Vastaa aiheeseen: iiiiii VAALIEN jälkitunnelmissa.

Uusimmat Keskustelu Yleistä Yleiset pulinat iiiiii VAALIEN jälkitunnelmissa. Vastaa aiheeseen: iiiiii VAALIEN jälkitunnelmissa.

LINKKI
Profiilikuva käyttäjästä
Nimetön Ei kirjautuneena
Liittynyt: 01.01.1970
Kirjoituksia: 1
Vastauksia: 42

_________________________________

Arto Lauri 110. The Photon

https://www.youtube.com/watch?v=Nwj4dni_hic ————–

Henri Lentonen/ Tomi Tee Tuomala haastattelu

https://soundcloud.com/tomi-tee-1/asiantuntija-haastattelu ————–

Arto Lauri 109. Wor War III

https://www.youtube.com/watch?v=RIn4urM9WHo ———–

Electron Volt = temperature in Kelvin wow wow wow wow wow wow

The electron volt, and text temperature Wiki.

A certain areas of physics, such as plasma physics, it is practical to use mass to a temperature in electron volts determined using Bolzmann constant kB:

1eV        1,60217653(14) X 10^-19J _____= _________________________ = 11 604,505(20) K  kB        1,3806505(24) X 10^-23J/K

For example, a typical magnetic fusion plasma is limited 15kV or 175 million degrees Kelvin. The numbers in parentheses are the measured value of the last two digits the standard deviation.

Ekvipartitio theorem of classical thermal equilibrium thermodynamic system the average energy per degree of freedom is ½kT, where T is the temperature. The ideal gas particles have three degrees of freedom, so the ideal gas energy per particle an average of 3 / 2kT. —

That’s Mark’s last formula is a professional expert quite TOP! According to that should now be able to directly determine the 200MeV explosive single uranium atom temperature in the reactor directly. The nuclear bomb is defined directly in the millions of degrees! There is thus a nuclear reactor STUK lies + 300C at all!

This is ever so important piece of information Marco. As evidence directly previous argument that a nuclear reactor uranium fuel is always based on the fumed pressurized air directly PLASMA GAS IN! Can Marco shows the relevant data more formula? Russian data on the other hand says uranium pellet temperature is always more than the uranium boiling + 4131C. The class + 5000C. So the fork temperatures IS. But ALWAYS uranium occurs CHANNEL RADIUS gas!

* Self calculator uranium pellets in the internal temperature of the power; / cm3 according to. Metal halide lamp 4 200K with the formation of 100W / cm 3 according to.

And when the uranium in the capsule while it is 148W / cm 3. Produce the temperature here 148W / cm 3 / 100W / cm3 4200K = X + 6 216k uranium pellets rattling temperature. That is more than six 000C —————– Marco ”If the capsule is formed around the uranium Tsherenkov general type of plasma, is a capsule where the water collects in vacuo, and the gases …”

* Yes, there is, so that when the plasma radiation, the pressure is formed, so that the gas pressure due around there is so little air molecules / cm 3. That technically it is a vacuum! Well noticed brings .. —————

Elektronivoltti= lämpötila kelvineinä woW Wow Wow woW Wow woW

Elektronivoltti ja lämpötila Wikitekstistä

Tietyllä fysiikan alueilla, esimerkiksi plasmafysiikassa on käytännöllistä käyttää elektronivolttia massan lämpötilaan määritellään  käyttäen BOLZMANNIN vakiota kB:

1eV        1,60217653(14) X 10^-19J _____= _________________________ = 11 604,505(20) K  kB        1,3806505(24) X 10^-23J/K

Esimerkiksi tyypillinen magneettisesti rajoitetun fuusion plasma on 15kV tai 175 miljoonaa kelviniä.

Suluissa olevat numerot ovat mitatun arvon kahden viimeisen numeron keskihajonta. Klassisen ekvipartitio teoreeman mukaan termisessä tasapainossa olevan termodynaamisen järjestelmän keskimääräinen energia vapausastetta kohti on ½kT, missä T on lämpötila. Ideaalikaasun hiukkasilla on kolme vapausastetta, joten ideaalikaasun keskimääräinen energia hiukkasta kohti on 3/2kT. — Tuo Marcon viimeinenkin kaava on ammattiosaajan ihan HUIPPUA! Tuon mukaan pitäisi nyt kyetä suoraan määrittelemään 200MeV räjähtävän yksittäisen uraaniatomin LÄMPÖTILAT reaktorissa suoraan. Ydinpommissa se määritellään suoraan olevan MILJOONISSA ASTEISSA! Ei siis ydinreaktorin STUK- valheiden +300C alkuunkaan!

Tämä on HURJAN tärkeä tieto Marcolta. Koska todistaa SUORAAN aiemman väitteen, että ydinreaktorissa uraanin poltto perustuu AINA ilmaan suoraan höyrystetyissä paineistetuissa PLASMAKAASUISSA! Osaako Marco esittää asiaan lisää kaavadataa? Venäläinen data toisaalta sanoo uraanipelletin lämpötilan olevan aina yli uraanin kiehumisen +4131C. Luokkaa + 5000C. Joten haarukkaa lämpötiloissa ON. Mutta AINA uraani esiintyy KANAVASÄDE KAASUNA!

* Itse laskin uraanipelletin sisäisen lämpötilan tehona/cm3 mukaan.

Metallihalidi lampun +4 200K  kun muodostuu 100W/cm3 mukaan. Ja kun uraani kapselissa se taas on 148W/cm3. Saadaan lämpötila tästä: 148W/cm3/ 100W/ cm3 X 4200K=  + 6 216K  on uraanipelletin hurja lämpötila. Eli yli +6 000C —————–

Marco ”Jos uraanin kapselin ympärille muodostuu ylipäätään Tsherenkov tyyppistä plasma, on kapseli silloin tyhjiössä ja vesi kerää kaasut…”

* On kyllä niin, että KUN plasmaa säteilyn vastapaineesta muodostuu, niin tämän kaasun paineen takia ympärillä ON niin vähän ilmamolekyylejä/ cm3. Että teknisesti kyse ON tyhjiöstä! Hyvin huomattu tuokin.. —————