EI SAA MENNÄ SISÄLLE !!!

LINKKI

vanhatyttö
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 12.08.2009
Kirjoituksia: 49
Vastauksia: 1748
Talonvuokraaja kirjoitti:

Sehän on selvää, että jos ei muuta ole sovittu ”oikeuspaikasta” ja noudatettavasta laista, niin sopimuksen tekopaikan, eli Espanjan lakia noudatetaan, sopimus voi olla vaikka suullinen (jos oikeuteen joutuisi menemään, varmaan sopimukset pitäisi käännättää virallisella kielenkääntäjällä)

Nyt kiinnostaisi tietää onko kenelläkään käytännön kokemusta tällaisista tapauksista, eli voiko vuokraisäntä tai -emäntä tulla taloon vastoin vuokralaisen tahtoa? (oli sopimus millä kielellä tahansa tai vaikka suullinen. Kai tässä asiassa edes joitain reunaehtoja on?

Jostain kuulin, että vuokralaisen on jossain määräajassa järjestettävä omistajalle mahdollisuus tulla tarkistamaan talonsa kunto tai näyttää sitä mahdollisille ostajille? Kuulostaisi aivan loogiselta, mutta mikähän tuollainen järjestelyaika voisi olla jos sellaista on olemassa?

Kiitos kaikille mielipiteistä!

Tarkoitin kirjallisella sopimuksella sitá, että kun ja jos tulee riita ja asia menee oikeuteen niin on kaikien osapuolten kannalta parasta ettá sopimus on lain mukaan ja espanjaksi kirjallisesti tehty. Suullisen sopimuksen toteennáyttáminen on aika vaikeaa, kummallekin osapuolelle. Ja etenkin ulkomaalaisten kannattaisi teettáä sopimus lakimiehellá kun eivát yleensá tunne huoneenvuokralain koukeroita. Kuten et esimerkiksi sinäkáän näytá tuntevan.

Ja vuokranantajalla EI OLE OIKEUTTA TULLA KUTSUMATTA VUOKRALAISEN ASUNTOON. ei edes tarkistuksia tekemään. Eiká edes silloin kun vuokralainen on játtányt vuokrat maksamatta. Jos vuokranantaja epáilee jotain rikosta esimerkiksi on hänen kutsuttava poliisi paikalle. OMILLA AVAIMILLA EI SAA MENNÁ SISÁLLE, se on RIKOS ja siitá voi vuokralainen tehdá RIKOSILMOITUKSEN. Tämá poikkeaa suomen laista.

Ja vaikka joku olisi vallannut asunnon, ei siinäkáán tapauksessa saa asunnon omistaja menná sisálle. Silloin on haettava oikeudelta lupaa porukan pois ajamiseen. Oman käden oikeutta ei saa káyttää.

Ja kun sinulla on tuollainen ikává vuokranantaja niin VAIHDA LUKKO JA MIELUUMMIN TURVALUKKO! kaikkiin oviin.

Ja lisáänpá tähän vielä lakipykälänkin, johon tuo perustuu:

el artículo 18 de la Constitución Española, que en el apartado primero garantiza el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, mientras que en el apartado segundo establece la inviolabilidad del domicilio y añade que “ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

Myöskin asunnon tarvitsemista pikaisista korjauksista ja siihen liittyvástá sisáäntulosta on lakipykälä:

la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 ya lo deja claro en su artículo 21.3: “El arrendatario deberá poner en conocimiento del arrendador, en el plazo más breve posible, la necesidad de las reparaciones que contempla el apartado 1 de este artículo, a cuyos solos efectos deberá facilitar al arrendador la verificación directa, por si mismo o por los técnicos que designe, del estado de la vivienda. En todo momento, y previa comunicación al arrendador, podrá realizar las que sean urgentes para evitar un daño inminente o una incomodidad grave, y exigir de inmediato su importe al arrendador.”