Tuli tassa mieleen viela

LINKKI
Profiilikuva käyttäjästä Ritacasanueva
Ritacasanueva Ei kirjautuneena
Liittynyt: 31.08.2010
Kirjoituksia: 14
Vastauksia: 3416

muutama juttu.

Entas jos ostinkin asunnon jo silloin kun en asunut Espanjassa vakituisesti enka ollut taalla verokirjoilla?

Silloin en osto vaiheessa saanut mitaan verohelpotustakaan kun kyseessa oli loma-asunto.

Sitten jain elakkeelle ja valtion tai kunnan tyontekijana maksan verot Suomeen. En siis ole residente fiscal Espanjassa niin silloin se asunto on edelleen loma-asunto statuksella ja veroasia ei ole sama.

Myytaessa tallaisessa ei residentin asunnossa ostajan tulee tehda ennakonpidatys myyntiarvosta. (3%)

Eli lahde liikkeelle siita etta selvitat tilanteen jokaista yksityiskohtaa myoten ja jos sulla ei riita kielitaito niin hanki joku hyva tulkki ja mene verotoimistoon ja pyyda sielta se consulta vinculante niin he kylla selvittavat asian sinulle perinpohjin ja kirjallisesti.

Residente fiscal joka saa tyotuloja tai muita tuloja maan sisalla tai tekee vuotuisen veroilmoituksen Espanjaan , Espanjan ulkopuolelta saaduista tuloista tekee vuosittaisen IRPF veroilmoituksen.

Ne henkilot joilla on ainut omaisuus 1 asunto ja joilla on ei-residentti status tekevat taman vuosittaisen veroilmoituksen verottajalle.Modelo 214.

Los contribuyentes no residentes, cuyo
pat r imonio somet ido a gravamen en
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l e s t é c o n s t i t u i d o
exclusivamente por una vivienda, podrán
efectuar la declaración del Impuesto sobre
e l P a t r i m o n i o c o r r e s p o n d i e n t e a l a
titularidad de la misma y la del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes por las
rentas imputadas correspondiente a dicha
vivienda en el modelo 214.
L a p r e s e n t a c i ó n e i n g r e s o d e e s t a
declaración se podrá realizar durante el
año natural inmediato siguiente al que se
refiera la declaración.