Onko Espanja hyvä maa asua

Uusimmat Keskustelu Espanja.org Espanja.ORG -tiedotteet Viikon 48 uutisia Onko Espanja hyvä maa asua

LINKKI

vanhatyttö
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 12.08.2009
Kirjoituksia: 49
Vastauksia: 1748

Ihan tuore (?) tutkimus ulkomaalaisten elámástá Espanjassa.Estudio del EAE Business School/ El Mundo 28.11.2011

La mitad de los inmigrantes que viven en España, al borde de la pobreza

Puolet eláä köyhyysrajalla.

En total, un 11% de las familias en España son de origen extranjero, un 3% más que en 2006, y 66% de ellas residen en Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Estas familias tienen de media 2,85 miembros, frente a las españolas, con unos 2,63 integrantes. En ambos casos, el tamaño medio ha descendido un 4% entre 2006 y 2010.

Kokonaista 11% Espanjassa asuvista perheistä on ulkomaalaisia, noin 3 % enemmän kuin vuonna 2006 ja 66% asuu Madridissa, Valencian alueella tai Andalusiassa. Näissä perheissä on 2,85 perheenjäsentä, espanjalaisperheissá vain 2,63. perhekoko on pienentynyt niin ulkomaalaisilla kuin espanjalaisillakin 4% válillá 2006-2010.

El estudio, que analiza la situación en que se encuentran las familias extranjeras en España, destaca por ”alarmante” que el 82% de las que proceden de fuera de la UE tienen dificultades para llegar a fin de mes, algo que afecta al 62% de las familias de nacionalidad europea.En este sentido, indica que ”sólo el 18% de las familias extranjeras no comunitarias llegan a final de mes y el 37% si se trata de familias europeas”.

Tutkimuksen mukaan on hälyttävää, että 82%:lla EU:n ulkopuolelta tulevista perheistá on vaikeuksia selvitä kuukauden loppuun. Europpalaisita perheistá vaikeaa on 62%:lla. Toisinsanoen, vain 18 % Europpan ulkopuolelta tullesita perheistá selviáá kuukauden loppuun ja 37% Euroopan alueilta tulleista. (ja támá muuten koskee myös suomalaisia, jotka ovat myös mukana tutkimuksessa)

En términos absolutos, la renta media de las familias españolas es 1,27 veces más alta que la de los inmigrantes procedentes de la Unión Europea y está 1,54 veces por encima de quienes han nacido en países fuera del espacio Schengen.

Espanjalaisen perheen tulo on 1,27 kertaa korkeampi kuin EU-taustaisen maahanmuuttajaperheen ja 1,54 kuin Schengen alueen ulkopuolelta tulleiden.

Así, la renta media por persona española es de 10.297 euros anuales, mientras que se queda en 8.099 euros al año cuando se trata de extranjeros nacidos en la Unión Europea y cae a 6.647 euros entre los foráneos que tienen nacionalidades de países no europeos.

Espanjalaisen keskitulo vuodessa on 10.297 euroa, EU-taustaisen siirtolaisen 6.647 euroa ja ”ulkopuolisen” 6.647 euroa.

Espanjalaiset perheet kuluttavat 1,4 kertaa enemmán kuin mamuperheet, joiden kulutuksesta 30,56% ohjautuu asumiseen, 14,64% ruokaan ja 13% liikkumiseen. 5,67 % kuluu huvituksiin, 4,08 puhelimeen ym. 2,81% alkoholijuomiin ja tupakkaan ja 2,36% terveydenhoitoon. Espanjalaisperheistá 84,8% asuu omistusasunnossa, ulkomaalaisista 49,7 (EU) ja 28,6% muista.

Kohtuullisen turha tutkimus, tuloskin on váhintáán arveluttava. Mutta tuosta voi katsoa hieman suuntaviivoja kun suunnittelee muuttoa Espanjan ikuisen auringon alle. Ja pitáá huolta, ettá itse kuuluu oikeiden prosenttien puolelle.

Avustusjärjestö Caritas arvioi marraskuussa 2011, että Espanjassa on 30.000 ihmistä, jotka asuvat kadulla. Järjestön mukaan joka páivá asunnostaan háádetáän 173 perhettä, jotka majoittuvat minne kykenevát. Ja tässä kohden on myös hyvá muistaa, ettá tyóttómiá on virallisten lukujen mukaan melkein 5 miljoonaa, 21,5%. Vuodelle 2012 työttömyyden ennustetaan kasvavan 23 %:iin ja pysyteleván tuossa lukemassa myös vuonna 2013.