Pelkkaa N.I.E.ta hakemus Ex-15

Uusimmat Keskustelu Yleistä Kokemuspankki NIE suomesta (+ NIE alaikäiselle) Pelkkaa N.I.E.ta hakemus Ex-15

LINKKI
Profiilikuva käyttäjästä Ritacasanueva
Ritacasanueva Ei kirjautuneena
Liittynyt: 31.08.2010
Kirjoituksia: 14
Vastauksia: 3416

hakiessa kohta 4.2. motiivit mutta ei aikaa kysyta.

Sen takia etta kuka taman hakee ei ole edes tarvetta tulla Espanjaan.

Sehan on vain virallisia asioita varten.

Taas siina EX-18 kysytaan aika niin siihen laittaa fijo tai permanente.

Residenssi hakemuksessa joka mielestani Cristiinan tulisi hakea, (EX-18)pitempaan oleskeluun,ja lapsia ei lisata mihinkaan hakemuksiin vaan heille taytetaan oma hakemus johon kylla sitten tulee vanhemman/vnhempien tiedot.

Nama kaavakkeet jotka on yllaolevassa linkissani voit tayttaa ja printata talta sivulta samantien.

Ero naissa kahdessa on selva:

Número de Identidad de Extranjero (NIE).

¿Para qué necesito el NIE?

? El NIE es imprescindible para realizar un importante número de actuaciones y trámites en España, por lo que es muy recomendable solicitarlo lo antes posible. Entre las principales utilidades que daremos al NIE, y sin el cual no podremos realizarlas, están las siguientes:

? Vivienda
o Comprar o vender un vivienda
o Firmar un Préstamo Hipotecario
o Registro de la propiedad y Notarias.

? Administración
o Local: empadronamiento; cédulas de habitabilidad de la vivienda; impuesto de bienes inmuebles; impuesto de vehículos de tracción mecánica; plusvalía; licencias de obras, aperturas…
o Justicia: Registro civil, justicia gratuita…
o Sanidad: Tarjeta de asistencia Sanitaria

? Seguridad Social
o Obtención del Número de Afiliación a la seguridad social.
o Solicitud de prestaciones ante el INEM.
o Exportación de las prestaciones percibidas por desempleo de un Estado miembro del espacio Económico Europeo

? Relaciones económicas
o Abrir una cuenta en una entidad bancaria.
o Establecer un negocio o empresa.
o Liquidación de impuestos estatales y autonómicos: Impuesto de la Renta de los no Residentes (IRNR); Impuesto de Sociedades (IS); Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)…

Residennsina tunnettu ”oleskeluoikeustodistus” tama on nimi mita virallisesti kaytetaan esim.Suomessa tasta dokumentista.

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/documentos2/102.pdf

Euroopan unionin jäsenvaltiot
Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioita Suomen lisäksi ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Vastaavia vapaan liikkumisoikeuden säännöksiä, jotka koskevat EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia, sovelletaan myös Islannin, Liechtensteinin, Norjan sekä Sveitsin kansalaisiin. Näiden maiden kansalaiset rinnastetaan siten EU-kansalaisiin.

Unionin kansalainen saa oleskella Suomessa rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan enintään kolme kuukautta jos hänellä on voimassa oleva henkilökortti tai passi, eikä hänen katsota olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Jos unionin kansalainen oleskelee Suomessa yli kolme kuukautta, hänen on rekisteröitävä oleskelunsa asuinpaikkansa poliisilaitoksessa kolmen kuukauden kuluessa maahantulopäivästä.

Suomessa yli kolme kuukautta oleskeleva unionin kansalaisen perheenjäsen, joka ei ole unionin kansalainen, voi hakea unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia. Oleskelukorttia on haettava kolmen kuukauden kuluessa maahantulosta.

Unionin kansalaisen perheenjäseniä ovat hänen aviopuolisonsa; alle 21-vuotiaat tai hänen huollettavinaan olevat jälkeläisensä suoraan alenevassa polvessa samoin kuin hänen aviopuolisonsa vastaavat jälkeläiset; huollettavinaan olevat sukulaisensa suoraan ylenevässä polvessa samoin kuin hänen aviopuolisonsa vastaavat sukulaiset. Aviopuolisoihin rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta, jos he ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä tai heillä on lapsi yhteisessä huollossa.

Unionin kansalaisen perheenjäseneen rinnastetaan muu omainen hänen kansalaisuuteensa katsomatta, jos hän on lähtömaassaan sellaisen
unionin kansalaisen huollettavana, joka on ensisijaisen oleskeluoikeuden haltija, tai hän asui samassa taloudessa tämän kanssa, taikka vakavat terveydelliset syyt ehdottomasti edellyttävät, että kyseinen unionin kansalainen hoitaa häntä henkilökohtaisesti.

Ota nyt pois sana Suomi tasta kirjoituksesta ja pista siihen Espanja niin saannot ovat selvat.