Kelan tuista edelleen

LINKKI

Minna
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 01.12.2006
Kirjoituksia: 8
Vastauksia: 16

Kela voi tosiaankin maksaa esim. lapsilisää ulkomaille, mutta vain tarkoin määritellyissä, lähetettyjä työntekijöitä koskevissa tapauksissa. Kela ja ETK ovat julkaisseet asiasta oppaan, joka löytyy mm. ETK:n nettisivuilta. Myös seuraava on peräisin samalta sivustolta: ”Sosiaaliturvasopimusten (EU/ETA-maat ja kahdenväliset sopimukset ) pääperiaate on, että työntekijä vakuutetaan työskentelymaassa. Työntekijä saa siis sosiaaliturvansa siitä maasta, missä työtä tehdään.

Lyhyellä ulkomaisella komennuksella olevat työntekijät halutaan usein vakuuttaa edelleen kotimaassaan. Sen tähden näiden niin sanottujen lähetettyjen työntekijöiden vakuuttamisesta on sovittu pääsäännöstä poiketen. Työntekijää ja hänen mukanaan seuraavia perheenjäseniä voidaan sopimusmaasta riippuen pitää Suomen sosiaaliturvan piirissä yhdestä viiteen vuoteen.

Lähetetty työntekijä on henkilö, joka

* on suomalaisen työnantajan lähettämä
* kuuluu ulkomaille lähtiessään Suomen sosiaaliturvaan
* tekee ulkomailla työtä tilapäisesti.

Tarkempia tietoja siitä, ketä pidetään lähetettynä työntekijänä, löytyy Työkomennus ulkomaille esitteestä.”

Kelan maksamaa asumistukea ei koskaan makseta ulkomaille.

Ennen päiväkodin perustamisesta haaveilua kannattaa ottaa asioista selvää, kuulot ja luulot eivät koskaan riitä. Ideahan on kyllä hyvä 🙂