Perintoverossa

LINKKI

Ritacasanueva
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 31.08.2010
Kirjoituksia: 14
Vastauksia: 3416

kaikista pienin tekija on tuo residenssi status.
Vero maksetaan hyvin monilla eri perusteilla ja naista perusteista ei-residentti ei saa mitaan alennusta.

Perinnon hyvaksyminen ja sen jalkeinen myynti ; siina on ero onko residentti tai ei.

Kaikissa Autonomioissa ei ole samat lakisaannokset tassakaan asiassa.

Valtion osa on aina sama mutta Autonomian ei.

Perintojarjestys on myos tarkea ja siita saatavat vahennykset.

Grupo

Parentesco con el causante

Importe (euros)

I

Descendientes (cualquiera que sea su filiación) y adoptados menores de 21 años:
– General: 15.956,87

-Por cada año menos de 21 que tenga el causahabiente, además: 3.990,72

– Límite máximo: 47.858,59

II

Descendientes (cualquiera que sea su filiación) y adoptados de 21 o más años, así como cónyuges, ascendientes o adoptantes.
15.959,87

III

Colaterales de 2º y 3º grado y ascendientes y descendientes por afinidad (se incluyen hermanos, tíos, sobrinos, suegros, yernos o nueras etc.).
7.993,46

IV

Colaterales de 4º grado y grados más distantes (primos hermanos, etc.) y extraños.
No hay reducción

Sitten viela veronmaksussa otetaan huomioon mahdollinen perijan (minusvalía)invaliiditeetti.

Elikka sellaista ”suoraa kaavaa” ei ole olemassa.

Taas jos perinnon jattaja (mortis causa) on ei-residentti ja perilliset ei-residentteja, maksut eivat muutu vaan asian kulku muuttuu.