Vanhustenhoito / OHT

Uusimmat Keskustelu Yleistä Yleiset pulinat Vanhusten hoito Vanhustenhoito / OHT

LINKKI

Tinttura
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 16.02.2007
Kirjoituksia: 23
Vastauksia: 142

Espanjassa astui voimaan uusi laki tämän vuoden keväällä. Lain toimeenpano on porastettu siten, että eniten apua tarvisevat vanhukset ovat (muistaakseni huhtikuu 2007) heti oikeutettuja korvauksiin. Vanhuksille ja / tai vammaisille henkilöille järjestetään eromääräinen korvaus, jolla he voivat ostaa palveluita kotiin. Fuengirolan alueella toimi ainakin yksi espanjalainen kotihoitoa tuottava yritys.

Kyseinen laki koskee myös ulkomaalaisia, espanjassa asuvia henkilöitä. Heidän tulee olla viisi ( 5 ) vuotta asuneena täällä, lain voimaantulo hetkestä lähtien.

Suomessa hoitopaikka määräytyy asuinkunnan mukaan. Asuinkunta ei kuitenkaan välttämättä osoita hoitopaikkaa omasta kunnasta, vaan voi esim. ostaa palvelun toisesta kunnasta.
Omaishoidon-sopimus tehdään hoitajan kanssa, joten korvaus siitä tulee sen kunnan osalta, missä hoito suoritetaan. Omaishoidontuen, suuruus määräytyy hoitoisuuden mukaan ja kunnan varaamien määrärahojen mukaan. Korvaus on lakisääteinen, mutta kunta voi määritellä korvauksen suuruuden itse. Yksityiset ja kunnalliset hoitokodit järjestävät palveluita, joiden piiriin suomessa asuessa kuuluu.

Dementiasta ja vuorovaikutuksesta dementiaa sairastavan henkilön kanssa, on hyviä tuloksia saavutettu Validasion menetelmällä.
Dementoituneen henkilön kyky ymmärtää ympäröivää maailmaa on rajoittunutta, mutta usein kehon ja ”peilaamisen” hyödyntäminen vuorovaikutusessa auttaa dementoitunutta henkilöä kommunikoimaan ympäristönsä kanssa siten, ettei henkilö koe liiallista ahdistusta. Tietenkin dementia yleisnimen alle on useita muistiin liittyviä sairauksia. Oletan, että näissä kirjoituksissa on kyseessä lähinnä Alzheimerin tauti sairastavat henkilöt.