Siitähän

LINKKI
Profiilikuva käyttäjästä niekkula
niekkula Ei kirjautuneena
Liittynyt: 15.01.2008
Kirjoituksia: 7
Vastauksia: 45

Siitähän täällä ollaan tapeltu ja kiivaasti keskusteltu kun on isoja eroja kuntien välillä tuon käytännön kanssa!

Osa kunnista tenttaa lapset ja sillä saavat jonkinlaisen todistuksen mutta esim. Jyväskylässä tutkiva opettaja käy vain tarkistamassa 2 kertaa vuodessa onko oppinut mitä pitää(heidän mielestään) ja se siitä.

Mutta tämän kautta se onnistuu mikäli kunta suuressa armossaan siihen rupeaa kun ei ole pakko:

Perusopetuslaki:
”38 §
Erityinen tutkinto
Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa erityisessä
tutkinnossa sen mukaan kuin asetuksella säädetään.”

Perusopetusasetus:
”23 §
Erityinen tutkinto
Perusopetuslain 38 §:ssä säädetyn erityisen tutkinnon voi järjestää se,
jolla on lupa järjestää perusopetusta.

Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja
taitonsa vastaavat eri oppiaineissa perusopetuksen oppimäärän mukaisia
tietoja ja taitoja. Perusopetuksen koko oppimäärän suorittamiseksi tulee
oppivelvollisen osallistua tutkintoon kaikissa perusopetuslain 11 §:n 1
momentissa mainituissa aineissa ja muun kuin oppivelvollisen äidinkielessä
ja kirjallisuudessa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä,
historiassa, yhteiskuntaopissa, matematiikassa, fysiikassa, kemiassa,
biologiassa ja maantiedossa.

Erityisen tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus
perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta kokonaan tai osittain.

Erityisen tutkinnon arvioinnista ja oikaisun hakemisesta arviointiin on
soveltuvin osin voimassa, mitä 10, 12 ja 19 §:ssä säädetään.”