Vastaa aiheeseen: Suomalainen koulu

Uusimmat Keskustelu Espanja.org Hiekkalaatikko Suomalainen koulu Vastaa aiheeseen: Suomalainen koulu

LINKKI

Loikkari
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 10.04.2013
Kirjoituksia: 8
Vastauksia: 235

OKM perii perusteettomasti myönnettyjä valtionosuuksia Aurinkorannikon suomalaiselta koululta
Takaisin
verkkouutinen / webbnyhet

14-01-2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt 18.12.2014 päätöksen periä Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistykseltä takaisin 613 616,80 euroa vuosina 2009 – 2011 perusteettomasti myönnettyä valtionosuutta. Aurinkorannikon suomalainen koulu on ilmoittanut Opetushallitukselle vuosien 2009 – 2011 valtionosuuksien laskemista ja määräämistä varten myös oppilaita ja opiskelijoita, jotka eivät ole täyttäneet koulutuksen järjestämislupien ehtoja.

Aurinkorannikon suomalaisen koulu on järjestänyt koulutuksen järjestämisluvan ehtojen vastaisesti vuosina 2009 -2011 esi- ja perusopetusta sekä vuosina 2010 – 2011 lukiokoulutusta (1.8.2010 alkaen) myös muille kuin Suomen kansalaisille ja tilapäisesti ulkomaille asuville, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa. Kotikuntalain mukaan yli vuoden Suomesta poissa olevilla henkilöillä ei ole kotikuntaa Suomessa. Aurinkorannikon suomalaiselle koululle on myönnetty esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen perusteettomasti valtionosuutta vuosina 2009 – 2011 yhteensä 736 593,65 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohtuullistanut takaisinperittävää määrää 122 976,85 eurolla. Valtionosuuksia ei peritä takaisin niiden oppilaiden ja opiskelijoiden osalta, joiden oleskelu ulkomailla on kestänyt tarkastuksen yhteydessä tarkastettujen väestötietojärjestelmän tietojen mukaan vähemmän kuin kolme vuotta. Lisäksi on otettu huomioon se, että Aurinkorannikon suomalainen koulu on ryhtynyt toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa havaittujen virheiden ja puutteellisuuksien korjaamiseksi. Perimättä jätetään myös perusteettomasta edusta kertynyt korko.

Esi- ja perusopetuksessa valtioneuvoston myöntämä opetuksen järjestämislupa ja lukiokoulutuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa on edellytys sille, että ulkomailla järjestettävään esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen voidaan myöntää valtionosuutta. Ulkomaankouluille myönnettyjen toistaiseksi voimassa olevien järjestämislupien ehtona on opetuksen järjestäminen tilapäisesti ulkomailla asuville oppivelvollisille Suomen kansalaisille. Muutoin kuin tilapäisesti ulkomailla asuvat osallistuvat lähtökohtaisesti asuinmaansa järjestämään opetukseen.

Lisätietoja:
– kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 0295 3 30182

 

http://www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2015/01/aurinkorannan_koulu.html?lang=fi