Heipsan, blues Ja kiitos

LINKKI

diablita
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 10.04.2008
Kirjoituksia: 15
Vastauksia: 380

Heipsan, blues

Ja kiitos asiallisesta ja ystávállismielisestá kommentistasi.

En miná oikeastaan kummastele niitá ”lentokummeja”, niitáhán voidaan tarvita monessakin tapauksessa kun koira on saatava lennátettyá Suomeen; aina isánnán lennolle ei vaikkapa ole koirapaikkaa tms.

En ihmettele sitákáán, ettá joku haluaa pelastaa lóytókoiran tai muun onnettomissa olosuhteissa kituuttavan eláimen. Itsellánikin on sellainen haukkku seuralaisena.

Kummastelen oikeastaan vain sitá járjestelmállistá lóytókoirien varastoimista ahtaisiin olosuhteisiin, joista ne sitten aikamoisella vaivalla ja ilmeisesti suhteellisen suurella rahalla lennátetáán TOISEEN MAAHAN. Ja kummastelen sitá siksi, ettá se energia, eláinrakkaus, tieto ja raha, joka siihen, minusta járjettómáltá vaikuttavaan toimintaa káytetáán, voitaisiin ehká káyttáá niiden syiden etsimiseen ja poistamiseen, jotka johtavat táhán tavattoman suureen hyláttyjen koirien mááráán.

Esimerkiksi pari páiváá sitten kávin eláintarvikeliikeessá, jossa toimii myós eláinláákári. Puodin peráltá kuului vienoa haukuntaa ja minulle esiteltiin noin 4 kk:n ikáinen rotukoiran pentu. Ja yritettiin vielá puolivákisin myydákin se. Oli erikoistarjouksessa! Minua koko episodi járkytti.

Eikó tuollainen ole omiaan lisáámáán eláimen ”heráteostosta”? Oliko pentuparka lasikopissaan oikeasti onnellinen? Eikó pennun kuuluisi olla emonsa ja sisarustensa luona siihen asti, ettá se on luovutusikáinen ja sitten láhteá uuteen kotiin joko rahanvaihdon jálkeen tai ilman. Ja eikó kasvattajan kuuluisi ainakin jonkin verran miettiá minkálaiseen kotiin pennun antaa?

Tuo siis esimerkki ”laillisesta” eláimen kaltoinkohtelusta paikassa, jossa toimii myós eláinláákári – eláinten hyvinvoinnista ja oikeasta kohtelustsa (kásittáákseni) vastuullinen henkiló!!?¿?!!

Minun kokemukseni mukaan táállápáin maailmaa ollaan hurjasti jáljessá asenteissa vakkapa Suomeen verrattuna, mitá eláinten kohteluun tulee. Mikseivát aktiiviset ja asiansa osaavat ihmiset miettisi keinoja vaikuttaa náihin asenteisiin – mieluiten jo varhaisesta lapsuudesta láhtien – ja mahdollisuuksia kieltáá eláinten kaupustelu lasikopeista kaupoissa yms. yms (outoja ilmióitá on táállá vaikka miten paljon)? Se saattaisi pitemmán páálle ihan oikeasti váhentáá náiden onneettomien koirien mááráá ja parantaa vielá syntymáttómien koirien elámánlaatua enemmán kuin támá lennáttely ympári maailmaa. Ja saahan niitá lennátellá, ei siiná mitáán, mutta kun resurssit taitavat olla rajallisia sillákin saralla, niin jáá miettimáán mihin niitá kannattaa káyttáá.

Ja sillá asennemuutoksella pelastuisi koirien lisáksi ehká pari kavio- ja sorkkaeláintákin.

Asioista pitáisi voida esittáá erilaisia mielipiteitá, keskustella ja kenties vielá ihan oikeasti tállá eláinsuojelun(kin) saralla joskus onnistua jopa hiukan parantamaan maailmaa. Ei varmaan ole olemassa yhtá oikeaa tapaa tai ratkaisua – támá on minun mielipiteeni.