Lain mukaan positiivinen syrjintä on sallittua…

Uusimmat Keskustelu Espanja.org Espanja.ORG -tiedotteet Viikon 2 uutisia Lain mukaan positiivinen syrjintä on sallittua…

LINKKI

pentti52
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 16.06.2010
Kirjoituksia: 16
Vastauksia: 397

Niin omituiselta kuin se kuulostaakin, positiivisen syrjinnän salliminen on määritelty vuodelta 2004 peräisin olevassa yhdenvertaisuuslaissa, sen 7 §:ssä:

”7 §
Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet (14.11.2008/690)
Tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä ei pidetä:

1) yhdenvertaisuussuunnitelman mukaista menettelyä, jolla pyritään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseen käytännössä;

2) tavoitteeltaan oikeutettua ja oikeasuhtaista erilaista kohtelua, joka perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin;

3) ikään perustuvaa erilaista kohtelua silloin kun sillä on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen taikka työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta koskeva tai muu näihin rinnastettava oikeutettu tavoite tai kun erilainen kohtelu johtuu sosiaaliturvajärjestelmien eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi vahvistetuista ikärajoista.”

Tosin tämä pykälä tässä muodossa on liitetty lakiin vasta 2008…

Ehkäpä positiivinen syrjintä on tarpeellista ja hyödyllistäkin esim. maahanmuuttajien kotiuttamisessa. Voisi hyvin kuvitella, että kun oman kansanryhmän edustaja selvittää uusille tulijoille kohdemaan lakeja, tapoja ja käytäntöjä, tieto menee perille helpommin.

Mitenkähän tämmöinen ilmiö toimii Espanjassa ? Onko viranhaltijoina ulkomaista syntyperää olevia henkilöitä ? Aurinkorannikolla on runsaasti ulkomaalaispohjaista väestöä. Eikö myös viranhaltijoita pitäisi olla ulkomaalaisia ?