Näin mulle vastattiin viime vuonna

LINKKI
Profiilikuva käyttäjästä johanmarc
johanmarc Ei kirjautuneena
Liittynyt: 24.04.2007
Kirjoituksia: 88
Vastauksia: 335

Lähtökohtaisesti Suomen kansalaista pidetään Suomessa asuvana eli täällä yleisesti verovelvollisena vielä ulkomaille muuttovuoden ja kolme seuraavaa vuotta ja vasta sen jälkeen hänet katsotaan rajoitetusti verovelvolliseksi, ellei verovelvollinen sitä ennen osoita, ettei hänellä enää ole ulkomaille muuttonsa jälkeen olennaisia siteitä Suomeen. Olennaisia siteitä ei ole määritelty laissa ja sen arvioiminen, ovatko olennaiset siteet olemassa, on aina kokonaisharkintaa. Olennaisten siteiden on verotuskäytännössä katsottu olevan olemassa, jos yksikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: Suomeen jää puoliso tai asunto, muu kiinteistö kuin kesähuvila, verovelvollinen kuuluu Suomen sosiaaliturvaan edelleen, verovelvollinen harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa tai työskentelee Suomessa.

Siltä ajalta, kun sinut katsotaan vielä yleisesti verovelvolliseksi Suomessa, sinun tulee antaa veroilmoitus Suomeen, jossa ilmoitat tulosi Suomesta ja ulkomailta. Ulkomaantyöskentelyä varten on olemassa oma veroilmoituksen liitelomake nro 16, joka tulee täyttää.

Jos haluat hakea rajoitettua verovelvollisuutta ennen, kuin muuttovuosi ja 3 vuotta on kulunut, voit esittää vaatimuksesi seuraavasti: a) jos sinulla on tuloja Suomesta, voit hakea niitä varten lähdeverokorttia, b) voit vaatia rajoitettua verovelvollisuutta veroilmoituksella (vuodelta 2007 tulet saaman esitäytetyn veroilmoituksen keväällä 2008) tai c) voit pyytää kirjallista ennakkotietoa asiasta verotoimistoltasi. Ennakkotieto on maksullinen (245 euroa vuonna 2007) ja se on sitova verotuksen toimittamisessa.

Vaikka sinut katsottaisiin edelleen Suomessa yleisesti verovelvolliseksi, varsinainen verosopimuksen mukainen asuinvaltiosi voi kuitenkin siirtyä Espanjaan, jolloin tilanteesi verotuksellisesti on periaatteessa sama kuin silloin, jos olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Toisin sanoen, verosopimusta sovellettaessa Suomi voi verottaa ainoastaan Suomesta saatuja tuloja, ei enää kaikkia maailmanlaajuisia tulojasi.