El último año deja veinte mil parados más sin cobertura

Uusimmat Keskustelu Espanja.org Espanja.ORG -tiedotteet Viikon 38 uutisia El último año deja veinte mil parados más sin cobertura

LINKKI

vanhatyttö
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 12.08.2009
Kirjoituksia: 49
Vastauksia: 1748

Uutinen Surissa 19.9.2011

Ja ihan harjoituksen vuoksi myös espanjaksi:

Sin trabajo, sin ingresos, sin esperanza. La crisis económica más prolongada que se recuerda les ha dejado en la cuneta del mercado laboral y no encuentran el camino de vuelta. Son los casi 60.000 desempleados (58.378, según la estadística más reciente) que carecen de prestación o subsidio en la provincia. Un colectivo en riesgo de exclusión social que ha aumentado peligrosamente durante el último año hasta representar un tercio del total de parados por la conjunción de dos factores: el fin del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi, más conocido como la ayuda de los 426 euros) y la persistente escalada del paro. En julio de 2011 (último mes con estadística disponible) se contabilizaban en Málaga 18.898 parados más sin cobertura que en el mismo mes de 2010.

Ilman työtä, ilman tuloja, ilman toivoa. Talousahdinko pituudessaan vailla vertaa on suistanut heidát työmarkkinoilta eivátká he pysty löytämään sinne paluutietä. He ovat nuo lähes 60.000 työtöntá (tilastokeskuksen tuoreimman tilaston mukaan 58.378), jotka ovat ilman työttömyyskorvausta Málagan provinssissa. Tämä ryhmä, joka on vaarassa syrjáytyä yhteiskunnasta, on kasvanut pelottavasti viimeisen vuoden aikana – nyt heitä on jo kolmasosa (1/3) kaikista työttömistá Malagan provinssissa. Syitá on kaksi: Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción -ohjelman loppuminen (tämá tunnetaan paremmin 426 euron apu-nimellá, tarkoittaa avustusta, jota maksettiin niille, jotka menettivát normaalin korvauksen kun sen maksuaika meni umpeen. Támä avustus pááttyi vuoden 2011 alussa) ja toinen syy on työttömyyden sisukas jatkuminen. Heinäkuussa 2011,(viimeisin tilastoitu kuukausi) Malagassa oli 18.898 työtöntä enenmmän kuin vuonna 2010 samaan aikaan ilman mitään avustusta.

Y es que pese a que el desempleo continúa ganando terreno, el número de beneficiarios de prestaciones contributivas y subsidios ha comenzado a bajar por primera vez desde que comenzó la crisis. El pasado julio había 115.603 perceptores en la provincia, 11.680 menos que un año antes, según la estadística del SEPE. Y ello no se debe a que haya menos parados; de hecho, en ese mismo periodo, 7.000 personas en la provincia se han inscrito en las oficinas del antiguo Inem. En consecuencia, la tasa de cobertura del desempleo ha quedado situada en el 66,4% (78% si se exceptúan los parados sin empleo anterior), diez puntos por debajo que hace un año.

Ja vaikka työttömyys jatkaa kasvamista on työttömyysavustuksia saavien máárá káántynyt laskuun ensimmäisen kerran sen jälkeen kun támä kriisi alkoi. Heinákuussa 2011 provinssissa nosti työttömyys- korvausta 115.603 henkilöä, mikä on 11.680 vähemmän kuin vuosi sitten SEPE:n tilaston mukaan. Ja tämä ei suinkaan johdu siitä, että olisi vähemmän työttömiä päinvastoin uusia työttömiá kirjautui entisen Inemin toimistossa 7.000. Niinpá työttömyyskorvauksen peitto on pudonnut vuodessa 10%, ollen nyt 66,4.

Ja kun työttömyys näyttää jatkuvan, tipahtaa tietenkin aina lisäá työttömiä korvauksilta ja támä mistáán-mitään-saamattomien joukko kasvaa ja kasvaa. Ja jollakin heidánkin pitáisi eláá, maksaa vuokransa, vesilaskunsa, ruokansa. Miká neuvoksi??? 😕 😕

Koko jutun voi lukea tástä, siinä on myös tietoa Espanjan työttömyyskorvauksen mááráytymisperusteista.

http://www.diariosur.es/v/20110919/malaga/ultimo-deja-veinte-parados-20110919.html