Tämä ehkä selventää hiukan?

LINKKI

pertti
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 01.12.2010
Kirjoituksia: 18
Vastauksia: 63

Tämä löytynee kaikilta eläkepäätöksestä: Eläke 0n Euroopan Unìonin (EU:n} sosiaaliturvaasetuksen (EY) N:o 88312004 artiklassa 3 tarkoitettu työkyvyttömyysetuus.

Tämä on ote EU-säädöksestä:

(13) Edellytys laillisesta asuinpaikasta jäsenvaltiossa ei saisi vaikuttaa oikeuksiin, jotka johtuvat asetuksen (EY) N:o 833/2004 soveltamisesta työkyvyttömyys-, vanhuus- tai perhe-eläkkeisiin ja jotka yksi tai useampi jäsenvaltio on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle, joka on aiemmin täyttänyt tämän asetuksen edellytykset, taikka tällaisen kolmannen maan kansalaisen jälkeen eläville heidän asuessaan kolmannessa maassa, sikäli kuin heidän oikeutensa perustuvat työntekijänä olleeseen henkilöön.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R1231:FI:HTML