Keksinyt päästä…..????

LINKKI

PekkaNiska
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 26.07.2012
Kirjoituksia: 5
Vastauksia: 53

Asuntotulovero
Ainoastaan ei-residenttien pitää maksaa vakituisesta asunnostaan asuntotuloveroa. Kiinteä veroprosentti on 25. Se lasketaan viranomaisten määrittelemästä laskennallisesta asuntotulosta, joka on alueen mukaan 1,12% kiinteistön verotusarvosta. Esimerkiksi verotusarvoltaan 90.000 euron kiinteistöstä ei-residentti maksaa omaisuusveroa 180 euroa vuodessa.

Espanjan verohallinnon pyrkimyksenä on saattaa kiinteistöjen verotusarvot lähemmäksi todellisia markkina-arvoja, jolloin asuntotulo on 1,1% kiinteistön verotusarvosta. Alueilla, joilla verotusarvoja ei ole vielä tarkistettu, asuntotuloksi lasketaan 2%. Verotusarvojen tarkistus ei välttämättä nosta asuntotuloveroa, koska veroprosentti laskee kahdesta 1.1:en.

Mikäli ei-residentillä ei ole Espanjasta muita tuloja, asuntotulovero maksetaan verovuoden jälkeisen vuoden loppuun mennessä samalla verohallinnon 214-lomakkeella kuin omaisuusvero. Vakituisesti Espanjassa asuvan residentin ei tarvitse maksaa vakituisesta asunnostaan asuntotuloveroa. Kakkosasunnostaan myös residentti joutuu maksamaan asuntotuloveroa. Laskutapa on sama kuin ei residentillä.

http://espanja.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22:asunnon-osto-espanjasta&catid=8:ostajantietopankki&Itemid=17