei ole mitään verotettavaa alarajaa, joten vähäisetkin pääomatulot tulevat verotetuksi samalla prosentilla.