Ohjetta Rozalindalle…

LINKKI

pentti52
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 16.06.2010
Kirjoituksia: 16
Vastauksia: 397

Luehan tämä lakiteksti tarkoin:

”6 LUKU (16.4.1987/411)
Yhteiselämän lopettaminen ja avioero
Yhteiselämän lopettaminen
24 § (16.4.1987/411)
Tuomioistuin voi puolisoiden yhteisestä tai toisen puolison hakemuksesta:

1) päättää, että se puolisoista, joka on enemmän asunnon tarpeessa, saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin;

2) velvoittaa toisen puolison muuttamaan yhteisestä kodista; ja

3) oikeuttaa puolison käyttämään sellaista toiselle puolisolle kuuluvaa irtainta omaisuutta, joka kuuluu puolisoiden yhteisesti käytettäväksi tarkoitettuun asuntoirtaimistoon taikka on puolison työväline tai tarkoitettu puolison tai lasten henkilökohtaista käyttöä varten; sopimus, jonka omistaja tekee toisen puolison käytettäväksi näin annetusta omaisuudesta kolmannen henkilön kanssa, ei rajoita sanottua käyttöoikeutta.

2 momentti on kumottu L:lla 31.3.1995/484.

Tuomioistuimen antama päätös voidaan panna heti täytäntöön, vaikka se ei ole saanut lainvoimaa, jollei päätöksessä ole toisin määrätty.

Päätös on voimassa toistaiseksi. Puolison vaatimuksesta sitä voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa tuomioistuimen uudella päätöksellä, jos olosuhteet ovat päätöksen antamisen jälkeen muuttuneet. Päätös ja velvoitus, jota 1 momentissa tarkoitetaan, raukeavat, kun puolisoiden välillä on toimitettu omaisuuden ositus tai erottelu ja se on saanut lainvoiman. Päätös ja velvoitus raukeavat kuitenkin kahden vuoden kuluttua siitä, kun päätös on annettu, vaikka omaisuuden ositusta tai erottelua ei olisikaan toimitettu.”

Tämän mukaan voit panna asumuseron vireille ja vaatia että voit jäädä asumaan yhteiseen asuntoon sekä saat pitää irtaimen omaisuuden toistaiseksi.

Suosittelen lämpimästi, että otat yhteyttä asiassa esim. julkiseen oikeusavustajaan. Hänet löydät kaupungin tai kylän virastosta ja hänellä on myös puhelinnumero. Ellet yleistä oikeusavustajaa löydä (he ovat aika varattuja) voit hyvin viedä asiasi hoidettavaksi asianajotoimistoon. Silloin asia tulee varmasti kunnolla hoidetuksi. Asianajajista löytyy lista puhelinluettelosta tai netistä esim. haulla: asianajajia.

Asianajajan käytöstä syntyy kustannuksia. Olet kuitenkin päivätyössä ja sinulle tulee vakituinen palkka, joten kulut kykenet hoitamaan itse, ellei asianajaja onnistu vyöryttämään kustannuksia aviomiehesi kontolle. Sekin on hyvin mahdollista kun hän on asiassa ”syyllisempi” osapuoli, ainakin kirjoituksesi perusteella.

Rauhallisin mielin asiaa hoitamaan. Näin ainakin talousasiat saadaan hoidettua kuntoon ja välitön asumisoikeus turvattua, ja se luo pohjaa osuuden turvaamiseen aviopuolison omaisuudesta tulevassa osituksessa elikkä omaisuuden jaossa.

Henkisiä vammoja avioeroprosessissa ei voida välttää. Niitä syntyy aina kun yhteiselo päättyy. Tärkeintä on kuitenkin koota itsensä jotta jaksaa jatkaa omaa elämäänsä.