Tulli

LINKKI

Ritacasanueva
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 31.08.2010
Kirjoituksia: 14
Vastauksia: 3416

http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/kaytetyt_ajoneuvot/index.jsp

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon käyttö Suomessa
Sallittua tilapäisesti turistina enintään 6 kuukautta vuoden aikana seuraavin ehdoin:
Ajoneuvo on muualla kuin Suomessa rekisteröity ja rekisteröinti on voimassa.
Ajoneuvoa saa käyttää enintään kuuden kuukauden keskeytymättömänä tai keskeytyvänä määräaikana kahdentoista kuukauden ajanjaksona.
Auton käyttö ei liity ajoneuvon ostoon Suomeen.
Ajoneuvolla tulee olla Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus
Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt eivät saa käyttää ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa muutoin kuin auton ulkomailla asuvan omistajan ollessa mukana ajoneuvossa.
Muuttoauton tuomiseen liittyvistä säännöksistä antaa tietoja Suomen tulli.
Ruotsalaisella ajo-opetusluvalla ei saa ajaa Suomessa.
Lisätietoja: Tullin tietopalvelu