Espanjan koululaitos

LINKKI

Viletsu
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 06.10.2008
Kirjoituksia: 10
Vastauksia: 25

http://ohjelmat.yle.fi/talo_espanjassa/espanja_kolumni/koululaitos
http://home.cimo.fi/oppaat/perustieto/espanja.pdf

Tiivistettynä:

educación preescolar / tarha: 0-2-vuotiaat – vapaaehtoinen
educación infantíl / esiopetus: 3-5-vuotiaat (kolme vuotta) – vapaaehtoinen
educación primaria / ala-aste: 6-11-vuotiaat (kuusi vuotta) – pakollinen
educación secundaria / yläaste: 12-16-vuotiaat (viisi vuotta) – pakollinen

Koululaiset ovat 16-vuotiaita pakollisesta perusopetuksesta päästyään. Tämän jälkeen voi valita 2-vuotisen lukion (bachillerato) tai ammattikoulutuksen (ciclos formativos).
Espanjan koulujärjestelmää muutettiin 90-luvulla, jolloin pakollisia kouluvuosia tuli kaksi lisää.

Kaksivuotinen lukio (ikävuodet 16–18) tarjoaa erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja.
Valittavissa ovat (a) taideopinnot, (b) humanistiset- ja yhteiskuntatieteelliset, (c) tai tieteen ja
teknologian opinnot. Opiskelijan on suoritettava yhteiset oppiaineet (kuten esimerkiksi espanjan
kieli, vieras kieli, historia, filosofia) ja tietty määrä suuntautumisopintoja mainituista vaihtoehdoista
saadakseen päättötodistuksen (bachiller).

Lukion päättötodistus oikeuttaa osallistumaan yliopiston pääsykokeisiin tai jatkamaan opintoja ylemmän tason ammatillisessa koulutuksessa (Ciclos Formativos
Grado Superior).

Varsinainen ammatillinen koulutus (Formación Profesional Especial, FPE) antaa opiskelijalle tietyn
ammatin vaatiman teoreettisen tietopohjan ja käytännön taidot. Koulutus on organisoitu opintojaksoihin ja -moduuleihin, ja siihen liittyy myös käytännön työharjoittelua. Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan yleensä oppivelvollisuuskoulun yläasteen tai lukion jälkeen.