Hyvat sanat eivat aina riita..

Uusimmat Keskustelu Espanja.org Espanja.ORG -tiedotteet Viikon 45 uutisia Hyvat sanat eivat aina riita..

LINKKI

Ritacasanueva
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 31.08.2010
Kirjoituksia: 14
Vastauksia: 3416

ote tutkimuksesta:

Taloudellinen kasvu ja voiton tavoittelu ei voi missään olosuhteissa ylittää
tavoitetta oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta. Sosiaali- ja terveysministeriön viime vuonna julkaiseman Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010
-julkaisun alaotsikkona on ”kohti sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti elinvoimaista yhteiskuntaa”. Tämä alaotsikko ja strategian alussa todettu lähtökohta siitä,
että ”julkinen valta luo sääntelyn ja voimavarojen uudelleenjaon kautta edellytykset sille, että perhe, työ- sekä lähi- ja perheyhteisöt ja kolmas sektori voivat kantaa
osuutensa ihmisten hyvinvointia koskevasta yhteisvastuusta”, kuvaa paitsi oikealla
tavalla taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen yhteyttä myös määrittelee selkeästi
julkisen sektorin vastuun. Yksityiseen voitontavoitteluun perustuva järjestämismalli ei toimi tilanteessa, jossa yhteisesti huolehditaan myös ihmisistä, jotka eivät
itse pysty pärjäämään kilpailussa.
Hyvinvointipalvelujärjestelmämme on viime vuosina saanut osakseen enemmän tai vähemmän perusteltua kritiikkiä. Peruspalvelujen rahoituksesta lopulta
vastaavat kansalaiset ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä, kun he entistä useam-
min ovat hoidon ja hoivan saamisen sijasta joutuneet jonoihin. On myös väitetty
palveluja tuottavan julkisen sektorin henkilöstön olevan tyytymättöminä työolosuhteisiinsa siirtymässä yksityisen sektorin palvelukseen tai ulkomaille.

Koko raportti:

http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/muut/Raportteja276.pdf

Kun ihmisista tulee ”sailytettavia” ja liiketalouden tuotteita kunnes kuoleevat.

Paattavat ihmiset eivat varmaan ymmarra etta ”huominen” on heillakin edessa.