Eiko tama pykala

LINKKI

Ritacasanueva
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 31.08.2010
Kirjoituksia: 14
Vastauksia: 3416

tee asian ihan paivan selvaksi?

2. Tapauksissa, joissa perusasetuksen 46 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta, kullakin laitoksella on soveltamansa lainsäädännön mukaisesti työkyvyttömyyden asteen määrittämiseksi mahdollisuus teettää hakijan lääkärintarkastus valitsemallaan lääkärillä tai tutkituttaa hänet muulla valitsemallaan asiantuntijalla. Jäsenvaltion laitoksen on kuitenkin otettava huomioon asiakirjat, lääkärinlausunnot ja hallinnolliset tiedot, jotka se on saanut muilta jäsenvaltioilta, ikään kuin ne olisi laadittu sen omassa jäsenvaltiossa.

Kun Suomella ja Espanjalla ei ole yhdenmukaista tyokyvyttomyys;invalidi arviota pitaa se esittaa takalaisessa vastaavassa systeemissa etta saadaan siita Espanjan hyvaksyma %.

Suomi arvioi taman nain;

Työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää työntekijälle, jonka työkyky on yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden ajan sairauden, vian tai vamman takia heikentynyt vähintään 2/5. Tällöin voidaan myöntää osaeläke. Jos työkyky on heikentynyt vähintään 3/5, voidaan myöntää täysi työkyvyttömyyseläke. Nämä murtoluvut eivät tarkoita lääketieteellistä invaliditeettiprosenttia, vaan arviota henkilön jäljellä olevasta kyvystä ansaita toimeentulonsa työllä. Vaikka lääketieteellisillä löydöksillä on keskeinen merkitys tässä arviossa, otetaan huomioon myös sosioekonomisia seikkoja. Useimmissa tapauksissa tarvitaan monipuolista kokonaisharkintaa, jossa lääketieteellisillä löydöksillä on oma tärkeä osuutensa. Julkisen sektorin työeläkeratkaisuissa työkyvyttömyyden määrittely on tiukemmin omaan työhön sidottu kuin muiden työeläkelakien mukaan.

Suomessa arvio tehdaan toisella tapaa jota on vaikea suoraan kaantaa tahan systeemiin. Espanjassa talla todistuksella on suoranaista vaikutusta myos muuhun kuin veronmaksuun.

2/5 on 40% ja 3/5 on 60% jos lasketaan 100% pohjana kayttaen.

Myos suomalaiset elakkeenmaksajat antaessaan todistuksen suomeksi ja espanjaksi tekevat suoria ”kaannosvirheita” sotkien sanat incapacidad permanente, completa, indefinida, No se define la incapacidad ym.
———————————————————————————————————–
Ota myos huomioon etta Suomessa naita elakkeenmaksajia on monia;
Ilmarinen, Pohjola ym. jotka lakia noudattaen tietysti, mutta toimien yksityisina elakkeenmaksajina toimivat toisella tavalla kuin espanjalainen sairasvakuutussysteemi joka taas on ainut
( poikkeuksia eri ryhmiin kuuluvat valtiontyontekijat esim. )
elakkeenmaksaja espanjassa josta johtuen elakkeet mitka tahansa, lapsilisat, leskenelake ym. tulevat samasta sairasvakuutuskassasta Seguridad Social joka toimien ainoana maksaja hoitaa ainutta laillista systeemia johon kuuluu myos se elin joka myontaa tyokyvyttomyys , invaliiditeetin ym. Eli Espanjassa kaikki asiaan liittyvat tapahtuu samassa ”talossa” jos ymmarrat mita tarkoitan.

Takalainen terveyden ja sairaanhoito systeemi kuuluu kaikki samaan taloon josta johtuen yksityinen ja julkinen sairaanhoito eivat kulje kasi kadessa.

Tasta esimerkkina esim. terveyskeskuslaakari joka on ainut laakari joka voi antaa tiettyja todistuksia; viralliselle taholle, sairasloma ym.

Suomalainen elakelainen muuttaessaan espanjaan voi kuulua ainoastaan Seguridad Sociaaliin eli julkiseen systeemiin.

Suomessa taas maksajia on monia ja myos laakarisysteemi toimii toisella tavalla.

Siita syysta ja myos verottajan vaatimuksesta paras on pyytaa todistus taalta.
Homologoi oma tyokyvyttomyys todistuksesi taalla Espanjassa.piste.

Asian toteen nayttaminen on niin yksinkertaista kuin etta ; ne jotka eivat asian laita usko millaan todisteella niin tehkaa seuraavanlainen harjoitus;

Kun veroilmoitusten jatto aika on nyt kevaalla niin pyytakaa verotoimistoon aika sita varten;
viekaa mukana kaikki tositteet; elaketulot, ja kaikista vahennyksista todistus.

Siina virkailija arvioi sitten hyvaksyyko vai ei Suomesta tuodun tyokyvyttomyys todistuksen, taas jos teet veroilmoituksen gestoriassa niin minka % siihen laitat on vastaisuudessa sitten omalla vastuulla ja tarvittaessa naytettava toteen.

Jos verottaja sitten pyytaa vahennyksesta lisaselvitysta ja hylkaa sen Suomen todistuksen niin takasinmaksu tulee korkoineen.